XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2021/08/02/uj-telepuleskepi-arculati-kezikonyv-es-telepuleskepi-rendelet/

Témák A-Z

Új településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

2021. augusztus 02. Városfejlesztési hírek

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (TKR) 2018. június 1-jén lépett hatályba, ezzel összefüggésben elkészült a kerület településképi arculati kézikönyve (TAK). Az azóta eltelt idő tapasztalatai és a megnövekedett feladatok új településképi rendelet elkészítését tették indokolttá. A XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. június 24-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a kerület új településképi arculati kézikönyvét, illetve az új településképi rendeletét. A rendelet célja a településkép-védelem helyi szabályainak megállapítása a XIII. kerület meghatározó építészeti, településképi és természeti értékeinek figyelembevételével, a településkép megőrzésének és formálásának igényes alakítása, védelme az építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése érdekében a helyi adottságokra tekintettel. Jól használható, minden részletre kiterjedő településképi rendeletet alkotni a konkrét javaslatokat, a jogszabályban előírt, a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokat megfogalmazó településképi arculati kézikönyv alapján lehet.

A TAK a korábbiakhoz képest új struktúrával készült el – a kerület egyes meghatározó területi adottságainak figyelembevételével. Rövid történeti áttekintést követően – önálló fejezetekben és térképi formában – bemutatja a kerület különböző karakterű területeit, gazdag fotódokumentációval összegzi a kerület épített és természeti értékeit, jó példákkal irányt mutat a további fejlesztéseknek. Az egyes, karaktert formáló elemekre (telepítés, tömegformálás, homlokzatkialakítás, anyaghasználat, zöldfelületek és kerítések kialakítása) vonatkozó ajánlások önálló fejezetbe kerültek, grafikai ábrák segítségével erősítve a kívánatos kialakítást. A mellékletekben megtalálhatók az országos, fővárosi és kerületi védelemmel érintett területek, ingatlanok.

A településképi arculati kézikönyvben feltárt építészeti és természeti környezeti értékeket figyelembe véve, továbbá a hatályos településképi rendeletet alapul véve készült el a kerület új településkép védelméről szóló rendelete. A korábbi TKR szabályozása alapján továbbra is Újlipótváros és a Kertváros maradt a kerület két kiemelten védett területe, ugyanakkor bővült a városképi szempontból védett területek lehatárolása. A rendelet a teljes kerületre általánosan is meghatározza az épületek tetőzetére, homlokzati kialakítására, anyaghasználatára, továbbá a kerítésekre vonatkozó előírásokat. A vendéglátó teraszok és a zöldfelületek kialakításának szabályai bővültek, és több az előírás az üzletjelzések, cégjelzések, cégérek elhelyezésére; a mellékletben szereplő ábrák segítik a homlokzathoz való illeszkedésüket. Az egyes eljárásokra vonatkozó előírásokat az elmúlt évek szakmai tapasztalati és a felsőbb szintű jogszabályok előírásainak változása alapján pontosította az önkormányzat.

Előzmények

A XIII. kerület Polgármestere még a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatával döntött a kerület új településképi dokumentumainak kidolgoztatásáról.

Az előzetes tájékoztatási szakasz 2021 januárjában zajlott. Az ehhez kapcsolódó lakossági fórumot 2021. január 25-én – a pandémiás helyzet miatt – online formában tartottuk. Az előzetes észrevételek és az önkormányzati belső egyeztetések alapján véglegesített véleményezési dokumentációt 2021. május 10-én töltöttük fel a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális felületre, hogy az államigazgatási szervek véleményezhessék azt 2021. május 31-i határidővel. Párhuzamosan az együttműködő partnerek is véleményezhették a tervdokumentációt 2021. május 10. és május 28. között. A tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel tőlük nem érkezett.

A TAK és TKR tervezetét az államigazgatási szervek észrevételei alapján véglegesítette az önkormányzat.

Az új településképi arculati kézikönyv és az új településképi rendelet elérhető a mellékelt linken: https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-dokumentumai/#omtrulesek-210624-1/1/

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink