XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/az-onkormanyzat-onkent-vallalt-feladatai/

Témák A-Z

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

Köznevelési feladatok
• köznevelési rendezvények, önkormányzati fenntartású vagy működtetésű köznevelési intézmények támogatása, rendezvények bonyolítása – éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények támogatása -támogatási szerződés – éves k öltségvetésben meghatározott előirányzat
A közművelődési rendelet alapján ellátott közművelődési feladatok
• az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,
• a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok életminőségének javítása,
• a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése helytörténeti gyűjtemény működtetésével, helytörténeti kiadvány megjelentetése, emléktábla-állítása,
• kiállítóhelyek biztosítása a kerületben élő vagy alkotó képzőművészek számára,
• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, a kisebbségi kultúrák megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a kisebbségi önkormányzatok kulturális eseményeinek segítése,
• a kerületi nagyrendezvények méltó megszervezése, megemlékezés a nemzeti és állami ünnepekről,
• a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek, rendezvények szervezése, a helyi művelődési, művészeti és közösségi élet segítése, anyagi és infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése, közművelődési színtér biztosítása,
• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
• a képző-, ipar- és fotóművészet, a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása,
• a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése, működésük pályázati úton való támogatása, tevékenységükhöz közösségi színtér, vagy közművelődési intézményi szolgáltatások biztosítása,
• a kerületi gyermek- és ifjúsági önkormányzat befogadása, működésének segítése, rendezvényeik, képzéseik segítése,
• a testvérvárosi kapcsolatrendszer kulturális célú kiterjesztése annak érdekében, hogy művészeti értékeink több színtéren bemutatkozhassanak,
• az Önkormányzat közművelődési színterein a művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a megfelelő szakmai infrastruktúra és szakemberek biztosítása,
• a kerületi lakosságnak kulturális szolgáltatások nyújtása a gazdasági társaság által működtetett színtereken,
• Internethozzáférési lehetőség biztosítása az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban.

Sport feladatok
• az óvodás gyermekek részére kihelyezett testnevelés órák biztosítása –önkormányzati tulajdonú Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés – saját fenntartású intézményekbe járó gyerekek
• a diákolimpia helyi versenyeinek finanszírozása és szervezése, a tanulásban és sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok elismerésben részesítése – önkormányzati működtetésű oktatási intézmények tanulói
• egészségmegőrző-szűrőprogram ellátása – együttműködési megállapodás – önkormányzati működtetésű oktatási intézmények tanulói
• a hétvégi nyitott iskola és nyitott sportlétesítmény program támogatása – megállapodás kerületi sportegyesületekkel, oktatási intézményekkel – XIII. kerületi lakosság
• a helyi szabadidősport támogatása – megállapodás – XIII. kerületi lakosság
• a kerületi sportági bizottságok működésének támogatása, elhelyezésük, munkafeltételeik biztosítása – megállapodás – III. kerületi lakosság
• támogatja az utánpótlás-nevelést – keret-megállapodások kerületi sportegyesületekkel – XIII. kerületi lakosság
• világversenyeken kiemelkedően szereplő versenyzők teljesítményének elismerése, a hazai és nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő ifjúsági versenyzőknek kiváló ifjúsági sportoló cím adományozása
• nagy, kerületi utánpótlás rendezvények támogatása a pályázatokon keresztül – megállapodás – XIII. kerületi lakosság
• nyugdíjas torna szervezése és lebonyolítása – XIII. kerületi lakosság
Köznevelési, kulturális és sport tevékenység támogatása
• köznevelési, ifjúsági célok és feladatok támogatása, beszerzések, rendezvények, táborok, programok támogatása – éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• diákönkormányzatok működésének és képzésének támogatása, iskolai diák-önkormányzati és kerületi gyermek- és ifjúsági önkormányzati rendezvények támogatása XIII. kerületi köznevelési intézményekben – éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• turisztikai feladatok, rendezvények és kiadványok megjelentetésének támogatása

Szociális feladatok
• önkormányzati támogatások pénzbeli és természetbeni támogatás éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• vásárlási utalvány természetbeni támogatás éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• Közfoglalkoztatási terv készítése és végrehajtása éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves költségvetésben meghatározott előirányzat

• hajléktalanok részére rehabilitációs ellátást nyújtó szolgáltatás ellátási szerződés éves költségvetésben meghatározott előirányzat

• hajléktalanok részére éjjeli menedékhely ellátási szerződés éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• hajléktalanok részére átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási szerződés éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• szociális boltok működésének támogatása éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• felsőoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata pénzbeli támogatás (Bursa Hungarica) éves költségvetésben meghatározott előirányzat
• családsegítés, hospice szolgálat szolgáltatási szerződés (Frangepán utcai Egyházközség) éves költségvetésben meghatározott előirányzat

Egészségügyi ellátás feladatai
• járóbeteg szakellátás önkormányzati tulajdonú kht-val kötött közszolgáltatási szerződés a XIII. kerület közigazgatási területén, éves költségvetésben meghatározott előirányzat

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj