XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2018/03/01/ovodapedagogiai-napok-2018/

Témák A-Z

Óvodapedagógiai Napok – 2018

2018. március 01. Nevelés - oktatás

Az évről-évre megrendezésre kerülő Óvodapedagógiai Napok rendezvénysorozat, amelynek 2018. évi eseményeit február 27. – március 9. között szervezte meg az önkormányzat és az Egyesített Óvoda.  Az idén az érzelmi nevelést, a kommunikációt és az értelmi képességek fejlesztését állították az esemény középpontjába a rendezők.

 Ezek a tárgykörök határozták meg a február 27-én, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban elhangzott, magas színvonalú Óvodapedagógiai Konferencia előadásainak témaválasztását, a helyszínen megtekinthető kiállítás anyagát,  a konferencia után lezajlott workshop, és a következő napok bemutató foglalkozásainak napirendjét is.

 Az Óvodapedagógiai Konferencián megjelent önkormányzati képviselőket, a kerületi gyermekintézmények, a polgármesteri hivatal, Szováta és Kassa Délváros testvérvárosaink  szakembereit, a Romániai Pedagógus Szövetség Csíkszeredáról és Székelyudvarhelyről érkezett delegációjának tagjait, a szülői szervezetek képviselőit, valamint a meghívottakat az Egyesített Óvoda igazgatója, Molnár Miklósné üdvözölte. A szakember megnyitó beszédében Abraham Maslow amerikai pszichológus, a motivációelmélet kidolgozójának gondolatát idézte: –„Az óvodáskorú gyermek nem messze lévő célokért, vagy távoli jövőért él, hanem azzal van elfoglalva, hogy jól érezze magát és spontán módon a pillanatnak éljen. Nem készül még az életre.”  Ahhoz – mondotta Molnár Miklósné –, hogy elképzeléseit megvalósíthassa, hogy vágyait kielégíthesse, szüksége van arra hogy úgy értsék meg, hogy közben bátorítják, megerősítik abban, amit jól csinál. Ez a mi feladatunk, ezt a célt szolgálják az idei Óvodapedagógiai Napok, amelyek a nemzetközi Pedagógus Nap mellett valódi ünnepnapként szerepelnek a kerületi pedagógusok naptárában.

Beszédének végén Molnár Miklósné felhívta az egybegyűltek figyelmét a napirenden szereplő, rendkívül magas színvonalú szakmai előadásokra, és köszönetet mondott a kerület önkormányzatának a gyermekintézmények bőkezű és sokoldalú támogatásáért, valamint az Óvodapedagógiai Napok megrendezésének lehetőségéért.

Az Egyesített Óvoda igazgatójának megnyitó szavait követően a rendezvénysorozat védnöke, dr. Tóth József polgármester köszöntötte a jelenlévő hazai és külföldi óvodapedagógusokat, nevelési szakembereket. –Az önök munkája, ami hivatás és szolgálat egyben, pótolhatatlan és felbecsülhetetlen jelentőséggel bír a felnövekvő generációk útba indításának időszakában. Az óvodapedagógusok segítségével élik meg a gyermekek első kollektív élményeiket, ők tanítják meg nekik a kollektíva erejét és jelentőségét az ember életében, és ők azok, akik megismertetik velük az önállóság jelentőségét, és az azzal járó felelősséget is. Biztosítják intézményeinkben az esélyegyenlőséget és a tehetséggondozást, munkájuk eredményeként felkészülten és éretten léphetnek az iskolapadba az óvodákból kikerülő gyermekek. Óvodáink az iskolák államosításának nyertesei – mondotta a polgármester.

–Fájó szívvel mondtunk le iskoláinkról, és az elmúlt fél évtized maradéktalanul igazolta aggodalmainkat, félelmeinket. Korábban az ország és a főváros legjobb tanintézetei között számon tartott iskoláinkban a XXI. század gyermekeit XX. századi körülmények között, XIX. századi tankönyvekből tanítják, amibe nem lehet belenyugodni. Óvodáink azonban változatlanul a legnépszerűbb, a legkorszerűbb, és a legjobban ellátott  gyermekintézmények sorát gyarapítják. Ezt bizonyítja az is, hogy a szülők az egyházi működtetésű, alapítványi és magánóvodák helyett szívesen íratják be hozzánk a gyermekeiket. Óvodáink minden igényt ki tudnak elégíteni. Az önkormányzat az elmúlt években 8 milliárd forintot költött az ágazatra: nem csak az intézményekre, hanem a személyi feltételek biztosítására, az intézményekben dolgozó pedagógusok, és más szakemberek megbecsülésére is gondot fordítottunk. Óvodáinkban a máshol megszokott munkakörökön felül 48 külön státuszt fizet az önkormányzat a gyermekek testi és lelki fejlődésének sokoldalú biztosítása céljából.

Az elhangzottakat követően a jelenlévők megtekintették a rendezvénysorozatra készült alkalmi kiállítás anyagát, amely az önkormányzat gyermekintézményeit, és az ott folyó pedagógiai munka hétköznapjait mutatta be, majd a szakmai konferencia előadásait hallgathatták meg. Pintér Marianna egyetemi tanár, az ELTE TTK Matematikai Intézet munkatársa A matematika, mint a gyermeki gondolkodás komplex fejlesztő eszköze címmel tartott előadást, különös tekintettel a napjainkban zajló kulturális és technológiai változásokra. Tari Annamária pszichológus A családmodell változása két generáció alatt című előadását azzal vezette be, hogy sokan irigylik a pedagógusokat a nyári szünetek miatt, ám a XXI. század információs korában korábban nem ismert, és nem tapasztalt nehézségekkel kell a pedagógusoknak nap mint nap szembenézniük. Prof. DR. Aczél Petra intézetvezető egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa A kommunikáció csapdái és csodái – 10 meglepő tény és hasznos tanács című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a kommunikáció emberi és szakmai létünk alapvető eleme. Nem eszköz, hanem magatartás. Az előadó a kommunikáció rejtett vagy kevésbé ismert tulajdonságainak bemutatásával tanácsokat adott a pedagógusoknak a hétköznapi feladatok végrehajtásával, valamint a képzéssel és önképzéssel kapcsolatos  korszerű kommunikációs módszerekre, eljárásokra. Az előadások sorát Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember Érzelmi nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése című, nagy érdeklődéssel kísért előadása zárta.

A 2018. évi Óvodapedagógiai Napok február 28-án a Gyermekkert Tagóvodában megrendezett, Vonalból kép, a képből mese – érzelmi nevelés a művészetterápia eszközeivel című Workshoppal, majd a következő napokban  a Pitypang, a Futár, a Csicsergő és a Mese Tagóvodákban megrendezett bemutató foglalkozásokkal teljesedtek ki.

A bemutató foglalkozásokon a rendezvénysorozat résztvevői a gyakorlatban tanulmányozhatták a testséma, a  térpercepció és a kombinatorika fejlesztés módszereit, a logikai és a manuális készségek fejlesztésének bevált gyakorlatait, módozatait.

A 2018. évi Óvodapedígógiai Napok alkalmából az önkormányzat minden tagóvodának 2-2 korszerű képességfejlesztő játékot ajándékozott.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj