XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/hirdetmeny/adohatosagi-dontes-hirdetmenyi-kozzetetele-35/

Témák A-Z

Adóhatósági döntés hirdetményi közzététele

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatósága az alábbi hirdetményt teszi közzé.

A kifüggesztés/elektronikus közzététel napja: 2022. december 8.

Adóhatósági döntés hirdetményi közzététele

Felhívom figyelmét a táblázatban szereplő Adózó(k)nak, hogy a Hatóságunk által a fenti számon
meghozott döntés kézbesítése akadályba ütközött, mert az Adózó elektronikus kapcsolattartásra
szolgáló elérhetősége, vagy lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a
megjegyzéssel érkezett vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más szerv (cégnyilvántartó) megkeresése nem járt
eredménnyel.

Az iratot Adózó vagy képviselője Hivatalunk 1139 Budapest, Béke tér 1. III. 312. szám alatti
irodájában veheti át.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja szerint, ha
törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Intézkedésem az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
26. §-án alapul.

Budapest, 2022. december 08.

Dr. Bujdosó Sándor jegyző
nevében és megbízásából:

Szabó László osztályvezető sk
Adóügyi osztály

Kiadmány hiteléül:
Safranyik Gáborné
ügyintéző

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj