XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/bp-xiii-kerulet-angyalfoldi-ut-28198-2-hrsz-u-es-taksony-u-28201-hrsz-u-kozteruleteken-tervezett-fakivagas-ugyeben-hozott-dontes-kozzetetele/

Témák A-Z

Bp. XIII. kerület Angyalföldi út, 28198/2 hrsz.-ú és Taksony u., 28201 hrsz.-ú közterületeken tervezett fakivágás ügyében hozott döntés közzététele

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdések alapján a tárgyi ügyben kiadott 2020. június 4-én kelt, V-5428/2/2020. ügyiratszámú véglegessé vált
döntésről készült közleményt közhírré teszem.

A döntés közlésének napja a közlemény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

– az eljáró hatóság: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület
Önkormányzata Jegyzője
– az ügyintéző neve: Sólyom Katalin
– az ügyintéző elérhetősége: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki Osztály
1051 Budapest V. kerület Erzsébet tér 4.
telefon: + 36 1 872-7263
e-mail:
solyom.katalin@belvaros-lipotvaros.hu
– az ügy iktatási száma: V-5102/2021
– az ügy tárgya: a Budapest XIII. kerület, Angyalföldi út (28198/2) Taksony
u. (28201)
hrsz-ú. közterületi ingatlanokon irodaház
építésére vonatkozó közterületi ingatlanokon fakivágási
engedély iránti kérelem ügye
– a kérelmező ügyfél megnevezése: Skanska Retail III. Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.)

– a hatásterület kiterjedése: a fakivágásnak jogszabályban meghatározott hatásterülete
nincs

– a kifüggesztés napja: 2021. 02. 08.

Felhívom az eljárásban közvetlenül érintettek figyelmét, hogy a döntés Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatala Építési és Műszaki Osztályon előre egyeztetett időpontban, hivatal által meghatározott feltételek betartásával megtekinthető. A döntés közhírré tételéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 89. § (3) c) pontja alapján döntöttem.

Budapest, 2021. február 4.

B-L. Bp. Főv. V. kerületi Önkormányzat jegyzője
Dr. Sélley Zoltán nevében

Vissza

Díjaink, elismeréseink