XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2021/02/10/elhunyt-dr-hajnal-robert/

Témák A-Z

Elhunyt dr. Hajnal Róbert

2021. február 10. - Frissítve Búcsúzunk

Életének 86. évében, 2021. február 9-én elhunyt dr. Hajnal Róbert nyugalmazott plébános, a XIII. kerület díszpolgára.

1935. március 15-én született Zuglóban. Édesapja HÉV-vezetőként, édesanyja postai alkalmazottként dolgozott. A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1953-ban, teológiai tanulmányait Budapesten, a Hittudományi Akadémián végezte. 1958. június 15-én, Esztergomban szentelték pappá. Teológiai doktorátusi fokozatát 1970-ben nyerte el. Papi életében tíz helyen: Dorogon, budai és pesti plébániákon teljesített lelkipásztori szolgálatot. A dorogi szénbányászok között hat évig végezte munkáját, nagyon jó kapcsolatba került a bányászokkal és családjukkal. Leghosszabb ideig, 1990-től 2014. július 31-ig a Béke téri Angyalföldi Szent László templom plébánosaként tevékenykedett. 56 évi papi szolgálat után innét vonult nyugállományba. 2000-ben választották a XIII. kerület díszpolgárává, 2001-ben pápai káplán, 2014-ben mesterkanonok címmel tüntették ki. 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben részesült.

Legkedvesebb papi tevékenységének a gyermekekkel, a fiatalokkal való foglalkozást tekintette.
Testvérével, aki szintén a papi hivatást választotta, közös munkájuk az Engedjétek hozzám jönni című, gyermekek számára írt misekatekézis. Az ifjúság számára Hogy életük legyen… címmel írt hasznos segédkönyvet. A plébánián énekkart irányított, s kerületszerte híre ment a templomi hangversenyeknek. Közvetlensége, nyitottsága, szerénysége, egész emberi magatartása hitelessé tette híveihez intézett prédikációit, amelyek elmélyült teológiai és pszichológiai felkészültségéről tanúskodnak. Napi munkája mellett sok időt töltött a közeli kórházakban a betegek lelki gondozásával. Odaadóan fordult a szegények, elesettek felé. Különös figyelmet fordított a templom és a hozzá tartozó épületek állagának megóvására, szükség szerinti felújítására, átépítésére. Nevéhez fűződik az altemplom kialakítása, az életveszélyes toronycsúcs újjáépítése.

Tevékenységét kifogyhatatlan energiával és nagy elhivatottsággal végezte. Az erkölcsi értékeket képviselő munkásságával nagymértékben hozzájárult a XIII. kerület vallási, szellemi, kulturális életének a fejlődéséhez. A XIII. Kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

2021. február 19-én 17.00 órakor, szűk családi körben temetik az Angyalföldi Szent László Plébániatemplom altemplomában. A kegyeletet leróni 10.00 órától, az urnatemetőben lévő ravatalnál lehet. A gyászmise 16.00 órakor kezdődik.

Emlékét megőrizzük.

Vissza

Díjaink, elismeréseink