XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2021/05/10/uj-jardatakarito-gepeket-szerez-be-az-onkormanyzat/

Témák A-Z

Új járdatakarító gépeket szerez be az önkormányzat

2021. május 10. Környezetvédelmi hírek

Budapesten az utcák tisztántartása fővárosi feladat és kötelezettség; az egyes ingatlanokat közvetlenül határoló járdaszakasz tisztántartására pedig az ingatlan tulajdonosát kötelezi a jogszabály. Az önkormányzat köztisztasági hatásköri feladata a kerületi fenntartású parkok, játszóterek takarítása. Ennek ellenére a mai napon került kiküldésre a képviselő-testület bizottságai részére egy járdatakarító gépek beszerzéséről szóló előterjesztés. Ha elfogadják a javaslatot, a képviselő-testületi döntés után – amelyet a pandémiás helyzetre tekintettel a polgármester hoz meg – elindulhat a közbeszerzési eljárás. A beruházás jelentősen hozzájárulhat a járdaszakaszok rendben tartásához az egész kerületben. 2021-ben 111,6 millió forintot fordít az önkormányzat – forrás- és költségátcsoportosítással – az önként vállalt köztisztasági programjára. A járdatakarítási akció elindítása ösztönözheti a feladat tényleges felelőseit és a lakóközösségeket, hogy ne csak elvárják a környezetük tisztántartását, hanem tegyenek érte ők is, hiszen ez jogszabályban előírt kötelező feladatuk lenne.

A XIII. Kerületi Önkormányzat elkötelezett a közterületek minőségi fejlesztésében és fenntartásában: a közterületek tisztántartása érdekében – feladatkörét messze meghaladó – önkéntes szerepet vállal, s mindehhez forrást biztosít. Az elmúlt években többszáz millió forint összeget fordított az önként vállalt feladatára. Ugyanakkor fontosnak tartja az állampolgári felelős hozzájárulást is a környezet védelméhez. A kerület köztisztasága valamennyi itt élőt érintő kérdés. Hozzátartozik az életminőséghez. Mindannyiunk érdeke, hogy a közterületek jó minőségűek, tiszták, rendezettek legyenek, amitől javul a komfortérzet is. Mindez a különféle együttműködéseken és közös felelősségvállaláson is múlik.

Az önkormányzati üzemeltetésű csaknem 1,3 millió négyzetméter közparki, lakótelepi terület takarítását parkgondnokok, valamint alvállalkozók végzik a XIII. kerületben. Az önkormányzati parkgondnoki rendszer eredményes: ahol takarítanak, ott csökkentek a lakossági panaszok.

Az önkormányzat számos egyéb, a kötelező feladatkörén túlmutató köztisztasági feladatot is végez. Például: évente 2 alkalommal átfogó járda- és zöldsáv-takarítási akciót szervez a kerület teljes területén – kiegészítve a társasházak kötelező takarítási feladatait: a járdákon, fasori sávokon, padkákon, zöldsávokon a munkatársak összeseprik a lombot, hulladékokat, ebürüléket. 350 ebürülék-gyűjtőedényt helyezett el, 14 kutyaillemhelyet létesített, a Pozsonyi út és a Hollán Ernő utca területén hétvégén is üríti a szemetes edényeket, illetve elérte, hogy az FKF Zrt. is legalább az egyik hétvégi napon ürítse az újlipótvárosi kukákat. A XIII. kerületi veszélyeshulladék-gyűjtési akció a fővárosi hulladék-közszolgáltatási rendszer fontos kiegészítője, amelyet minden évben kétszer (idén az elsőt 2021. március 15-én) szervez meg az önkormányzat több kerületi gyűjtőhelyszínnel.

A kerületben összesen 513.687 négyzetméter a járdák felülete: az önkormányzat az önkéntes takarítási programja részeként a kerület egész területére négy, magasnyomású vizes mosásra és seprésre is alkalmas járdatakarító gép beszerzését tervezi, és mindehhez biztosítaná a szükséges személyi és dologi ráfordítást.

A járdatakarítási program érinti Angyalföld – Vizafogó – Göncz Árpád városközpont és Újlipótváros kerületrészeket. A takarítási gyakoriság meghatározásakor az önkormányzat figyelembe veszi a járdák gyalogosforgalmának intenzitását, az érintett közterületek kihasználtságát, terheltségét.

Fontos hangsúlyozni: az újabb önkormányzati önkéntes többletvállalás nem jelent felmentést az ingatlantulajdonosok és lakóközösségek köztisztasági kötelezettségei alól. Ez a járdatakarítási vállalás segít azoknak, akiknek kötelező feladata lenne az ingatlanok előtti járdaszakaszok tisztántartása.

A XIII. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete két éve rendeletbe foglalta a közösségi együttélés alapvető szabályait, köztük a közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályszegéseket és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. Például megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a tulajdonos vagy használó, ha az ingatlana vagy az általa használt ingatlan előtti járdára, az ingatlanának határvonala és az úttest széle közötti területre vonatkozó tisztántartási, gyommentesítési, valamint a járdára vonatkozó hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet 2020. január 1-jétől már megbírságolhatja a szabályszegő magatartást elkövető ingatlantulajdonost. A közterületek tisztántartásának feladatai és azok ellenőrzése minden állami, önkormányzati ingatlan, intézmény, illetve magántulajdonban álló ingatlan tulajdonosára, kezelőjére, használójára egyaránt vonatkoznak.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj