XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/mozgaskorlatozott-szemelyek-kozlekedesi-kedvezmenyeiben-tortent-valtozasok/

Témák A-Z

Mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiben történt változások

Tisztelt Állampolgárok!

Tájékoztatást adunk a mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek változásáról.

Az új rendelet hatályon kívül helyezte a mozgáskorlátozottak pénzbeli támogatását, azzal, hogy a hatálybalépését megelőző napon a 164/1995. (XII.27 ) Kormány rendelet hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-éig alkalmazni kell, az alábbi szabályok szerint:

  • 102/2011. (VI. 29.) Kormány rendelet hatálybalépését követően új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható ki

Vagyis a súlyos mozgáskorlátozottság tényét a továbbiakban már nem a szakorvos vagy háziorvos által kiállított I. fokú orvosi (a köznyelvben „7 pontos papírként” ismert) szakvéleménnyel kell igazolni. Az új kormányrendelet alapján csak a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel fogyatékossági támogatásban részesülő, a mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékban részesülő, valamint a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkező személyek minősülnek súlyos mozgáskorlátozottnak.

  • A közlekedési kedvezményekre való jogosultság ugyanakkor már nincs jövedelmi feltételhez kötve.

A szerzési támogatás új személygépkocsira, a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsira, segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járműre, vagy járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszékre használható fel.

A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához vehető igénybe.

A közlekedési kedvezmények rendszerének átalakításával változott a támogatások összege is: a szerzési támogatás új személygépkocsi vásárlása esetén 900 000 Ft, egyéb esetben a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600 000 Ft, az átalakítás támogatás mértéke pedig az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 Ft. Új és használt személygépkocsi vásárlása esetén a támogatás felhasználása közbeszerzés útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel foglalkozó finanszírozó szervezettel kötött lízingszerződés keretében történik.

Az új kormányrendelet értelmében vissza kell vonni a 2011. év folyamán eddig meghozott, személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító/meghosszabbító határozatokat. A Jegyző nevében eljáró Szociális Osztály folyamatosan intézi az ügyeket és az érintett személyeket értesíti.

Az idei évben tehát szerzési és átalakítási támogatás már csak az új kormányrendelet szerinti jogosultsági feltételekkel rendelkező személyeknek adható, az azt megelőzően hozott, jogosultsági feltételek fennállást megállapító határozatokra tekintettel közlekedési kedvezmények már nem nyújthatók.

  • Változott a támogatások igénylésének módja is:

Ezentúl nem a kerület jegyzőjénél kell kérni a szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság megállapítását, hanem a területileg illetékes szociális és gyámhivataloknál, azaz Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnál. A kérelem benyújtható Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal, 1056 Budapest, Váci u. 62-64.- 1364 Bp. Pf.234. Ügyfélfogadás: Budapest XI. Karinthy Frigyes u. 3. ideje: hétfő: 13.00.-16.00, szerda:8.00.-16.00. Telefon: (1) 279-4756, fax1) 279-4761, email:gyamhivatal.budapest@bfk.hu

Az idei évben 2011. szeptember 15-ig nyújthatóak be az e támogatások iránti ügyféli kérelmek, a Szociális és Gyámhivatalhoz, mely – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a rendelkezésére álló keretszámok figyelembe vételével – 2011. október 15-éig dönt a jogosultságokról.

2011. évet követően pedig minden év március 31-éig kell előterjeszteni a közlekedési kedvezmények iránti ügyféli igényeket.

További információ: 102/2011. (VI.29.) Kormány rendeletet

Vissza

Díjaink, elismeréseink