XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2019/02/11/helyi-valasztasi-iroda-vezetojenek-hatarozata-2/

Témák A-Z

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata

2019. február 11. Önkormányzati választások - 2019

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (II. 11.) határozata

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületébe megválasztandó tagok számának megállapításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:

Budapest Főváros XIII. kerületében önkormányzati egyéni választókerületben
15 egyéni képviselő, 6 kompenzációs listás képviselő választható.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (1139 Budapest, Béke tér 1., fax: 452‑41-43, e-mail: jegyzo@bp13.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. február 14-én 16 óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.budapest13.hu), valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. február 11-től az önkormányzati választások eredménye megállapításának jogerőre emelkedése napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.” Az idézett jogszabály 5. §-a előírja azt, hogy a fővárosi kerületben az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 100.000 lakosig 14 egyéni választókerületi és 6 kompenzációs listás mandátum, minden további 10.000 lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25.000 lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma.

A Ve. 306. § (2) bekezdés rendelkezései értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Budapest Főváros XIII. kerületében a 2019. január 1-jei adatok alapján a lakosságszám 112.913 fő. Tekintettel a törvényi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtására a Ve. 208-209. §-a ad lehetőséget. A határozat elleni kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől, 2019. február 11-től számított 3 napon belül kell benyújtani. A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredménye megállapításának jogerőre emelkedése  napjában. A Ve. 210. §-a szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

Budapest, 2019. február 11.

Dr. Bujdosó Sándor s. k.

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj