XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2020/06/26/tajekoztato-a-fovarosi-lakasrezsi-tamogatasokrol/

Témák A-Z

Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatásokról

2020. június 26. - Frissítve Szociális hírek

Tisztelt Kerületi Állampolgárok!

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló rendeletét. Ennek alapján egy nyomtatvány kitöltésével Díjtámogatást igényelhetnek a védendő fogyasztók, melynek havi összege: 2000 Ft. A távhő vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási számlán kerül jóváírásra.

A kitöltött adatlap és mellékletei elektronikusan  ph-szko@bp.13.hu  email címre vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársainál.

Ki lehet védendő fogyasztó?

A védendő fogyasztók nyilvántartásába történőfelvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt kérelmet kell kitölteni és a szolgáltatóhoz benyújtani.

A fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy

a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b)a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c)a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban vagy a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d)a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

f)a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g)a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

(kérelem nyomtatvány itt letölthető)

vagy

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.

A kitöltendő adatlapok az alábbi linkekről tölthetők le:

Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatásról

Igénylőlap távhőszolgáltatási díjtámogatáshoz
Igénylőlap víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatáshoz

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt (ÁRAM)
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt (ÁRAM)

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt (GÁZ)
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt (GÁZ)

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj