XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/04/12/palyazat-onkormanyzati-nyari-tabor-koltsegeihez-valo-hozzajarulasra/

Témák A-Z

Pályázat önkormányzati nyári tábor költségeihez való hozzájárulásra

ARCHÍV | 2022. április 12. - Frissítve Felhívás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága pályázatot hirdet az önkormányzati nyári tábor költségeihez való hozzájárulásra

A pályázat általános célja a szociálisan rászoruló családok részére a családot terhelő táboroztatási költség további csökkentése.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, gyám, nyújthat be

a XIII. Kerületi Önkormányzat által szervezett nyári táboroztatást igénybe vevő gyermekére tekintettel.

A pályázható támogatás összege 23 000,- Ft./ hét, amelyet a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. felé kerül átutalásra az igénybe vétel alapján.

További jogosultsági feltétel

 • a család valamely tagja – a tárgyévben, 2022-ben – valamilyen rendszeres ellátásra, azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, lakhatási -, gyógyszer támogatásra, ápolási támogatásra jogosult és
 • a 2000,-Ft/ hét önrész befizetését vállalja.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

A pályázat benyújtásának módja, menete:

Jelentkezzen a táborba a https://sport13.hu/margitsziget/jelentkezes.php oldalon keresztül. Az adatok ellenőrzését követően a második oldalon található lehetőségek közül válassza ki a „Pályázat az önkormányzati nyári tábor költségeihez való hozzájárulásra (2.000,- Ft/hét/fő)” opciót. A jelentkezés véglegesítésével egyidejűleg benyújtásra kerül a jelentkező pályázata.

A tábor részleteiről a https://sport13.hu/vakacio-sziget/ oldalon tájékozódhat.

A pályázat augusztus 15-ig nyújtható be.

 

 

Tisztelt Pályázó!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj