XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2022/01/20/kozteruleti-fejlesztesek-2022-ben-utak-parkolas-zoldteruletek/

Témák A-Z

Közterületi fejlesztések 2022-ben – utak, parkolás, zöldterületek

2022. január 20. Városfejlesztési hírek

A XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2022. január 13-án megtárgyalta és elfogadta a 2022-re tervezett – 50 millió forintot meghaladó – közterületi beruházások célokmányait. Ezzel folytatódik a kerület közúthálózat-fejlesztési programja az AngyalZÖLD 3.0 integrált stratégia alapján. Az önkormányzat az idei közterületi beruházásokra összesen 1,348 milliárd forintot fordít.

 Útfejlesztések

Az elmúlt évek színvonalas fenntartásnak és a beruházásoknak köszönhetően a kerület kezelésében álló utak állapota jobb a fővárosi kezelésű utakénál. A következő középtávú időszakban a közútfejlesztési munkát kiterjesztjük a lakosságot kiszolgáló lakótelepi utak és parkolófelületek komplex felújítására.

Szent László út felújítása

2021-ben a Szegedi út – Országbíró út közötti szakaszon a vízvezeték- és csatornahálózat komplett rekonstrukciója zajlott. A régi kockakő burkolatú útpályát új, magas színvonalú aszfaltburkolatúra cseréltük.

2022-ben az Országbíró utca és Frangepán utca közötti szakaszon folytatjuk ezt a munkát. Előbb a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. komplett rekonstrukciót végez, ezt követően felújítjuk a közút teljes szerkezetét mintegy 300 méter hosszú szakaszon, 2700 m2 felületen.

 Országbíró utca felújítása

Az Országbíró utca felújítása (Jász utca – Béke utca között) során a régi, rossz állapotú aszfaltburkolatot és a szegélyeket lecseréljük. Felülvizsgáljuk a parkolósávok és a járdák állapotát, ahol szükséges, ott lokális javításokat végzünk. A felújítás mintegy 230 méter hosszú szakaszon, 3200 m2 felületen zajlik majd. A Béke utcai oldalon felújítjuk a drogéria üzlet előtti járdát mintegy 50 méteren; itt zöldkazetták elhelyezését, fásítást tervezünk.

 Tahi utca (Göncöl utca – Hajdú köz utca közötti szakasz) aszfaltszőnyegezése

A felújítás során – 210 méter hosszú szakaszon, 2400 m2 felületen – a régi, rossz állapotú aszfalt útpályát és parkolókat gyeprácsos burkolattal látjuk el. Elvégezzük az útszakasz vízelvezetését is, ez hiánypótló beruházás. A felújítással javul a környék infrastruktúrája, szépül a Rákos-patak északi oldalának tágabb környezete.

 Katona József utca (Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca közötti szakasz) felújítása

A Hegedűs Gyula utca és Visegrádi utca közötti szakasz felújításával a Katona József utca tervezett megújításának a III. üteme valósul meg, ennek célokmányát szintén elfogadta a képviselő-testület. Ez a fejlesztés kapcsolódik a 2021-ben befejezett (Pozsonyi út – Tátra utca között) I. ütemhez és a 2022-ben zajló (Tátra utca – Hegedűs Gyula utca között) II. ütemhez.

A kivitelezés során az Újlipótvárosi Mobilitási Tervben foglalt irányelveknek és prioritásnak megfelelően alakítjuk a közterületet. A meglévő aszfaltburkolatot felmarjuk, és új szegélyt építünk be. Az úttestre átlagosan 5 cm vastag, új aszfalt kopóréteget terítünk.  A tisztítóakna fedlapokat és a víznyelő rácsokat – az FCSM Zrt-vel együttműködve – új, modern elemekre cseréljük. A meglévő kétoldali térkőburkolatú járda állapotát felülvizsgáljuk, ahol szükséges, javítjuk, cseréljük.

Az út- és járdaépítések során a csomópontok szűkítésével, csomóponti fülek építésével növeljük a csomópontban átkelő gyalogosok közlekedésbiztonságát, ezzel együtt a gépjárműforgalom számára biztosítjuk a szabad rálátást a szabálytalan várakozás fizikai megakadályozásával.

A gyalogos járdák szabad felülete az érintett szakaszon szűkös, fejlesztésünk célja a gyalogosközlekedés kényelmének növelése. A gyalogosközlekedés támogatása érdekében az északi oldalon a ferde várakozási rendet felszámoljuk, helyette a szegély mellett párhuzamos várakozósávot jelölünk ki. A déli oldalon a ferde várakozási mód megtartásával az úttesten a szükséges manőverezési szélesség biztosítása mellett a járda felszabadítása valósulhat meg.

Az északi oldalon a várakozási rend módosításával felszabaduló járdafelületen lehetőség nyílik az utca burkolt felületeinek csökkentésére, zöldfelület, növénykazetta létrehozására, fásításra.

Hollán Ernő utca burkolatcseréje

A Hollán Ernő utca Szent István körút – Budai Nagy Antal utca közötti szakaszának térkőburkolata – a vendéglátóipari egységek jelenléte és forgalma, továbbá a rendkívül erős átmenőforgalom miatt – erős használatnak van kitéve, ennek következtében elhasználódott. Könnyebben tisztítható térkőburkolatra cseréljük a jelenlegi burkolatot – megújítva ezzel a környezetet.

Zöldterületi fejlesztések

Kassák park öntött gumiburkolat kialakítása, játszóeszközök telepítése

A komplex burkolatcsere kapcsán a két labdapálya megújítását összekötöttük a 250 m2 alapterületű murvaburkolatú fitnesztér öntöttgumi burkolatú kialakításával. Kisebb játszóeszközöket is telepítünk ide, amire lakossági igény volt.

Debreceni park közparki fejlesztése

A Debreceni park 18 204 m2 területének megújításával kiemelt szándék a meglévő zöldfelületi értékek megőrzése, azok továbbfejlesztése, a zöldfelületek öntözésének megoldása, a pihenőparki funkció megtartása és fejlesztése, a játszótér felújítása. Nem utolsósorban a világítás javításával célunk a közbiztonság növelése.

A beruházás keretében teljesen megújul a játszótér, új talajvízkút és erről üzemelő automata öntözőhálózat létesül, bővül a közvilágítási hálózat.

Gergely Győző utca zöldítésének kiviteli munkálatai

A Gergely Győző utca felújításával célunk – a zöldfelületek növelésén túl – az utca korzójellegének kialakítása. A sövények megtartásával, növényágyakban vegyes, biodiverz évelők alkalmazásával jól érezhetővé válik a növényzet klímabefolyásoló hatása.

 Országbíró sportudvar és Cziffra György parki gumiburkolat cseréje

Mindkét helyszínen indokolt és szükséges a burkolatok cseréje, amely a lakosság, a fitnesztereken és a sportudvaron rendszeresen edzők egészségét támogatja. Korszerűbb, a mai kor igényeinek megfelelőbb, színes és időtálló öntöttgumi burkolatra cseréljük a burkolatot.

  Parkolás

 Petneházy utca 29-35. szám előtti (Hajdú utca – Üteg utca között) parkoló és járda felújítása

Felújítjuk a régi, rossz állapotú útpályát és parkolók aszfaltburkolatát, a parkoló melletti rossz állapotú járdákat térkőburkolattal látjuk el. A lakosság kérésére felfestjük a merőleges parkolóállásokat is. A felújítást mintegy 150 méter hosszú szakaszon, 2250 m2 felületen végezzük.

Gogol utcai (óvoda – bölcsőde szakasz) parkoló és járda felújítása

A parkoló és a járda felújításakor a régi, rossz állapotú útpályát és parkolók aszfalt burkolatát újítjuk fel. A parkolóhoz kapcsolódó járdákat is felújítjuk és térkőburkolattal látjuk el. A felújítást mintegy 125 méter hosszú szakaszon, 1875 m2 felületen végezzük.

 Smart parkolás fejlesztése

Az „Intelligens Kerület” koncepciónk négy pilléréből az egyik a közterületi smart parkolás bevezetése. Első ütemben egy tesztrendszert alakítottunk ki: 100 közterületi parkolóhelyen szenzorokat telepítettünk a Szent István parknak a Pozsonyi út és a Hollán Ernő utca közötti területén. A rendszert beüzemeltük. A „Parker” applikáció szabadon letölthető mind IOS, mind android alapon, és a parkolóhelyek foglaltsága valós időben nyomon követhető. Az applikációban külön megjelennek a mozgáskorlátozott helyek és a rakodási területek is, lehetőség van továbbá mobilparkolás indítására is. Tapasztalataink szerint a szenzorok jól működnek, a valóságot mutatják.

A smart parkolást 2022-ben továbbfejlesztjük újabb 800-900 közterületi parkolóhelyen szenzorok telepítésével. Ez kapcsolódik a Szent István parknál már meglévő érzékelős rendszerhez. A fejlesztés helyszíne a Pozsonyi út, a Victor Hugo utca, a Tátra utca és a Szent István körút által határolt terület.

A kijelölt területen 15 mozgáskorlátozott hely, valamint több helyen időkorláttal ellátott rakodási terület is található.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj