XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2021/12/03/felavattuk-dr-berencsi-gyorgy-professzor-emlektablajat/

Témák A-Z

Felavattuk Dr. Berencsi György professzor emléktábláját

2021. december 03. Kulturális hírek

Dr. Berencsi György kutatóorvos, mikrobiológus, virológus születésének 80. évfordulója alkalmából avattuk fel ma emléktábláját a Dévai utca 22-24. alatti ház falán. A XIII. kerület díszpolgári címével kitüntetett professzor itt élt 1986-tól haláláig, 2013-ig. Az emléktábla avatásán jelen volt Berencsi György özvegye és dr. Treiber Pálné, az Egyesület a Környezetegészségügyért szervezet munkatársa is. Dr. Tóth József polgármester beszédében hangsúlyozta: „A XIII. kerület jelentőségét a kulturális, tudományos értékekben, az itt lakók közösségformáló erejében látjuk. Már csak az emléktáblák számossága is jelzi, mennyi kitűnő alkotó, művész, tudós élt – vagy él még ma is – a kerületben, akik a köz javát is szolgálták, szolgálják. Közéjük tartozott Berencsi György professzor úr is, aki nemcsak nagyszerű kutatóorvos volt – szakmai tevékenysége meghatározó szerepet játszott a magyarországi virológia alakulásában –, hanem kerületünk igazi, tevékeny lokálpatriótája is.”

Berencsi György 1941. december 4-én született Budapesten. Szülei orvosok voltak, ő pedig folytatta a családi hivatást. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1965-ben diplomázott, majd a Hajdú-Bihar megyei KÖJÁL víruslaboratóriumában kezdett dolgozni, itt tanulta meg a klasszikus vírusdiagnosztika alapjait. 1968-ban került az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Vírusosztályára, ahol az influenzával és az enterovírusokkal kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokban vett részt.

Miután egyéves ösztöndíjas tanulmányútja után 1974-ben visszatért Heidelbergből, a SOTE Mikrobiológiai Intézetében helyezkedett el. Kollégáival az adenovírus DNS modellen kezdte meg a génmanipuláció módszertani alapjainak a bevezetését. 1988-ban kinevezték az OKI (később: Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ) Virológiai Osztályának vezetőjévé. Az ELTE-n habilitált, a Semmelweis Egyetemen egyetemi magántanári, a Szent István Egyetemen címzetes egyetemi tanári címet érdemelt ki. 2006-ban ment nyugdíjba, de még utána is sokáig bejárt az Epidemiológiai Központba. 1988-tól 5 éven át a Magyar Mikrobiológiai Társaság főtitkára volt, ezt követően tíz évig a virológiai szekció elnöke.

Folyamatosan tanított a SOTE-n magyar és német nyelven, majd az ELTE felsőfokú mikrobiológus képzésén is a nyolcvanas évek végétől. Szenvedélyes oktató volt, minden alkalmat megragadott, hogy a virológiai, mikrobiológiai ismereteket továbbadja egyetemeken, hazai és külföldi kongresszusokon, valamint a média világában. Mindenkit lenyűgözött széles látókörű gondolkodása. Nemzetközi elismerést kapott Magyarország poliovírus-mentesítésében vállalt szerepéért. A tudományos pályára lépők egész generációit támogatta és ösztönözte tanácsokkal, új szempontok felvetésével. Rendszeres továbbképzéseket tartott a Nyírő Gyula és a Madarász utcai Gyermekkórházban, kutatásokat folytatott az időközben megszüntetett Szabolcs utcai Állami Gyógyintézeti Központban. Több könyvet is írt és szerkesztett, illetve lektorált. 2008-tól haláláig volt Az Egyesület a Környezet-Egészségügyért civil szervezet elnöke, amely társaság jelentős részt vállalt és részt vállal ma is a kerület életében.

1994-ben Manninger-, 2001-ben Pro Sanita-emlékéremmel tüntették ki. 2002-ben lett a XIII. kerület díszpolgára, akkor nyilatkozta a Hírnök című lapnak: „Szeretek a világot előre vivő dolgokkal foglalkozni.” A Fodor József Emlékérmet 2004-ben kapta meg, amire különösen büszke volt, mert ez az egyetlen olyan kitüntetés, amelyet az édesapja követőjeként nyert el épp egy emberöltővel későbben. Több évtizedes kimagaslóan eredményes, a közegészségügyért kifejtett virológiai kutatói és oktatói tevékenységéért 2005-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést vehette át. Négy gyermeke és hét unokája született.

Berencsi György 2013. április 25-én hunyt el. Még ugyanebben az évben tiszteletére emléktáblát állítottak az Országos Epidemiológiai Központban.

A kerületben Berencsi György professzor emléktáblája a 262., ami azt is kifejezi: a XIII. kerületi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a helyi értékek ápolását, a lokálpatriotizmus erősítését, és büszke azokra, akik munkásságukkal és tevékenységükkel hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, jó hírnevének erősítéséhez.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj