XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/04/12/palyazat-szen-monoxid-erzekelo-berendezes-tamogatasara/

Témák A-Z

Pályázat szén-monoxid érzékelő berendezés támogatására

ARCHÍV | 2022. április 12. - Frissítve Felhívás

Az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága 2022. évre pályázatot hirdet szén-monoxid érzékelő berendezés biztosítására.

A pályázat általános célja a kerületi állampolgárok egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, és az általa lakott önkormányzati bérleményében vagy tulajdonában álló ingatlanban hagyományos vagy gázfűtést használó állampolgár szén-monoxid érzékelő berendezésre biztonsága érdekében  szükség van.  A CO-riasztó feladata, hogy egy zárt helyiségben, szobában érzékelje és jelezze a megemelkedett, emberi életre veszélyes szén-monoxid-szintet.

A pályázható támogatás: 1 darab Honeywell XC 70 típusú szén-monoxid érzékelő

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá letölthető itt.

A pályázat benyújtható 2022. december 31. napjáig, legfeljebb a rendelkezésre álló készlet erejéig, 250 darab terhéig, az előírt formanyomtatványon.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

A pályázat benyújtása:

személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.)

– elektronikusan, scennelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

 

Tisztelt Pályázó!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj