XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2018/03/26/uj-ter-orzi-tripolisz-nevet/

Témák A-Z

Új tér őrzi a Tripolisz nevet

2018. március 26. Lendületben a XIII. Kerület

Március 26-án Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő, az önkormányzat vezetői, a képviselő-testület több tagja, az önkormányzati intézmények, a kerületben működő gazdálkodó és társadalmi szervezetek, valamint a lakosság reprezentánsainak jelenlétében, névadó ünnepség keretében adták át a kerület lakosságának a Tripolisz teret.

A tér névadó ünnepségén először Beke Farkas Nándor, a 100 Tagú Cigányzenekar Egyesület elnöke lépett a mikrofonhoz.

–Bár a telepnek a maga korában nem volt túl jó híre, és a közösségi emlékezet is negatív előjellel látta el  a Babér – Göncöl – Mosoly – Tomori utcák által határolt területet, de én más emlékeket őrzök a Tripoliszról. Itt születtem, nagyszüleim lakásában négy évtizeden át laktam itt, és jó érzéssel gondolok vissza azokra az évtizedekre. Személyes tapasztalataim szerint összetartó, egymásra figyelő, a szükséget szenvedőkön segíteni akaró emberek éltek itt. A szemem előtt játszódott le az a nagyarányú fejlődés, amelynek az önkormányzat volt az elindítója és a motorja. Ennek eredményeként már nem a kormot és a füstöt kell belélegeznünk a Váci út és Lehel út között, ahogy a híres dal (Horváth Jenő – G. Dénes György: Járom az utam) említi, mivel az egykori proli peremkerület belvárosi környezetté változott, irodaházakkal, korszerű lakóépületekkel és levegős parkokkal. A régi Tripolisz felszámolása óta a Váci úton lakom, és nagy öröm számomra, hogy szűkebb pátriámról most teret nevez el az önkormányzat – mondotta Beke Farkas Nándor, majd ünnepi gondolatait Székely Dezső: Angyalföld című versének felolvasásával zárta.

Ezt követően dr. Tóth József polgármester avatta fel a kerület új közparkját, amely elnevezésében megjeleníti az egykori, ma már legendás, kislakásokból álló telepet.

–Közterület elnevezésénél nagyon fontos felidézni, hogy mit tud a területről a történelmi múlt, és mit őriz az emlékezet – mondotta bevezetésül a polgármester, aki arról is említést tett, hogy őt magát is személyes, és családi kötődések fűzik a névadó telephez. Dr. Tóth József ezt követően felidézte azokat a vélekedéseket, amelyek a telep egykori, hivatalosan soha el nem ismert, közszájon forgó elnevezésére próbálnak magyarázatot adni.

–A főváros vezetése 1909-1913 között a lakásínséget kislakások építésének programjával próbálta enyhíteni. A program keretén belül 23 bérház, 19 kislakásos telep, összesen mintegy 6000 lakás létesült. Ekkor építették a Babér – Tomori – Mosoly és Göncöl utcák által határolt terület, eredetileg 10-15 évre szánt házait is, amelyek egészen a század 70-es éveiig fennmaradtak. A telep szomszédságában, a Tomori utcában  épült fel az egykori általános iskola épülete, amelynek leghíresebb növendékéről, a telepen élő Cziffra György zongoraművészről  előbb osztálytermet, majd egy korszerű játszótérrel felszerelt parkot nevezett el az önkormányzat.  A Tripolisz-telep létrejöttéhez köthető időszak egyik nagy figyelemmel kísért nemzetközi viszálya az olasz – török háború volt, amelynek eseményeiről rendszeresen beszámoltak  a korabeli lapok. A tudósítások között gyakran lehetett olvasni a Tripoli körüli harcokról, ami megragadta egy leleményes kocsmáros fantáziáját, aki italmérésének a Tripolisz nevet adta, egyúttal megnevezve a kocsma tágabb környezetét is. 1930-ban került sor a Babér utcai templom felszentelésére, amit szintén a telephez tartozónak tekintettek az itt élők, kiterjesztve a szakrális épületre is a telep nevét. Ez volt a múlt. Az önkormányzatunk által elindított városrekonstrukciós és fejlesztési program eredményeként az elmúlt években egymillió négyzetméter kereskedelmi-, és szolgáltató célú egység, és egymillió négyzetméter területű  lakás épült fel a kerületben. A program, amelyet nemzetközi és hazai építészeti díjak, valamint az ingatlanpiac értékítélete minősített, jelentős ingatlanfejlesztési beruházásokat generált. Az önkormányzat saját beruházásában mintegy egymilliárd forintot invesztált az elmúlt években a városrész fejlesztésébe – ennek keretén belül készült el a most átadásra kerülő közpark is.

Az egykori Tripolisz emlékének megőrzéséhez, és így a mostani névadó ünnepséghez is hozzájárult a telep másik jelentős személyisége, Angyalföldi Szabó Zoltán festőművész kezdeményezése, amelynek eredményeként emléktáblát avattunk a ma már csak az emlékekben és a könyvek lapjain élő telepnek. Kívánom, hogy a parkban járva minél többen emlékezzenek az egykor itt élt emberek összefogására, szolidaritására, egy emberibb életre való vágyakozásukra. Ezt a célt szolgálja a parkban elhelyezett helytörténeti tábla is – zárta ünnepi, névadó beszédét dr. Tóth József polgármester.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj