XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2023/02/08/palyazati-lehetosegek/

Témák A-Z

Pályázati lehetőségek

ARCHÍV | 2023. február 08. - Frissítve Felhívás

Hét témában is pályázatot hirdetett az önkormányzat: Értékvédelmi Támogatás, Udvarzöldítési Program, Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat, Tiszta utca, rendes ház, Pályázat nemzetiségi önkormányzatok számára, Pályázat egyházak, társadalmi és civil szervezetek részére, Pályázat kulturális tevékenységek támogatására. Itt mindegyikről olvashatnak, és az egyes pályázati leírás végén külön-külön link vezet a további információs lehetőségekhez.

Értékvédelmi Támogatás

A támogatás célja a XIII. kerület közigazgatási területén lévő, jogszabállyal védett, valamint a világörökségi területen található építészeti értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A pályázat hangsúlyozottan az eredeti részek felújítását, restaurálását, visszaállítását támogatja. Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, ami nem haladhatja meg társasházanként az 5 millió forintot.

Az idei támogatás keretösszege: 15 millió forint.

A beadási határidő: 2023. április 17., 18 óra

További információk: https://www.budapest13.hu/palyazat/xiii-keruleti-ertekvedelmi-tamogatas-2023-evi-palyazata/

 

Udvarzöldítési Program

A kétfordulós pályázat népszerű, immár nyolcadik alkalommal hirdeti meg az önkormányzat. Célkitűzése, hogy a társasházak a jelenleg nem használt, burkolt, rendezetlen, funkciószegény, felújításra szoruló belső területei zöldfelületekben gazdagodjanak, megújuljanak. Az Udvarzöldítési Programnak közösségépítő szerepe is van, új rekreációs terek jönnek létre, esztétikai és ökológia szempontú zöldfelületi fejlesztés valósul meg a lakosság bevonásával. A Közszolgáltató Zrt. külső szakemberek bevonásával szakmai segítséget is biztosít a pályázaton résztvevők számára a zöldfelület-bővítési projektek sikeres megvalósításához.

A vissza nem térítendő támogatás idei keretösszege: 4 millió forint

A pályázat keretében nyújtható támogatás mértéke 500 ezer és 1 millió forint közötti összeg.

A benyújtás határideje: 2023. március 30.

További információk:

https://kozszolgaltato.bp13.hu/ugyintezes/intezheto-ugyek/udvarzolditesi-palyazat/

Lakossági Zöldterület-védnökségi Pályázat

A pályázatot 21. alkalommal írja ki az önkormányzat a társasházak, lakásszövetkezetek részére. A pályázat keretében a lakóközösségek „gondnokságba” vehetnek, vagyis védnökségük alá helyezhetnek kisebb kerteket, akár fasorokat is a környezetükben, s vállalják ezek szépítését, művelését, gondozását. Az önkormányzat azt vallja: a közösen megteremtett értékek fenntartásában legfontosabb partnerek a kerület lakói, a társasházi közösségek.

A pályázat keretösszege: 18 millió forint, s további 4 millió forint áll rendelkezésre külön díjazásokhoz.

A pályázat támogatási keretösszegét a pályázatokban szereplő védnökségi területek méretét figyelembe véve osztjuk fel. Minimális támogatási összegként 40 ezer forintot, maximális támogatási összegként 400 ezer forintot határozunk meg az egyes pályázati nyertesek számára.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2023. február 1. – 2023. február 17.

További információk: https://kozszolgaltato.bp13.hu/tevekenysegeink/palyazatok/lakossagi-zoldterulet-vednoksegi-palyazat-2023/

 

Tiszta utca, rendes ház

A Főváros, az önkormányzat és a lakók hármas együttműködésén is múlik a köztisztaság. A társasházak, illetve közös képviseletet ellátó szervezetek jogszabályban rögzített feladata az épületük előtti járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, hóeltakarítása és síkosságmentesítése. A helyi lakóközösségeket ebben 2019 óta segíti a Tiszta utca, rendes ház program is. Az idei pályázati lehetőségekről minden közös képviselőt levélben is értesít az önkormányzat.

Pályázat keretösszege: 4 millió forint. Maximum 400 ezer, minimum 50 ezer forint nyerhető el.

Beadási határidő: 2023. március 17.

A pályázatok befogadása a jelentkezés sorrendjében történik. A pályázaton – az előző évekhez hasonlóan – maximum 80 lakóközösség, XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek vehetnek részt.

További információk:

https://kozszolgaltato.bp13.hu/ugyintezes/intezheto-ugyek/tiszta-utca-rendes-haz-palyazat/

Pályázat nemzetiségi önkormányzatok számára

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A kerület kulturális élete gazdag hagyományokkal, széleskörű, fokozatosan kiteljesedő, megújuló kínálattal rendelkezik. Az önkormányzat vallja: a társadalom minőségi életesélyének fontos, nélkülözhetetlen alapja, bázisa a közösségi művelődés, tágabb értelemben a kulturális tevékenység. Fontosnak tartjuk azoknak a szervezeteknek is a támogatását, amelyeket segítik a helyi nemzetiségi kultúra ápolását, fejlesztését.

A pályázat keretében támogatandó tevékenységek: nemzetiségi kulturális hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint nemzetiségi kulturális programok rendezése; a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő könyvek, kiadványok és egyéb kép- és hanghordozók megjelentetése; anyanyelvű oktatás, anyanyelv mindennapos használata és fejlesztése; az adott nemzetiség anyanyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése; anyanyelvű vallásgyakorlás; az anyaországgal és a szomszédos országok nemzetiségeivel való folyamatos kapcsolattartás; gyermekprogramok és táborok szervezése.

A nemzetiségi önkormányzatok összefogva, közösen is pályázhatnak.

A pályázati keret: 5,5 millió forint; a pályázható összeg felső határa: 1 millió forint.

Beadási határidő: 2023. február 7. 16 óra

További információk: https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazati-felhivas-a-xiii-keruleti-nemzetisegi-onkormanyzatok-szamara-2/

 

Pályázat egyházak, társadalmi és civil szervezetek részére

Önkormányzatunk a költségvetésben jóváhagyott, az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatására fordítható összeget pályázat útján kívánja odaítélni.

Azok a szervezetek vehetnek részt a pályázaton, melyeknek:

 • bejegyzett székhelyük a XIII. kerület közigazgatási területén van, vagy
 • bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XIII. kerület közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,
 • és tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban a XIII. kerületi lakosság érdekében végzik.

A szervezet a működéséhez és az alábbi tevékenységek végzéséhez kaphat támogatást: egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése; egészségügyi rehabilitáció; a pandémiás helyzetben, a járvánnyal szembeni védekezésben való részvétel; szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti és sporttevékenység; képzés, képességfejlesztés; ismeretterjesztés; nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység; természetvédelem, környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem; közrend, közbiztonság védelme; önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását; a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

A pályázat határideje: 2023. február 23. 16:30 óra

Beadási cím: XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1139 Budapest XIII. kerület, Béke tér 1. „Civil pályázat” megjelöléssel.

További információk: https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazati-felhivas-egyhazak-tarsadalmi-es-civil-szervezetek-reszere-3/

 

Pályázat kulturális tevékenységek támogatására

A pályázat célja a 2023-ban megvalósuló kerületi kulturális tevékenységek ösztönzése és támogatása. Támogatási célok: alkotó és előadóművészek tevékenységeinek; könyvek és kiadványok megjelentetésének; művészeti csoportok működési feltételei javításának; jogi személyek, civil szervezetek kulturális programjainak támogatása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2 millió forint; a pályázható összeg felső határa: 200 ezer forint.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. február 23. 16 óra

A pályázatokat postai úton a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Béke tér 1. címre kell benyújtani, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet leadni „Kulturális Pályázat” megjelöléssel.

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján igényelhető, vagy letölthető innen, ahol további információk is olvashatók: https://www.budapest13.hu/palyazat/palyazati-felhivas-kulturalis-tevekenysegek-tamogatasara-3/

 

Környezetvédelmi pályázat

A pályázat célja a kerület környezeti állapotának javítását célzó, klíma-, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítását elősegítő tevékenységek támogatása. Pályázni lehet egyebek között graffitik és plakátok eltávolításának, társasházak magánterületén kertek, tetőkertek, zöldhomlokzatok kialakításának, csapadékvíz gyűjtéséhez és komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzésének, kerékpártárolók létesítésének támogatására.

A pályázat kiíráskor rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió forint

A pályázat beadási határideje: 2023. március 31.

További információ: https://www.budapest13.hu/palyazat/xiii-keruleti-kornyezetvedelmi-palyazat-3/

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj