XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/hirdetmeny-szent-laszlo-ut-47-szam-alatti-ingatlanra-kiadott-epitesi-engedellyel-kapcsolatban/

Témák A-Z

Hirdetmény Szent László út 47. szám alatti ingatlanra kiadott építési engedéllyel kapcsolatban

 

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI                                 Ügyiratszám: V/579-15/2018

POLGÁRMESTERI HIVATAL                                                  Tárgy: Bp. XIII. ker. Szent László út 47. sz.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY                                                           határozat közlése hirdetményi úton

1139 Budapest, Béke tér 1.

Tel.: + 361 452-4100

 

HIRDETMÉNY

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi címen a tárgyban megjelölt építési engedélyezési eljárásban döntést hozott a hatóság.

A 2018. július 30-án kelt V/579-14/2018. számú (építési engedélyt megadó határozatot az ügyben érintett ügyfelekkel hirdetményi úton közlöm.

 

Az eljáró hatóság: Budapest XIII. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője

(1139 Budapest, Béke tér 1.) Tel.: +361 452-4100

A határozat iktatószáma: V/579-14/2018
Az eljárás tárgya: Bp. XIII. ker. Szent László út 47. szám (Tatai utca 22. szám), 26983 hrsz. alatti ingatlanra tervezett két épülettömbből álló, 17+14 lakásos lakóépületekre vonatkozó építési engedély ügye
Kérelmező: Foldana Liget Family Kft. (1135 Budapest, Jász utca 66/B.)
Érintett hatásterület: Az engedélyezési eljárásban hatásterület nem került megállapításra.
A döntés megtekinthető: Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályán (1139 Budapest Béke tér 1. III. emelet 312.) ügyfélfogadási időben (hétfő 1330 órától 1800 óráig, szerda 800 órától 1630 óráig és péntek 800 órától 1130 óráig)
Jogorvoslati lehetőség: a határozat önálló jogorvoslattal (fellebbezéssel) támadható meg, a hirdetmény levételének napjától számított 15 napon belül

 

Ezen hirdetmény a XIII. Kerületi Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján egyidejűleg kerül közzétételre. (www.budapest13.hu).

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ezen hirdetmény

kifüggesztésének napja:     2018. július 31.

levételének napja:              2018. augusztus 15.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ezen hirdetménnyel közölt V/579-14/2018. számú határozatot ezen hirdetménynek a hirdetőtáblán történt kifüggesztést követő tizenötödik napon közöltnek („átvettnek”) kell tekinteni, és a fellebbezés benyújtására a 15 napos határidő a közlést követő naptól kezdődik.

 

Budapest, 2018. július 30.

Dr. Bujdosó Sándor Jegyző nevében és megbízásából:

 

Csonka Tamás

osztályvezető

Vissza

Díjaink, elismeréseink