XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2018/02/13/klapka-szolgaltatohaz-bokretaunnepe/

Témák A-Z

A Klapka Szolgáltatóház bokrétaünnepe

2018. február 13. Lendületben a XIII. Kerület

–A Klapka Szolgáltatóház és környezete lakosságbarát szolgáltatásaival, zöldkörnyezettel harmonizáló megoldásaival  a városrésznek egyedi megjelenést adó közösségi tere lesz. Modernségében is klasszikus agora – mondotta dr. Tóth József polgármester február 13-án, az önkormányzati beruházásban épülő  Klapka Szolgáltatóház  bokrétaünnepén. A beruházás része 33 önkormányzati bérlakás építése is, a projekt teljes egészében  önkormányzati forrásból valósul meg. Összértéke: bruttó 4,236 milliárd forint.

Az eseményen, amelyen Szanyi Tibor az Európai Parlament képviselője, Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő,  az önkormányzat képviselő-testületének több tagja, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója és munkatársai mellett megjelentek a tervező KÖZTI Zrt. és a kivitelező LATEREX Építő képviselői is, Palatka Lívia, a Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd a kivitelező elnök-vezérigazgatója, Gerencsér András adott tájékoztatást a beruházás helyzetéről. Mint elhangzott, a 2017. februárjában megkezdett munka, amely jelenleg a kivitelező legfontosabb projektje, jól halad, és készen lesz a tervezett, ez évi átadásra.

Ezt követően dr. Tóth József polgármester osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. – A több mint tízezer négyzetméteren épülő Klapka Szolgáltatóház révén olyan lokális kisközpont jön létre, amely széles palettájú, minőségi szolgáltatásaival jelentősen növeli a környékbeli lakosság, illetve az itt megforduló állampolgárok komfortérzetét. A ház a legkorszerűbb építészeti elképzelésekhez igazodva főbb jellemzőiben  tükrözi majd az ökologikus gondolkodást. Az épület élőflórás díszítőegységei, környezetének kertészeti megoldásai unikális mikrokörnyezetet teremtenek. Mindezek  ugyancsak erősítik az élménytér jellegét. A Kassák Lajos utca, Klapka utca, Tüzér utca, Pattantyús utca által határolt területen a Klapka Szolgáltatóház megépítésével létrejövő tágabb környezet karakterét a kereskedelmi-szolgáltató épület déli részén kialakított játszó- és pihenőterület határozza meg, illetve ennek a „zöld dombnak” a belsejében elhelyezett élelmiszer áruház, valamint kis üzletek térkompozíciója. A Klapka Szolgáltatóház a terület rekreációs funkcióját is erősíti: a projekt kapcsán jelentősen nő a zöldfelület.

Dr. Tóth József felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházás részeként a Szolgáltatóház mellett esztétikus városi teret, a térbe futó korzót is kialakítanak, amely betöltheti egy új kerületi-városi agora szerepét is – nemcsak lehetőséget kínálva a találkozásokra, eszmecserékre, de hangulatával kedvet is teremtve mindazokhoz. Az épület belső helyiségeiben is környezetbarát, energiafelhasználást csökkentő műszaki és technológiai megoldásokra helyezték a hangsúlyt a tervezők.

Az ünnepi beszédek elhangzását követően a polgármester és a kivitelező elnök-vezérigazgatója az önkormányzat színeit viselő szalagokat kötöttek a bokrétára, amit daru emelt az épület legmagasabb őpontjára.

A Média Építészeti Díjas terv alapján épülő Klapka Szolgáltatóházban az üzletek mellett 33 önkormányzati – 44 és 90 négyzetméter közötti – bérlakás is helyet kap. Pályáztatásukra a tervek szerint 2018 nyarán kerül sor. A pinceszinten 4 akadálymentesített parkolóhely létesül, illetve 2 elektromos üzemű, 74 „normál” gépkocsi parkolóhelyét alakítják ki. Ugyancsak a pinceszinten 36 kerékpártároló is lesz.

A Klapka Szolgáltatóház környékén több gyermekintézmény, szociális intézmény, sportlétesítmény működik. Közülük néhányat – például a Gyermekkert Tagóvodát, a Prevenciós Központot – szintén az önkormányzat revitalizációs projektjének keretében, a közelmúltban korszerűsítettek. Ezen intézmények profilja, a lokális hétköznapok vitalitása – lényegében a Klapka Szolgáltatóház által lefedett terület népszerűsége – indokolttá tette egy korszerű, többféle szolgáltatást nyújtó kisközpont megvalósítását. Mivel az üzemeltetés, illetve a komplexum működése kapcsán elsőrendű szempont volt a lakóházi és a szolgáltató funkciók harmóniájának megteremtése, végül – az üzemeltetési koncepciók különböző variációinak vizsgálata után – az önkormányzati üzemeltetés mellett döntött a kerület.

Az épület terveit Marosi Miklós Ybl-díjas építész vezetésével a KÖZTI Zrt. készítette el. A generál kivitelezést a LATEREX Építő Zrt. végzi. A beruházás befejezése: várhatóan 2018 vége.

 Arató György, az önkormányzat főépítésze a Klapka Szolgáltatóházról

A kerület hosszú távú fejlesztési koncepciójában kiemelt szerep jut a »központrendszer« megvalósításának. Vagyis: egy település területén vannak nagyobb központok – ilyen lesz például a Váci út és Róbert Károly körút sarkán az Agora –, és vannak kisebb központok a nagyobb lakóterületek közelében, vagy épp azok közepén.

Az egyik ilyen kisközpont lesz a Klapka Szolgáltatóház és környezete. Településszerkezeti értelemben ez a projekt – egyedi elhelyezkedése miatt is – nóvumnak számít, nincs sok hozzá hasonló. A Klapka utca fölötti részen több ezer lakásos lakótelep húzódik tizenegy-szintes házakkal, míg a Klapka utca alsó részén található a kerület egyetlen kisvárosias beépítése a Kassák utca két oldalán. Az új kisközpont a két terület metszéspontjánál épül meg. Ez a lokalizáció mindkét karakteres kerületrész szempontjából fontos. A kisvárosias részből hiányoznak azok a központi területek, főterek, amelyek jellemzően megtalálhatók a hasonló városias területeken.

A Klapka Szolgáltatóház projektjének keretében komplex városi központot tervezünk, ami megnyilvánul építészeti színvonalban, közhasználatban, zöld területben, rekreációban. Ami a környező lakótelep szempontjából különösen is fontos, hiszen a lakótelepek zöld területe általában az égbe nyúló házak által beárnyékolt keskeny zöldsávokat jelenti, apró játszóterekkel. A Klapka projekt esetében „nagyvonalúbb” zöldterület készül.

A beépítés déli részén az épületet – üzletet – borító, jelentős méretű ferdetető „bezöldül”, így számtalan rekreációs tevékenységnek lehet színtere. A projekt során összesen több mint 4000 négyzetméternyi területet parkosítunk – padokkal, árnyas fákkal, funkcionális-esztétikus burkolatokkal. A beruházás kapcsán további ültetésekkel bővül majd a Pattantyús utca fasora is, és az ottani közlekedési, parkoló aszfaltrészt is zöldterület váltja majd.

Ugyancsak a Klapka Szolgáltatóházhoz kapcsolódó építészeti különlegesség, hogy kiépül egy „imitált” kis bevásárló utca is, amely tölcsérszerűen szűkül, majd tágul: hol egy presszóterasz, hol egy épületbejárat kerül centrumba.

Összességében a projekt olyan új, városias környezet képét mutatja majd, amelyben a mai elvárásoknak megfelelően sok lesz a zöldterület.

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj