XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2018/10/04/idosek-vilagnapja-ram-ban/

Témák A-Z

Idősek Világnapja a RaM-ban

2018. október 04. - Frissítve Szociális hírek

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október első napját az Idősek Világnapjává. A nemzetközi szervezet döntését az a felismerés motiválta, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának fejlődésével, az életszínvonal emelkedésével egyre több ember éri el az időskort, ami az időskorúak társadalmi jelentőségének felértékelődéséhez vezetett.

Önkormányzatunk minden évben ünnepi rendezvény keretében köszönti a kerület idős lakóit. Ebben az esztendőben október 3-án szerdán, a Radnóti Miklós Művelődési Központ színháztermében került sor a kerületi ünnepségre, amelyen dr. Tóth József polgármester és Holopné Schramek Kornélia alpolgármester mellett megjelentek a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Művelődési bizottságának elnöke és a bizottság tagjai, a képviselő-testület több tagja, valamint az önkormányzat szociális intézményeinek vezetői és munkatársaik is.

Az egybegyűlteket Karácsonyi Magdolna aljegyző, a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési osztályának vezetője üdvözölte, majd dr. Tóth József polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait az ünnepeltekkel. –A napokban olvastam arról – mondotta a polgármester –,  hogy egy 18 országra kiterjedő nemzetközi vizsgálat eredménye szerint a vizsgált országok közül Magyarországon a legnehezebb a nyugdíjasok helyzete. Sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, hogy vitathassuk a jelentésben megfogalmazott, tényeken alapuló megállapításokat, amelyek kétségtelenül tükrözik azokat a méltatlan körülményeket, amelyekkel hazánkban az időskorúak túlnyomó többségének nap mint nap szembe kell néznie. Önkormányzatunk a kötelezően előírt feladatok mellett a helyi igények pontos ismeretéhez alakította önként vállalt feladatainak rendszerét, amelyeket a Lendületben a XIII. Kerület ciklusprogram Nyugodt, aktív időskor című fejezetében foglalt össze. A Gondozóház, a Szociális Szolgáltató Központ, az Idősek Klubhálózatának szolgáltatásai ismertek és kedveltek az időskorú lakosság körében. Az elmúlt esztendőben étkeztetésben 1055 idős ember részesült, a házi segítségnyújtást 757 személy vette igénybe, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges feltételeket 240 jogosult esetében biztosítja az önkormányzat. Klubhálózatunk programjait mintegy 800-1000 fő vette igénybe, klubjaink nyitottak, szívesen látják rendezvényeiken az eseti érdeklődőket is. A Gondozóházban 67 fő ellátásáról gondoskodunk, többségük 80 év feletti, a 90 éven felüliek száma az elmúlt esztendőben 13 fő volt. A szociális segélyezés körében is kiemelt figyelmet fordítunk az idős korosztályokra. Az elmúlt évben közel 17 000 helyi lakos, illetve család számára biztosítottunk valamilyen támogatást, a pénzbeli és természetbeni támogatások közel 45%-át idős emberek kapták. Rövid idő alatt népszerűvé vált az idősek körében a Prevenciós Központban  kialakított rekreációs szoba, sokan látogatják az önkormányzat által létrehozott és fenntartott sószobákat, az idős kerületi lakosok nagy létszámban vesznek részt az önkormányzat különböző rendezvényein.

Kedveltek az idősek számára biztosított ingyenes sportolási, művelődési lehetőségek, a támogatott uszodai belépők, a gyógytorna, a jógázási, túrázási  programok. Összességében elmondható, hogy a  22 532 fő 65 éven felüli kerületi lakos mintegy felével került valamilyen formában közvetlen, személyes kapcsolatba  az önkormányzat valamely intézménye. Kívánom, hogy a mind kedvezőtlenebbé váló állami egészségügyi, és szociális feltételek ellenére minél többen éljenek az önkormányzatunk által biztosított, az aktív és egészséges időskor érdekében létrehozott és fenntartott lehetőségekkel – mondotta végezetül dr. Tóth József polgármester.

Az ünnepi köszöntő elhangzását követően a nézőtéren helyet foglaló mintegy hatszáz idős kerületi lakos az önkormányzat ajándékaként az Édes bosszú című, Xantus Barbara, Sztárek Andrea és Frech Zoltán szereplésével előadott, Verebes István által rendezett két felvonásos vígjátékot tekintette meg. Az esemény résztvevői végezetül a 2018. évi Idősek Napja emlékére egy-egy, a kerület 80. születésnapja alkalmából készített bögrét vehettek át az önkormányzat munkatársaitól.

Vissza

Díjaink, elismeréseink