XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/ovodakotelezettseg-kulfoldon-teljesitese-2017/

Témák A-Z

Óvodakötelezettség külföldön teljesítése

Változás 2020. január 1-jétől

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 2020. január 1-jétől a 20/2012. (VIII.31.) a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet óvodakötelezettség külföldön teljesítésének bejelenését az alábbiak szerint módosította.

20.§ (2) *  A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az adott év augusztus 31-ig a 3. életévét betöltő gyermekek óvodai beiratkozására tárgyév április 20 -a és május 20-a között kerül sor a fenntartó által közzétett hirdetmény szerinti időpontban.

Az értesítéshez kitöltendő űrlap elérhetősége:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

Az értesítést az Oktatási Hivatal részére postai úton kell megküldeni az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj