XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2021/03/12/felhivas-palyazatokra/

Témák A-Z

Felhívás pályázatokra

2021. március 12. - Frissítve Felhívás

Az Önkormányzat szociális koncepciójának alapvetése: a szociális gondoskodás – komplex tevékenység. A prevención és a partnerségen alapul, csakúgy, mint az egészségügyi koncepció, amely elsődlegesnek tekinti az egészségtudatos magatartás elősegítését is. Az Önkormányzat számára hasonlóan fontos a fiatalok támogatása, ösztönzése a jobb eredmény elérésére.

Mindezek figyelembevételével a XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot ír ki 2021-ben hat témában: egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása; a tehetséges fiatalok esélyegyenlőségét szolgáló támogatások; az öregségi nyugdíjellátásban részesülők egészségi állapotának javítása, fenntartása érdekében a kerületben található uszoda legfeljebb 30 alkalomra szóló bérletköltségének részbeni átvállalása; a közüzemi díjhátralék összegének részbeni átvállalása; hozzájárulás lakás karbantartásának és akadálymentesítésének a költségeihez. Valamint hozzájárulás szén-monoxid-érzékelő berendezés költségéhez.

A pályázati adatlap beszerezhető a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá a www.budapest.hu weboldalon.

A pályázatokat személyesen a Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben; elektronikusan szkennelve a ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

A nyertes pályázókat írásban értesítik.

 

Egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének részbeni átvállalása

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be,

a., akinek az adott költségvetési évben legalább 6 hetes, de legfeljebb 8 hónapos korú gyermeke részére a házi gyermekorvos rotavírus okozta hasmenés elleni védőoltás-sorozatot javasol;

b., aki öregségi nyugdíjellátásban részesül, a 65. életévét betöltötte, a háziorvos pneumococcus védőoltást javasol;

c., akinek az adott költségvetési évben legalább 2 hónapos, de legfeljebb 14 éves korú gyermeke részére a házi gyermekorvos a meningococcus- B, és A, C, W-135, Y baktérium által okozott fertőző agyhártya-, agyvelőgyulladás elleni védő oltássorozatot javasol.

A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható a formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt.

 

Tehetséges fiatalok esélyegyenlőségét szolgáló támogatásra

Pályázatot a kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő törvényes képviselő, szülő, gyám nyújthat be, akinek

 1. középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,8 vagy ezt meghaladja, illetve szöveges értékelés esetén az elméleti tantárgyak átlaga a kiválóan megfelelt eredményt eléri;
 2. középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekének az adott tanévben tett érettségi vizsgaeredménye valamennyi érettségi tárgyból jeles;
 3. a pályázat benyújtását megelőző tanévben középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladta, gyermeke ECDL (7 modul), vagy ECDL Start (4 modul) vizsga díjainak részbeni átvállalására;
 4. a pályázat benyújtását megelőző tanévben középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladta, gyermeke első nyelvvizsgára felkészülése költségének részbeni átvállalására;
 5. középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke országos, vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon már kiemelkedő teljesítményt nyújtott és a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételhez történő támogatásra;
 6. a pályázat benyújtását megelőző tanévben középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladta, gyermeke jogosítvány megszerzéséhez szükséges közúti elsősegély tanfolyam és vizsga díjának átvállalására;
 7. továbbá aki felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal, aki legalább két országos és/vagy nemzetközi versenyen, kiállításon kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a további felkészüléséhez, a versenyeken történő részvételéhez felkészülési támogatásban részesülhet.

A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható, az előírt formanyomtatványon és a megjelölt igazolásokkal együtt, kivéve az a. pontban megjelölt tehetséges fiatalok esélyegyenlőségét szolgáló települési támogatást, amelynél a pályázat az adott tanév végét követő augusztus 31. napjáig adható be.

 

Közüzemi díjhátralék részbeni átvállalása

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki közüzemi díjhátralékkal rendelkezik.

A bizottság a pályázat elbírálás során előnyben részesíti azt a pályázót,

 1. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft) és a vagyonnal nem rendelkezik;
 2. akinek fizetési nehézségei a benyújtott igazolások alapján valószínűsíthetően átmenti jellegűek, vagy tartozását az önrész befizetésének vállalásával teljes mértékben ki tudja egyenlíteni;
 3. aki vállalja együttműködési megállapodás megkötését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központjával;
 4. akinek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásainak összege a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
 5. aki a tartozás kiegyenlítése érdekében az önrészt, amely nem lehet kevesebb, mint az összes díjtartozás 50%-a, ezt meghaladó mértékben vállalja.

Az önrészt a szolgáltató megadott számlájára kell befizetni, és a befizetésről szóló igazolást 15 munkanapon belül be kell mutatni a Szociális és Köznevelési Osztályon (1139 Budapest, Béke tér 1.). Az önrész részletekben is fizethető.

A pályázati adatlapot Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Családsegítő Szolgálatánál lehet benyújtani, egész évben folyamatosan.

 

Lakás karbantartása és akadálymentesítése költségeihez való hozzájárulás

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki a kérelem benyújtását megelőző öt évben az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik.

A bizottság a pályázat elbírálás során figyelembe veszi, hogy a támogatás

 1. orvos szakértői szerv által kiadott szakértői vélemény alapján akadálymentesített lakókörnyezet kialakításához;
 2. festéshez, mázoláshoz, burkoláshoz;
 3. elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat cseréjéhez, javításához;
 4. nyílászáró cseréjéhez

nyújtható.

A pályázati egész évben folyamatosan benyújtható.

 

Szén-monoxid-érzékelő berendezés költségének részbeni átvállalása

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki az általa lakott önkormányzati bérleményében vagy tulajdonában álló ingatlanban hagyományos vagy gázfűtést használ, és szén-monoxid-érzékelő berendezés árának támogatását kéri.

A pályázható támogatás összege a szén-monoxid-érzékelő berendezés költsége; legfeljebb 12 000 Ft.

A pályázat egész évben folyamatosan benyújtható az előírt formanyomtatványon.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj