XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/jfd-799-frsz-u-gepjarmu-ugyeben-hirdetmenyi-uton-kezbesites-2/

Témák A-Z

JFD-799 frsz-ú gépjármű ügyében hirdetményi úton kézbesítés

Ügyiratszám: XXI/796-5/2012

Tárgy: JFD-799 frsz-ú gépjármű ügyében

hirdetményi úton kézbesítés

Ügyintéző: Somogyvári Tihamérné

Tel.: 452-4303 Fax: 452-4353

E-mail: SomogyvariTihamerne@bp13.hu

 

 

Budapest Főváros XIII. kerület Polgármesteri Hivatal Okmányirodája (továbbiakban: közlekedési- igazgatási hatóság) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §-a alapján

 

a XXI/796-4/2012. számú határozatot hirdetményi úton közli.

 

 

A hirdetmény tartalma a 80. § (2) bekezdése alapján:

 

• A kifüggesztés napja: 2012-02-02

• Eljáró hatóság: Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Okmányirodája

• Az ügy száma és tárgya: XXI/796/2012, a JFD-799 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő kivonása

• Ügyfél neve, címe: Erdei Csaba István 1135 Budapest, Tar u.5/A II.7.

• Mivel a közlekedési-igazgatási hatóság a fenti számú ügyben döntést hozott, de a döntés kézbesítése meghiúsult, ezért a hirdetmény kifüggesztésének ideje alatt, a határozatot az ügyfél, vagy meghatalmazottja ügyfélfogadási időben

 

Hétfő: 08¬.00-17.30-ig,

Kedd, Szerda: 08.00-16.00-ig,

Péntek: 08.00-11.30-ig

 

hatóságomnál átveheti.

 

 

A hirdetmény levételének napja: 2012-12-18

 

 

A hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon a határozatot kézbesítettnek (közöltnek) tekinti a közlekedési-igazgatási hatóság.

 

 

Budapest, 2012-02-02

 

Jegyző nevében:

 

Ferenczi Gézáné

osztályvezető

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink