XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/epitesi-engedely-ambrus-u-3-5-lakoepulet-ugyeben/

Témák A-Z

Építési engedély Ambrus u. 3-5. lakóépület ügyében

HIRDETMÉNY

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) 80. § (3) bekezdése és 28/D. §-a alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi új lakóépülettel kapcsolatos és a tárgyban megjelölt építési engedélyezési eljárásban (engedélyt megadó) döntést (határozatot) hozott az eljáró hatóság.

A 2015. március 25-én kelt, V/16-19/2015. számú határozatot az ügyben érintett ügyfelekkel hirdetményi úton közlöm:

 

Az eljáró hatóság:

Budapest XIII. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője (1139 Budapest, Béke tér 1.) Tel.: +36-1-452-41-00

A határozat iktatószáma:

V/16-19/2015

Az ügy tárgya:

Bp. XIII. Ambrus utca 3-5. szám alatti 26996/7és 26996/8 helyrajzi számú ingatlanokon új, alápincézett (teremgarázs), fszt. + 5 emelet szintes, 116 lakásos lakóépület, és 2 db személyfelvonó építési engedély

Kérelmező, építtető:

METRODOM Ambrus Kft.

székhelye: 3012 Nagykökényes, Szabadság 37.

Érintett hatásterület:

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok hatásterületet nem állapítottak meg

A döntés megtekinthető:

Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályán (1139 Budapest Béke tér 1. III. emelet 312.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 1330 – 1800 óráig, szerda: 800 – 1630 óráig és péntek: 800 -1130 óráig)

Jogorvoslati lehetőség:

A döntés önálló jogorvoslattal (fellebbezéssel) támadható

a hirdetmény levételének napjától számított 15 napon belül

Ezen hirdetmény egyidejűleg a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban és a XIII. Kerület Önkormányzat honlapján is közzétételre kerül.

A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ezen hirdetmény

kifüggesztésének napja:   2015. március 27.

levételének napja:           2015. április 13.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Ket. 78. § (10) bekezdés alapján ezen hirdetménnyel közölt V/16-19/2015 számú határozatot a hirdetmény hirdetőtáblán történtő kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek /„átvettnek”/ kell tekinteni!

Budapest, 2015. március 26.

Dr. Bujdosó Sándor jegyző nevében

Csonka Tamás osztályvezető

Vissza

Díjaink, elismeréseink