XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/04/22/tajekoztato-kisajatitasi-eljarassal-kapcsolatban/

Témák A-Z

Tájékoztató kisajátítási eljárással kapcsolatban

2022. április 22. Városfejlesztési hírek

A Képviselő-testület 2020. szeptember 3-i ülésén döntött arról, hogy 315 millió forint összegen vételi ajánlatot tesz az évtizedek óta beépítetlen, Thurzó utca 16-18. szám alatti, 4994 m2 nagyságú, 2020. június 15-e óta zöldterületi, közkert övezetbe sorolt ingatlanra azzal, hogy a vételi ajánlat elutasítása esetén kisajátítási eljárást kezdeményez az Önkormányzat. A telek tulajdonosa a vételi ajánlatban meghatározott összeget nem fogadta el, azonban nem zárkózott el az ingatlan elidegenítésétől Tárgyalások kezdődtek, melyek nem vezettek eredményre. Önkormányzatunk 2021. szeptember 13-án megindította a kisajátítási eljárást.

Kisajátítási célként az eljárásban közpark létrehozását vállaltuk, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A kisajátított ingatlan csak a kérelemben megjelölt célra használható fel.

A Kormányhivatal igazságügyi szakértőt rendelt ki az eljárásban, aki szakvéleményében meghatározta az ingatlan értékét a korábbi övezeti besorolás és a jelenlegi övezeti besorolás szerint.

Budapest Főváros Kormányhivatala a 2022. április 7. napján kelt és részünkre 2022. április 18-án elektronikus úton kézbesített határozatban döntött az ingatlan kisajátításáról, elfogadva a kisajátítás jogalapját, a sűrű beépítésű városrészben új zöldterület, közpark létrehozásának közérdekű célját és a kisajátítási kártalanítási összeget 866.397.782 forint összegben határozta meg. A képviselő-testület április 21-i ülésén döntött a kisajátítási összeg megfizetéséről. A határozat alapján a kártalanítás összege a véglegessé válás napján esedékes és 15 napja van Önkormányzatunknak az összeg átutalására. A döntés a közléssel végleges, melyet követően a Kormányhivatal intézkedik a tulajdonjog Önkormányzatunk javára történő bejegyzéséről. A tulajdonos az ingatlant a vételár megfizetését követő 70. napon köteles birtokba adni az Önkormányzatnak. A döntés alapján az ingatlant a kisajátítási célra 2023. május 15. napjáig kell felhasználni és ezt követően határozatlan időre biztosítani kell a meghatározott célt.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj