XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/kozlemeny-a-bp-xiii-ker-kelen-utca-menten-levo-25880-8-es-25880-26-hrsz-u-ingatlanokon-letesiteni-tervezett-duna-terasz-lakopark-2-es-5-tombre-vonatkozo-elozetes-vizsgalati-eljaras-megindulasaro/

Témák A-Z

Közlemény a Bp. XIII. ker. Kelén utca mentén lévő 25880/8 és 25880/26 hrsz.-ú ingatlanokon létesíteni tervezett Duna Terasz Lakópark 2. és 5. tömbre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás megindulásáról

Értesítjük az érintetteket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyelet Főosztálya a Bp. XIII. ker. Bp. XIII. ker. Kelén utca mentén lévő 25880/8 és 25880/26 hrsz.-ú ingatlanokon létesíteni tervezett Duna Terasz Lakópark 2. és 5. tömbre (lakóépületekre) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást indított a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

A közlemény a letölthető dokumentumból ismerhető meg.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus verziója az alábbi címen érhető el:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-26199-1-2021

Bp. XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Osztály

Vissza

Díjaink, elismeréseink