XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2023/05/09/unnepelyes-megemlekezesen-avattuk-fel-az-embermentok-parkjat/

Témák A-Z

Ünnepélyes megemlékezésen avattuk fel az Embermentők Parkját

2023. május 09. Kulturális hírek

Az Élet Menete Alapítvány kezdeményezésére a Pozsonyi úti Hálaadás református templom melletti terület – a 2020. július 1-jén felállított Embermentők emlékmű, Kelemen Zénó szobrászművész alkotása körül – mostantól az Embermentők Parkja nevet viseli a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján. A park mai ünnepélyes átadásán és a megemlékezésen részt vettek holokauszt túlélők és Világ Igaza Jad Vasem-díjjal elismert embermentők is. Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint példaértékű a XIII. kerület és az Élet Menete Alapítvány együttműködése, az Embermentők parkjának felavatása pedig mérföldkő az alapítvány történetében. Dr. Tóth József polgármester beszédében hangsúlyozta: „Reménykedem, hogy az Embermentők parkja a humanitás energiájának további növelését, az emberszeretetet, a toleranciára és a szolidaritásra nevelést szolgája.”

Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumi elnöke az ünnepségen elmondta: „Az Embermentők parkja átöleli Kelemen Zénó szobrászművész alkotását, az embermentők tiszteletére állított emlékművet, s így együtt alkotják azt a helyszínt, amely emlékeztet minket arra, hogy mindannyiunknak felelősségünk van az emberiségért. Az igaz emberek mindig kiálltak az igazság és a tisztesség mellett, még akkor is, ha ez hatalmas kockázattal járt. Ők voltak azok, akik sosem hagyták elárulni az embertársaikat.”

Embermentők parkjaDr. Tóth József beszédében arról is szólt: „Az Embermentők emlékműve és a park elnevezése is hozzájárul ahhoz, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk a holokauszt áldozataira. E munkában az Élet Menete Alapítvány élen jár. Élen jár, hogy emlékezzünk az áldozatok szenvedéseire és az igaz emberek hőstetteire. Akkor, amikor a második világháború idején az egyetemes erkölcsi értékek összeomlottak, ezen felülemelkedtek az embermentők tettei. Tetteikben az örökkévaló humánum nyilvánult meg. Tetteik a hősiesség legmagasabb fokát jelentik. Az embermentőket hősöknek tekintjük. Helytállásuk, bátorságuk éles ellentétben állt a magyar társadalom többségének általános közönyével. Maga a református templom is a zsidómentés egyik központja volt. Komolyan gondolták a jézusi idézetet: »Ha valaki segítséget kér tőled, el ne fordulj tőle«.”

A XIII. kerületben a zsidó áldozatok emlékét tizenkilenc emléktábla, három szobor, illetve emlékmű, csaknem 100 botlatókő és sok csillagosház-megjelölés őrzi. A polgármester hangsúlyozta: „A szabadság és a demokrácia híveinek feladata, hogy az avítt agresszív nacionalizmussal, az antiszemitizmussal, a vezérelvűséggel szembe szálljanak eszmei, politikai eszközökkel, s ha kell, utcai megmozdulásokkal, mint ahogy tettük április 16-án az Élet Menetén is. Az eltorzult eszmék eszement követőinek egységesen kell megadnunk a választ, hogy nem, soha. Ez a park és az emlékmű a remény helye. Reménykedem, hogy az Embermentők Parkja a humanitás energiájának további növelését, az emberszeretetet, a toleranciára és a szolidaritásra nevelést szolgája.”

A megemlékezésen Karsai László történészprofesszor arról is beszélt, hogy a Világ Igazairól nagy tisztelettel és hálával kell és illik megemlékezni, de soha nem feledve, „milyen kevesen voltak. Kevesen, mint cseppek a tengerben, a zavarodottság, az ingadozás, a segíteni nem merés és a segítés előli kitérés tengerében”.

Embermentők parkjaA Pozsonyi úti Hálaadás református templom lelkésze, Berkesi Gábor ünnepi felszólalásában elmondta: „Örülök annak, hogy templomunk mellett kapott helyet ez az emlékmű és egy egységet alkotunk. Nézem az embermentők neveit az emlékművön, voltak köztük presbiterek, lelkipásztorok és egyszerű munkások is. Ők nem akartak nagyot alkotni, sem bekerülni a történelemkönyvbe, azt akarták, hogy amit tennünk kell, azt tegyük meg.”

Verő Tamás főrabbi beszédét azzal zárta: „Itt, a parkban, fejhajtás jár minden egyes igaz embernek.”

Az Embermentők Parkja ünnepélyes átadásán – többek között – jelen voltak: Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő, Csiga Gergely és dr. Puchner Gábor alpolgármesterek, Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke, Schmelcz Ágnes, az Igaz Emberekért Alapítvány elnöke, Kelemen Zénó szobrászművész.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj