XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2019/01/16/utazasi-kedvezmeny-harom-vagy-tobbgyermekes-csaladok-figyelmebe/

Témák A-Z

Utazási kedvezmény – három vagy többgyermekes családok figyelmébe

2019. január 16. Szociális hírek

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította szociális rendeletét és ebben új támogatási formát vezetett be: települési támogatás formájában átvállalja a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a nappali tagozaton tanuló diák, hallgató részére megvásárolt helyi utazási bérlet költségét. ( Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg.)

A támogatásra jogosult:

 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (jelenleg 57.000,- Ft)
 • akinek gyermeke köznevelési intézménybe, felsőoktatási intézménybe járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybevételével tudja megoldani, vagy az a sport, valamely művészeti ág területén kiemelkedő eredményt elérő diák, hallgató  a rendszeres edzés látogatása, felkészítésen  megjelenéshez tömegközlekedési eszközt vesz igénybe,
 • feltétele, hogy iskolalátogatási kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, és
 • más jogcímen nem jogosult helyi utazási kedvezmény igénybevételére.

Amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az előírtat, abban az esetben a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság méltányossági jogkörében eltérhet az előírt értékhatáról.

A támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a hónap 15. napjáig történő benyújtás esetén a benyújtást követő hónap elseje, azt követően, a benyújtást követő második hónap elseje. A jogosultság záró időpontja a következő tanév kezdete.

A megállapított bérlettámogatás folyósítása negyedévenként történik.  A megvásárolt havi bérletszelvényt a negyedév lejártát követő hónap 10-éig elektronikusan kell bemutatni ph-szko@bp13.hu email címen a megállapító határozat ügyiratszámának feltüntetésével.

A kérelmet csatolt formanyomtatványon kell kitölteni igazolásokkal ellátva, elektronikusan is benyújtható a ph-szko@bp13.hu email címen.

További kérdés esetén a ph-szko@bp13.hu email címre kérem megküldeni és rövid időn belül válaszolunk.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj