XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2021/07/15/tajekoztato-parlagfu-mentesitessel-kapcsolatban/

Témák A-Z

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

2021. július 15. - Frissítve Környezetvédelmi hírek

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy a mulasztók költségén elrendelik az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

A védekezési kötelezettség elmulasztása hatósági intézkedést von maga után. Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el. Nem kerül sor a jegyző által elrendelt parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tett kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke 15.000 forinttól 5.000.000 forintig terjed.

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, kérjük, tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek és folyamatosan gondoskodjanak a vegetációs időszak végéig a földterület tiszta, parlagfű-mentes állapotban tartásáról.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj