XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/12/07/valtozatlanul-mukodnek-a-bolcsodek-ovodak-idosklubok/

Témák A-Z

Változatlanul működnek a bölcsődék, óvodák, idősklubok

2022. december 07. Egyéb

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 1-jén elfogadta a közszolgáltatást nyújtó telephelyek 2023. évi működésére vonatkozó, üzemeltetői hatáskörben tett intézkedésekről szóló tájékoztatást. Egyes telephelyek esetében – költségracionalizálás miatt – a működés ideiglenes szüneteltetése vált szükségessé. Bölcsődék, óvodák, idősklubok működése továbbra is biztosított. Az intézkedésekkel várhatóan 779 millió forinttal csökken a közszolgáltatást nyújtó telephelyek jövő évi üzemeltetési költsége.

A kormány 2022. augusztus 1-jétől kivette az önkormányzatokat a kedvezményes energiaszolgáltatásra jogosultak köréből, így az energiaválság komoly kihívás elé állította a XIII. Kerületi Önkormányzatot is. Egyetlen hónap maradt az alkalmazkodásra, a válság kezelésére, a távhőfűtés esetén türelmi idő sem volt.

A XIII. kerületi Önkormányzat eddig is kiemelten kezelte az energiahatékonyságot, az intézmények energetikai korszerűsítését, fejlesztését. Bérlakásépítések és intézményfelújítások, átépítések során is szempont volt a passzív technológia alkalmazása.

Az intézmények – felelős üzemeltetőként – az energiaárrobbanás okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló lépésekről azonnali intézkedést biztosító, valamint közép- és hosszabb távú tervet készítettek, energiamegtakarítási programokat dolgoztak ki.

Minden intézmény kereste a rezsiköltség csökkentésének lehetőségeit. Azonnal intézkedésként az egyes intézmények, épületek esetében meghatározásra került a maximális hőmérséklet, világítótestek LED-es eszközökre cserélése történt, átfolyós vízmelegítőket szereztek be a gázzal működő kazánok kiváltására, szellőztetési rendet határoztak meg. Kiemelt szerephez jutott a szemléletformálás is. Mindenütt energetikai munkacsoportot hoztak létre. Az intézményvezetők, telephelyvezetők munkaköri leírásának része az épület üzemeltetési költségeinek csökkentése. A létrehozott „zöldmunkacsoportok” feladata az energiafelhasználás mértékének figyelemmel kísérése, az elfogadott feladatok ellenőrzése és javaslattevés a további takarékossági lehetőségekre.

Az önkormányzati ingatlanok energiahatékonysági átvilágítása megalapozta a rövid- és hosszútávú döntéseket. Elkészült az egyes telephelyek Energiamegtakarítási Intézkedési Terve. Megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel az energiafogyasztást – egyes telephelyeinken – csökkenteni lehet közép- és hosszabb távon: napelemek felszerelése, fűtési rendszerek és elektromos hálózatok korszerűsítése, épületszigetelési javaslatok születtek.

Önkormányzatunk a közszolgáltatási feladatait elsősorban intézményei, gazdasági társaságai útján látja el. Telephelyeik energiaellátása földgázzal, távhővel és villanyárammal történik. Áttekintettük a teljes intézményrendszert, intézkedési terveket készítettük. Összegeztük az eddigi vállalásokat, javaslatot tettünk további lépésekre. Intézményrendszerünk költségei az esetenként 10-15-szörös mértékű áremelkedések hatására változtatások és racionalizálás nélkül – a jelenleg ismert árak alapján – 3-3,5 milliárd forint plusz kiadást jelentenének költségvetésünkben. A jövő évre vonatkozó döntések során a legfőbb elv: az önkormányzati alapszolgáltatások – bölcsődék, óvodák, oktatási-, nevelési- és szociális intézmények, orvosi rendelők, a támogatások, és a gyermekétkeztetés – nem sérülhetnek.

Az intézmények működésének racionalizálásával kapcsolatos intézkedések

Az azonnali takarékossági intézkedések bevezetése mellett egyes intézmények korábban megszokott működésében racionalizáló döntéseket kellett meghozni. Alapvetés volt, hogy bölcsőde, óvoda és idősklub korlátozására, működésük felfüggesztésére nem kerülhet sor. Az egyes intézmények működésében bekövetkezett változások nincsenek hatással az Önkormányzatunk által kötelezően ellátandó közszolgáltatásokra, kiemelt szempont volt, hogy az ellátott célcsoportok érdeke ne sérüljön, az alapszolgáltatások színvonala fennmaradjon.

Az önkormányzat működőképességének biztosítása, a megemelkedett energiaárak miatti kiadáscsökkentés érdekében az alábbi intézkedések meghozatala vált szükségessé:

 • A Polgármesteri Hivatalban január 2. és január 8. között közigazgatási szünet lesz. Ennek részleteiről, a szünet alatti ügyfélfogadás menetéről itt olvashatnak.
 • Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ november 1. és 2023. április 1. között vasárnap és hétfőn zárva tart. A korábbi 8 és 22 óra közötti nyitvatartás 8 és 20 óra közötti időszakra módosul.
 • Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház működése a látogatók számára december 22. és január 8. között szünetel.
 • A Radnóti Miklós Művelődési Központ 2023. január 4. és június 30. között szünetel. Kivételt képez ez alól az épületben található idősklub és étterem, tekintettel arra, hogy önálló fűtéssel és bejárattal rendelkeznek. A könyvtár nyitvatartásával kapcsolatban jelenleg tárgyalások vannak folyamatban.
 • Januárban a PannKa Közösségi Tér délutánonként, a PannKa Part Közösségi Tér délelőttönként tart nyitva.
 • Az Angyalföldi Sportközpont működése december 22. és 2023. január 7. között szünetel. A Corner Hotel működése ideiglenesen szintén szünetel.
 • Az Újpalotai úti Sporttelep működése a bowling pálya kivételével december 10. és 2023. március 12. között szünetel.
 • A Radnóti Miklós utcai tanuszoda működése bérlő hiányában szünetel. A Nővér utcai tanuszoda működése várhatóan december 1. és 2023. február 28. között szünetel.
Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj