XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/hatarozat-kozlese-hirdetmenyi-uton-bp-xiii-ker-beke-u-113-sz-264822-hrsz-alatti-ingatlan-ugyeben/

Témák A-Z

Határozat közlése hirdetményi úton (Bp. XIII. ker. Béke u. 113. sz. 26482/2 hrsz. alatti ingatlan ügyében)

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI                    Ügyiratszám: V/362-25/2019

POLGÁRMESTERI HIVATAL                                     Tárgy: Bp. XIII. ker. Béke u. 113. sz.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY                                              határozat közlése hirdetményi úton

1139 Budapest, Béke tér 1.                                           ÉTDR: 201900016538

ÉTDR iratazonosító: IR-000222406/2019

Tel.: + 361 452-4100

 

 

HIRDETMÉNY

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi címen a tárgyban megjelölt építési engedélyezési eljárásban döntést hozott a hatóság.

A 2019. május 29-én kelt V/369-24/2019. számú építési engedélyt megadó határozatot az ügyben érintett ügyfelekkel hirdetményi úton közlöm.

 

Az eljáró hatóság: Budapest XIII. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője

(1139 Budapest, Béke tér 1.) Tel.: +361 452-4100

A határozat iktatószáma: V/362-24/2019
Az eljárás tárgya: Bp. XIII. ker. Béke u. 113. sz. 26482/2 hrsz. alatti ingatlanra tervezett 12 lakásos lakóépületekre vonatkozó építési engedély ügye
Kérelmező: Riverion Kft. (1135 Budapest, Tatai u. 30/a.)
Érintett hatásterület: Az engedélyezési eljárásban hatásterület nem került megállapításra.
A döntés megtekinthető: Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályán (1139 Budapest Béke tér 1. III. emelet 312.) ügyfélfogadási időben (hétfő 1330 órától 1800 óráig, szerda 800 órától 1630 óráig és péntek 800 órától 1130 óráig)
Jogorvoslati lehetőség: a határozat önálló jogorvoslattal csak azon ügyfelek által fellebbezhető meg akik az eljárás során nyilatkozatot tettek ügyféli jogállásuk gyakorlásukra vonatkozóan

határideje: a hirdetmény levételének napjától számított 15 napon belül

Ezen hirdetmény a XIII. Kerületi Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján egyidejűleg kerül közzétételre. (www.budapest13.hu).

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ezen hirdetmény

kifüggesztésének napja:    2019. május 30.

levételének napja:             2019. június 14.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ezen hirdetménnyel közölt V/362-24/2019. számú határozatot ezen hirdetménynek a hirdetőtáblán történt kifüggesztést követő tizenötödik napon közöltnek („átvettnek”) kell tekinteni, és a fellebbezés benyújtására a 15 napos határidő a közlést követő naptól kezdődik.

 

Budapest, 2019.05.29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH

 

 

Dr. Bujdosó Sándor jegyző

nevében és megbízásából:

 

Csonka Tamás osztályvezető

távollétében

Karácsonyi Magdolna aljegyző

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink