XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2019/04/05/sikeres-volt-kozterulet-felugyelet-2018-evi-tevekenysege/

Témák A-Z

Sikeres volt a Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenysége

2019. április 05. Egyéb

A képviselő-testület megtárgyalta a Közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és megállapította, hogy egyre nagyobb szerepet vállal a kerület közrendjének, köztisztaságának és közbiztonságának megteremtésében, elhivatottan teljesítette a számára meghatározott szakmai feladatokat. Magatartásukat az ügyfélbarát, empatikus alapállás, a szabálysértések és szabályszegések megelőzésének szándéka és a segítőkészség jellemezte. Létszámuk az év során 86 főre emelkedett.

A képviselő-testület 2012-ben döntött önálló közterület-felügyelet létrehozásáról. A szervezet az elmúlt években struktúrájában, feladataiban és létszámában is fejlődött. Alapvető feladatuk a közterületek rendjének, tisztaságának védelme, egyes közúti közlekedési szabályok betartásának kontrollálása, az antiszociális magatartásformák elleni fellépés, az önkormányzati tulajdon, a közbiztonság és a közrend védelme.

A közterület-felügyelet 2018-ban a fő hangsúlyt a közúti közlekedési szabályok betartatása mellett az építkezések környezetének fokozott ellenőrzésére, a közterület szennyezésének visszaszorítására, az illegális szemétlerakó helyek felderítésére, az állattartási szabályok fokozottabb betartatására fordította. Fokozottan ellenőrizték a közterületek használatának, engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. Lakókörnyezetünk értékeinek megóvása érdekében kiemelten kezelték utcáink, parkjaink, a zöldfelületek ellenőrzését. Kibővítették az éjszakai járőrszolgálat alapfeladatait, az ellenőrzések körét, helyszínét és idejét.

A korábbi feladatok mellett új feladatokat is átvett a közterület-felügyelet. Megkezdték az önkormányzat intézményei távfelügyeleti rendszer-felügyeleti feladatainak ellátását. Átvették a közterületi videokamerás térfelügyeleti rendszer üzemeltetését, kivonuló szolgálatot hoztak létre. Segítették az önkormányzati rendezvények biztosítását.

A Közterület-felügyelet az érintettek együttműködésének elnyerésével, meggyőzéssel, jogkövető magatartásra ösztönzéssel, figyelmeztetések alkalmazásával tett eleget. A bírságolást csak legvégső eszközként alkalmazták. A hatékony feladatellátás érdekében szoros együttműködést valósítottak meg az igazgatási, a rendészeti és civil szervezetekkel. A rendőrséggel szervezett rendszeres közös járőrszolgálat során terület-, és célellenőrzéseket végeztek. A közös járőrözések legfőbb célkitűzése az engedély nélkül közterületi árusítást folytató személyek tevékenységének korlátozása, a nemdohányzók védelmét szolgáló rendelkezések betartatása, a közterület szennyezésének megelőzése, a vendéglátóhelyek és teraszok zárásának ellenőrzése volt. A Felügyelet folyamatos, napi együttműködést valósított meg a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel.

A Felügyelet 2018-ban is kiemelt feladatának tekintette a civil szervezetekkel, valamint a lakossággal való együttműködést. Rendszeres kapcsolatot tartottak a Menhely Alapítvánnyal a kihűlés veszélyének kitett személyek felkutatásában, jelzésében. A kerületben tartott kutyákkal kapcsolatos lakossági panaszok okainak visszaszorítása érdekében is együttműködtek a Gondos Gazdi programban résztvevő kerületi civil szervezetekkel és a Kutyamentő Angyalok Egyesület vezetőjével.

Vissza

Díjaink, elismeréseink