XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2020/09/17/atadtak-a-budapest-fovaros-xiii-keruletert-dijakat/

Témák A-Z

Átadták a Budapest Főváros XIII. Kerületért díjakat

2020. szeptember 17. - Frissítve Kulturális hírek

2020. szeptember 17-én, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban került sor az idei Budapest Főváros XIII. Kerületért díjat átadására. A rendezvényt a díszpolgáravató ünnepséghez hasonlóan a szokásostól eltérő időpontban, szűk körben rendezték meg, az egészségvédelmi szabályok betartása mellett.

A Képviselő-testület a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A díj adományozásának alapjául szolgáló tevékenység lehet különösen közéleti tevékenység; kerületi civil szervezetekben, kisközösségi szerveződésekben, illetve egyébként, a kerület érdekében végzett szervező tevékenység; közművelődési, kulturális, oktatási vagy művészeti tevékenység; egészségügyi, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység; helytörténeti kutatási tevékenység; építészeti, vagy az épített környezet és a városkép védelme érdekében kifejtett tevékenység; környezet- és természetvédelmi tevékenység; kiemelkedő sportteljesítmény; közrend, közbiztonság védelme; a kerületi lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység. A díjjal az adományozást igazoló oklevél, címert ábrázoló plakett emléktárgy és pénzjutalom jár.

 

2020-ban Budapest Főváros XIII. Kerületért díjat kaptak:

 

Hegyesi Árpád Zsolt tűzoltó alezredes

2014 decemberétől a XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője. Kiváló tudású szakember. Elméleti és gyakorlati tudását, vezetői képességeit helyi és központi szinten is maximálisan elismerik. Mind az általa irányított tűzoltókkal, mind pedig az önkormányzattal kimagasló és egyben tiszteletet érdemlő kapcsolatot alakított ki. Elhivatottsága példaértékű, ezzel is kivívta a vezetői és az állampolgárok elismertségét. Rendkívüli munkát végez a tűzoltóságon belül, aminek elismeréseként folyamatosan szépül és fejlődik a XIII. kerületi laktanya. 7 éve az egyik fő szervezője a Szent Mihály napi búcsú keretein belül megrendezett hagyományőrző tűzoltó versenynek. Rendszeresen járja az országot és nemzetközi kapcsolatait is felhasználva népszerűsíti a XIII. kerületi tűzoltóságot.

 

Kaiser László költő, író, szerkesztő, dramaturg

Szegeden a Juhász Gyula Főiskolán végzett magyar-történelem szakon 1977-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakon és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán dramaturg szakon 1983-ban. 1983-tól a veszprémi Petőfi Színházban dramaturgként, 1985-től a Pannónia Filmstúdióban szinkronlektorként dolgozott. 25 éve a Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdió vezetője, tanára. Kiadóvezetőként elsősorban hazai szerzők műveit jelenteti meg. Több mint száz könyvet szerkesztett. 1979 óta publikál rendszeresen verseket, cikkeket, tanulmányokat, prózai műveket. számos zenés műnek ő írta a szövegkönyvét. A kerületi írókkal és költőkkel jó kapcsolatot ápol, rendszeres résztvevője a kerületi művészeti fórumoknak. Születése óta lakik kerületünkben, a Radnóti Miklós utcában, ahol a Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdiója is működik.

 

Dr. Kiss Norbert aljegyző, a Jegyzői és Jogi Osztály osztályvezetője

1999 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Jogi diplomáját munkája mellett, 2003-ban szerezte meg, majd 2007-ben tette le a jogi szakvizsgát. Szorgalmának köszönhetően kiemelkedő elméleti tudását széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal egészítette ki. Szívesen vállal plusz feladatokat: a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság titkáraként eredményes munkakapcsolatot alakított ki az önkormányzati képviselőkkel és bizottsági tagokkal. 2013-tól a Jegyzői és Jogi Osztály vezetője. Naprakész az önkormányzati és hivatali munkát érintő jogszabályváltozások terén, fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson a többi szervezeti egység számára. A szakmai felkészültség mellett vezetői munkáját empátia, a kerületi lakosság és az Önkormányzat érdekeinek kiemelt szempontú kezelése jellemzi. Munkabírása, kreativitása, pontossága és lelkiismeretessége példaértékű.

 

Lombosné André Adrienne Regina nyugdíjas pedagógus, egykori szakszervezeti titkár

Az Ady Endre Gimnázium nyugdíjas pedagógusa, ahol kiemelt figyelmet fordított hátrányos helyzetű diákjaira, megsegítésükre minden követ megmozgatott. Kedves, közvetlen egyénisége is hozzájárult ahhoz, hogy volt tanítványai évek, évtizedek távlatából is felkeresik, beszámolnak neki életük alakulásáról. A kerületi Pedagógus szakszervezet titkári feladatait szakszerűen és teljes odaadással végezte. Tevékenységének középpontjában a pedagógus kollégák helyzetének javítása, anyagi és lelki támogatása áll. Véleményalkotása megfontolt, megalapozott, sok esetben mérvadó környezete számára. A XIII. kerületi közös célok és feladatok megvalósításában aktívan vállalt feladatokat, munkája színvonalas, gyermek- és partnerközpontú.

 

Dr. Paál Péter György rendőrezredes, a XIII. kerületi Rendőrkapitányság korábbi kapitányságvezetője

2008-tól a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányvezető-helyettese, majd megbízott vezetője, 2011-től a Rendőrkapitányság vezetője volt. Munkáját magas színvonalon, megbízhatóan, a törvényesség, a jog- és szakszerűség jegyében végezi. Nagy gondot fordít az irányítása alá tartozó fiatalok és pályakezdők képzésére. Vezetőként hamar felmérte a XIII. kerület közbiztonsági helyzetét, és folyamatosan segítette a kerület közbiztonságának a megszilárdítására és jobbítására irányuló önkormányzati törekvéseket. A kerületi Közbiztonsági koncepció feladatainak megvalósítása érdekében javaslatot tett a térfelügyeleti rendszer bővítésére, melynek következtében a kerületünkben található a legtöbb térfigyelő kamera. Kiemelkedő szakmai tevékenysége eredményeként élvezte a kerületi polgárok bizalmát és kivívta a szakmai szervezetek elismerését. A főváros közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében végzett tevékenységéért 2016-ban „Dr. Barna Sándor Emlékérem” Főváros Közbiztonságáért Díjban részesült.

 

Dr. Szász Gabriella szemész szakorvos, szakrendelés vezető

A következő kitüntetett 2007. decembere óta a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szemész szakorvosa, majd 2009 márciusától a Szegedi úti és Visegrádi utcai Szakrendelő vezető főorvosa. Az intézménynél kialakított „Egynapos” sebészeten – a kezdetek óta végez – műtéti tevékenységet is. Jelentős érdemeket szerzett abban, hogy a kerületi egynapos sebészet szemészeti tevékenysége elismert szakmai körökben, és a betegek részéről is pozitív visszajelzések érkeznek. Munkáját nagy szorgalommal, elhivatottsággal és szakszerűen végzi. Kiemelkedő munkája elismeréséül 2013-ban az egészségügyi minisztertől Pro Sanitate, valamint a XIII. kerülettől „Az év szakorvosa” díjat kapta. 2013. szeptemberétől az intézet Szakmai Vezető Testületének tagja, egyben elnöke.

 

Varga Attila, a Németh László Gimnázium intézményvezetője

A névsorban az utolsó díjazottunk 1983-tól a Németh László Gimnázium pedagógusa, előbb technikát, majd osztályfőnöki és rendszergazdai feladatokat is vállalva számítástechnika-informatikát tanított. 2001-től a kerületi ECDL-program gimnáziumi felelőse, a vizsgaközponttá válást követően az iskola kapcsolattartója. 2007-től igazgatóhelyettes, 2010. augusztus 1-jétől az iskola igazgatója. Intézményvezetői és gimnáziumi pedagógia munkája mellett szívesen vállal felnőttképzéssel kapcsolatos feladatokat is. A XIII. Kerületi Önkormányzat kezdeményezésére 2011-ben indított kismama ECDL tanfolyam lelkes oktatója. A program 9 éve alatt vizsgára felkészítő tanárként több mint 200 kismamát segített a munkába álláshoz nagy segítséget nyújtó bizonyítványhoz. 2015-ben az oktatásért felelős miniszter kiemelkedő munkáját Németh László díjjal ismerte el.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj