XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2018/10/05/tajekoztato-az-onkormanyzati-azbesztszint-meresrol/

Témák A-Z

Pozsonyi út 77-79. – a legfrissebb hírek

2018. október 05. - Frissítve Környezetvédelmi hírek

Folyamatosan frissülő tudósításunkban az elmúlt napokban közzé tettük az önkormányzat tájékoztatóját a Pozsonyi út 77-79. számú ingatlanon levő irodaház bontásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, különös tekintettel az azbesztszennyezés gyanújára vonatkozó önkormányzati intézkedésekre, és azok eredményére. Összeállításunkat ezúttal az önkormányzat megbízásából október 16-17-én végzett mérések jegyzőkönyveivel,  a Monitoringtervvel, a DRYCON Hungary Kft. október 16-án keltezett tájékoztatójával, és a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának levelével frissítjük. A továbbiakban folyamatosan közzé tesszük a végzett mérések, vizsgálatok dokumentumait.

Október 30-án a délelőtti órákban jelentős előrehaladás történt az északi épületrész bontási munkálataiban: a bontást végző szakemberek részleges útzár mellett, több, a kiporzás megakadályozására szolgáló vízsugár egyidejű alkalmazásával lebontották az épületrész még ép statikai elemeit, így az épület váza a földre terült, az északi épületrész már nem látható a korábbi helyén.

Az október 30-án  elvégzett, a levegő és az ülepedett por azbeszttartalom-vizsgálatára irányuló mérések eredményét tartalmazó  jegyzőkönyveket a következő helyeken nyithatják meg honlapunk látogatói: 1, 2, 3.. A mintavételre 2018. október 30-án délután, tehát az északi épületrész ledöntése után került sor.
A szakértői vizsgálat eredménye szerint a vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaza levegő azbeszttartalma tisztasági határérték alatt volt.

Felvételünkön az épület összeroskadás előtti utolsó pillanata látható, a kiporzás megakadályozására szolgáló vízsugarak egyikével.

Az önkormányzat október 30-án a Drycon Hungary Kft.-től a következő tájékoztatást kapta.

Az 1134 Bp. XIII. ker., Pozsonyi út 77-79. alatti azbesztmentesítési munkálatok kapcsán WESSLING Hungary Kft. független akkreditált környezetanalitikai laboratóriuma által végzett levegőtisztasági mérések kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.)    Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2018.10.26-án
végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk.
A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01
rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. §
szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.
2.)    Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. § szerint 2018.10.29-án
végzett munkahelyi levegő szállórost mérések mintavételi és fáziskontraszt mikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit mellékletben csatoljuk.
A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a szállórost koncentráció mind a négy mérési ponton kimutatási határérték alatti volt (<0,01
rost/cm3), tehát a munkaterületen azbesztmentesítést végző munkavállalókat érő azbeszt-expozíció nem éri el a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 7. §
szerinti a 0,1 rost/cm3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.
3.)    A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.)
VM rendelet szerint 2018.10.18-19-én végzett környezeti levegő 24 órás mintavételi és pásztázó elektronmikroszkópiás laborvizsgálati jegyzőkönyveit
mellékletben csatoljuk. A vizsgálati eredmények szerint a mérések idején a krizotil azbeszt koncentráció kimutatási határérték alatti volt (<132
azbesztrost/m3), tehát a munkaterület környezetében tartózkodó személyeket (lakosok, közlekedők, stb.) érő azbeszt-expozíció mértéke nem éri el a
4/2011 (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.2. pontja szerinti 1000 rost/m3 határértéket; a hivatkozott jogszabálynak megfelel.
4.)    A következő munkahelyi levegőtisztasági mérés várható időpontja 2018.10.31. szerda.

A tájékoztatóban hivatkozott jegyzőkönyvek mindegyike megnyitható és letölthető honlapunkról: 1, 2, 3, 4, 5,  6.

Október 26-án tettük elérhetővé  a Drycon Hungary Kft. nyilatkozatát arról, hogy a bontás alatt álló épület északi oldaláról valamennyi azbeszt tartalmú elemet eltávolították.

Honlapunkon ezúttal a következő dokumentumokat tesszük elérhetővé: az önkormányzat által október 16-17-én végeztetett szállórost (azbesztrost) koncentráció-mérés vizsgálati jegyzőkönyvét; a Pozsonyi út 77-79. sz. alatti épület bontását végző Középút-trend Kft., illetve a bontási terület azbeszt-mentesítését végző Drycon Kft. megbízásából október 18-án végzett mérés jegyzőkönyveit, amelyeket ide és ide kattintva lehet megnyitni; valamint
a Drycon Kft. tájékoztatóját.

2018. október 18-án a DRYCON Hungary Kft. két jegyzőkönyvet bocsátott az önkormányzat rendelkezésére. Az elsőt itt, a másodikat ide kattintva olvashatják el az érdeklődők.

Az önkormányzat megbízásából a KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. október 16-án és 17-én vizsgálta a bontás területét és környezetét. Mind a 2018. október 16-17-én végzett 24 órás, mind a 17-én végzett egyórás mintavétel alapján a szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció a vonatkozó határérték alatt volt. Az eredményközlő jegyzőkönyveket ide kattintva, és ide kattintva tekinthetik meg honlapunk látogatói. A folyamatos ellenőrzés Monitoringtervét ide kattintva tölthetik le az érdeklődők.

A kivitelező által végeztetett monitoring egyik helyszíne a Zöld Ág tagóvoda udvara lesz, ahol november végéig kétnaponta 24 órás mintavétellel történik a vizsgálat, az eredményeket folyamatosan közzé fogják tenni (az önkormányzati honlapon is közölni fogjuk). Az önkormányzat ettől függetlenül több alkalommal saját mérést is fog végeztetni más szakértővel, természetesen ennek eredménye is megismerhető lesz a honlapon.

A DRYCON Hungary Kft. által 2018. október 16-án keltezett,  a mérésekkel kapcsolatos jegyzőkönyv ide kattintva nyitható meg.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának október 12-én keltezett levelét ide kattintva olvashatják el, tölthetik le olvasóink.

Az azbesztmentesítést végző DRYCON Hungary 2018. október 12-én keltezett tájékoztatója az ügyben illetékes hatóságoknak, illetve Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatnak ide kattintva tölthető le, illetve olvasható.

2018. október 11-én a Pozsonyi út 77-79. alatti volt K&H Bank székház és területének azbesztmentesítési folyamata megkezdődött. Az azbesztmentesítést a DRYCON Hungary Kft. (1135 Budapest, Tatai út 4; e-mail: info@drycon.hu) végzi.

A megbízott munkahelyi vezető Kosiba István projektvezető (+3630/7203167, +3620/9217270).

A projektvezetőtől kapott tájékoztatás alapján, jelenleg az Árpád híd felé eső „torony” azbesztmentesítése folyik. Az épületrészben szórt azbeszt nincs, a homlokzat mögötti, 90%-ban cementet tartalmazó síkpalákat bontják. Ezeket a táblákat emelőkosaras gépjárműből leszerelik és konténerekben deponálják, amit letakarnak. Ennek az épületrésznek az azbesztmentesítése körülbelül 2 hét. A táblákat október 15-én hétfőn konténerbe rakják, az apró törmelékeket bezsákolják. A munkálatok ideje alatt az azbesztmentesítést végző cégtől független szervezet méréseket végez, előre láthatóan egy héten háromszor. Ígéretet kaptunk arra, hogy a mérések eredményeit az önkormányzatnak is megküldik, az adatokat  beérkezésüket követően haladéktalanul közzétesszük a honlapon.

Ezt követően kerül sor a másik megmaradt „torony” azbesztmentesítésére, amely munka szintén mintegy 2 hetet vesz igénybe.

A már elbontott, lefóliázott törmelékből – amelyet továbbra is locsolnak – mintát vesznek. A minta laboratóriumi elemzése után döntenek az ártalmatlanítás módjáról.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként, korábbi ígéretének megfelelően fokozott figyelemmel kíséri a műveleteket, és saját költségére ellenőrző méréseket végeztet a bontás, illetve az azbesztmentesítés teljes folyamata alatt.

A hivatalos mérési jegyzőkönyvvel, és annak értékelésével az elmúlt napokban bővítettük az elérhető adatok körét.

Az azbesztveszély vizsgálatával kapcsolatos jegyzőkönyvet ide kattintva, a vizsgálati eredmények értékelését tartalmazó dokumentumot ide kattintva nyithatják meg, olvashatják el az érdeklődők. (Első publikálásukat követően a jegyzőkönyvek készítője kisebb, az érdemi megállapításokat nem érintő pontosításokat hajtott végre a dokumentumokon. A megnyitható dokumentumok a pontosított, javított jegyzőkönyvek.) A vizsgálati jegyzőkönyv leglényegesebb megállapításai a következők:

A bontás mellett található játszótér homokozójából vett minta vonatkozásában:
A laboratóriumban megvizsgált M/1 azonosító számú homok anyagmintában az azbesztre jellemző hosszanti hasadás és köteges, rostszerű megjelenés nem látható, a minta azbesztet nem tartalmaz.
A környéken lévő önkormányzati intézményekben és a játszótéren vett levegőminták vonatkozásában:
Megállapítható, hogy a levegőtisztasági mérések azbesztrostkoncentráció értékei nem haladták meg a hatályban lévő 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben megadott 0,1 rost/cm3 egészségügyi határértéket, valamint az
érvényben lévő 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6. §-a (7) bekezdésében megengedett 0,01 rost/cm3 tisztasági szint határértéket sem.

A munkavédelmi hatóság a részükre küldött megkeresésünkre válaszolva arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az október 9-én a bontás helyszínén tartott ellenőrzés során a területen gépi munkavégzést és bontást nem tapasztaltak, csak fémhulladék kézi erővel történő válogatását végezték az alvállalkozó alkalmazottai. A környezetvédelmi hatóság által veszélyes hulladékként azonosított bontási törmelék fóliával van letakarva, ahhoz a területen dolgozók nem nyúlnak. A munkások a szükséges személyi védőfelszerelést viselték, az ellenőrzés idején szűrőmaszk viselése nem volt indokolt, mivel a törmelék olyan mértékben át van itatva vízzel, hogy annak porzása kizárt. A munkavédelmi hatóság rendszeresen ellenőrizni fogja a területen folyó munkát, különösen az azbeszt-mentesítést, és arról telefonon tájékoztatást is fog adni számunkra.

Az előzmények:

A XIII. kerületi Önkormányzat és annak Polgármesteri Hivatala a XIII. kerület Pozsonyi 77-79. számú ingatlanon levő irodaház bontásával kapcsolatban sem építésügyi sem környezetvédelmi hatáskörrel nem rendelkezik. Ennek ellenére a hiteles tájékoztatás, a helyzettel kapcsolatos tisztánlátás és a lakosság iránt érzett felelősségtől vezérelve saját költségen, saját döntés alapján témában jártas szakértő cégtől nyolc helyszínen (közte a játszótér homokozója) káros anyag mérést rendelt meg. A munkálatok környezetében található mintavételi pontokon a levegő szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentrációmérés az egészségügyi határértékeket (0,1 rost/cm3) meg sem közelítő koncentrációt mutatott ki. Az adott időpontban mért adat (2018. október 04.) még a tisztasági határértéket (0,01 rost/cm3) sem éri el. A hiteles szakértői vélemény várhatóan két nap múlva állhat rendelkezésünkre.

Az ügy előzménye, hogy a bontás során talált azbeszttartalmú síkpaláról, a bontási munka emiatt történt leállításáról hivatalos információnk nem volt, ezekről lakossági bejelentésből szereztünk tudomást (október 2-án este).

Dr. Tóth József polgármester úr október 3-án soron kívüli tájékoztatást kért a Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottaktól a lakosságtól kapott információk valóságáról, a tett és a tervezett intézkedésekről, a szennyezettség mérésének megtörténtéről, azok eredményéről. Kérte továbbá a szükséges intézkedések haladéktalan megtételét. Tájékoztatta a kormánymegbízottakat arról is, hogy a bontási munkák közelében bölcsőde, óvodák, közösségi intézmények (RAM, idősek klubja) működnek, ott jelentős számú kerületi lakos otthona van, ezért az érintettek hiteles tájékoztatása elengedhetetlen.

A tájékozódással párhuzamosan értesítettük az érintett önkormányzati intézményeket az azbeszt-szennyezés kockázatáról, s az önkormányzat vezetése rendelkezett arról, hogy az óvodákban, a bölcsődében lévő gyermekeket tartsák épületen belül. Intézkedtünk a közelben lévő játszóterek lezárásáról, kérve a használatuk mellőzését. Az intézményvezetőktől kértük a szülők, az intézményt használók tájékoztatását a rendelkezésünkre álló információk alapján. A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet a bontás helyszínén ellenőrzést végzett.

A megkeresésre a kormánymegbízottól október 4-én kapott válaszból tudjuk, hogy a Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 2018. szeptember 10-án lakossági bejelentés alapján helyszíni ellenőrzést tartott, és azokon az épületrészeken, ahol palaszigeteléssel számolni lehetett, a bontási munkavégzést és a közlekedést is felfüggesztette. Megismételt ellenőrzés során ennek betartásáról meggyőződtek. A pala laboratóriumi bevizsgálása megtörtént, és az azbesztmentesítés előkészítés alatt van, ennek teljeskörű megtörténtét a munkavédelmi hatóság ellenőrizni fogja.

A mérés számait október 4-én este kaptuk meg. Az adatok szerint a levegőben az azbeszt koncentrációja az egészségügyi határértéket meg sem közelíti, sőt a tisztasági határérték alatt van. A közelben lévő játszótér homokozójában a laboratóriumi vizsgálat azbesztet nem mutatott ki. Az értékek a jelenlegi helyzetre érvényesek. Amennyiben a bontást folytatják, vagy az építési törmeléket mozgatják, úgy a mérés eredmények is változhatnak.

Megjegyezzük, hogy a közigazgatási rendszer 2010. utáni átalakítása során – sajnálatosan – a Kormány a jegyző környezetvédelmi hatósági jogkörét megnyirbálta, az építésfelügyeleti hatáskörét elvonta, megszüntették az ilyen épületek bontásának hatósági engedélyhez kötését, ezért a jegyző nem tud hatósági intézkedést tenni ebben az esetben sem.

Az Önkormányzat és annak Polgármesteri Hivatal hatáskörének hiányától függetlenül minden lehetséges intézkedést megtett és ezután is meg fog tenni az egészségügyi kockázatok elkerülése, csökkentése érdekében. Az önkormányzat megbízásából elvégzett mérési eredményeket tartalmazó Eredményközlő jegyzőkönyveket ide és ide kattintva tekinthetik meg honlapunk látogatói.

Az önkormányzat tájékoztatójának megjelenését követően, 2018. október 5-én a Pest Megyei Kormányhivatal dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott aláírásával a következőkről  tájékoztatta dr. Tóth József polgármestert.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztálya hivatalos értesítése szerint 2017 májusában és novemberében a Dunamenti Tűzvédelem Zrt. elvégezte a jelenleg bontás alatt álló épület szórt azbeszt tartalmú bevonatának eltávolítását. A múlt évben végrehajtott azbesztmentesítési munkálatok alatt a levegőtisztasági követelményeket folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkavégzés alatt sem az épületen belül, sem azon kívül nem volt azbesztrost kimutatható.

A tájékoztató tartalmazza azt is, hogy a Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében 2018. október 5-én helyszíni szemle keretében állapította meg, hogy jelenleg bontás nem történik, egyúttal felszólították a kivitelezőt az azbeszt tartalmú hulladéknak a hatályos, a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályban foglaltak maradéktalan betartatására. A Kormányhivatal a bontást továbbra is helyszíni ellenőrzések keretében fogja vizsgálni.

Dr. Tóth József polgármester a Budapesti és a Pest Megyei Kormányhivatalok vezetőinek írott levelében felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló, a Kormányhivatalok által közölt információk, és a bontást végző kivitelező által vezetett elektonikus Építési Napló feljegyzései között több ellentmondás található. A polgármester kérte a két Kormányhivatal vezetőjét, hogy tisztázzák a helyzetet, és ennek eredményéről tájékoztassák a XIII. kerületi önkormányzatot. Dr. Tóth József egyúttal kérte, hogy a munkavédelmi, építésfelügyeleti és környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátó hatóságok folyamatosan ellenőrizzék a munkálatok végzésének megfelelőségét, és ellenőrzéseik, méréseik eredményéről folyamatosan adjanak tájékoztatást.

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj