XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2018/01/24/folytatodik-nagyaranyu-intezmeny-es-kozterulet-felujitas/

Témák A-Z

Folytatódik a nagyarányú intézmény és közterület felújítás

2018. január 24. Lendületben a XIII. Kerület

Az új évben tovább folytatódik az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és közterületek felújítási és fejlesztési programja. A képviselő-testület januári ülésén elfogadta a Madarász Viktor (Madarász Viktor utca) és a Varázskarika tagóvodák (Karikás Frigyes utca); a Hancúrház Bölcsőde (Jász utca); a Prevenciós Központ (Tüzér utca); az Igazgyöngy Bölcsőde (Gyöngyösi sétány); és az Angyalföldi Sportközpont beruházási célokmányát (Rozsnyay utca) közel 1,1 milliárd forint összegben. A beruházásokkal a létesítmények minden vonatkozásban európai színvonalúvá válnak.

Madarász Viktor Tagóvoda – terasz és udvar felújítás

A 4 foglalkoztatós óvoda épülete a 60-as évek elején épült. 1973-ban 6 csoportos óvodaépületté bővítették. 2013-ban korszerűsítés és bővítés során az ágazati szabványban meghatározott alapterületű helyiségek kialakítása történt meg. A tetőtér beépítésével az óvodaépület 8 csoportossá bővült. Sor került a homlokzat hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére, mely beruházásokkal az energiahatékonyság jelentős mértékben növekedett.

2018-ban a terv a teljes udvar felújítása, a terasz javítása és árnyékolása, a megmaradónak ítélt játékok felújítása, új játékok telepítése, a burkolatok cseréje, süllyesztett homokozók telepítése gumiburkolat szegéllyel, árnyékoló vitorlával, vizes sziget kialakítása, 4+2 állásos zuhany és párásító oszlop alkalmazásával, több mint 62 millió forint összegben.

Varázskarika Tagóvoda – játszóudvar felújítása

A 2009-ben az addig 4 csoporttal működő óvodaépület újabb 4 csoporttal bővült. 2013-ban az energetikai korszerűsítési program keretében a homlokzati hőszigetelés kivitelezése és a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg. Jelenleg a burkolatok egyenetlenek, a játékok elhasználódtak, a vízelvezetés nem megoldott.

Az ez évi fejlesztés során megtörténik a meglévő kerítés és a teljes udvar, valamint a megmaradónak ítélt játékok felújítása, új játékok telepítése, a burkolatok cseréje. A homokozókat gumi burkolat szegéllyel, árnyékoló vitorlával látják el, összesen 104 millió forint összegben.

Hancúrház Bölcsőde – játszóudvar felújítása

2015-ben készült el a terasz betonszerkezetének felújítása, csúszásmentes burkolattal. A meglévő kerítés és az udvar teljesen megújul, a megmaradó játékokkal, padokkal együtt. Új játékokat, szülői biciklitárolót telepítünk, a burkolatokat cseréljük. Süllyesztett homokozó készül gumi burkolat szegéllyel, árnyékoló vitorlával. Vizes szigetet alakítanak ki, 4+ 2 állásos zuhany illetve bölcsődei pancsoló alkalmazásával, 77 millió forint összegben.

Prevenciós Központ – hátsó udvar felújítása

A 2017-es hőszigetelést követően a beton- és aszfaltburkolatok cseréje, a parkoló térkövezése, az épület körül járda építése, a vízelvezetés megoldása, a növényzet ifjítása, öntözőrendszer telepítése valósul meg. Az udvari világítás felújítása, bővítése mellett akadálymentes gazdasági bejárat készül is készül összesen 62 millió forint összegben.

 Igazgyöngy Bölcsőde – teljes felújítás, korszerűsítés

A földszintes, lapostetős, vasbeton paneles szerkezetű épület a környező Gyöngyösi lakótelepet ellátó bölcsődének épült 1981-ben. Az 1999-ben történt tetőfelújítást, 2005-ben nyílászárócsere, 2008-ban udvarfelújítás követte.

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló kerületi program részeként a meglévő 10 csoportszobás, 140 férőhelyes bölcsődeépület komplex korszerűsítése történik meg. Átalakítják a kiszolgálóhelyiségeket, felújítják az udvart. A külső homlokzati hőszigetelés elkészítésével és a nyílászárók cseréjével jelentősen nő az épület energiahatékonysága.

 Angyalföldi Sportközpont – B csarnok bővítése

A Sportközpont első csarnoka 2003-ban épült, 2008-ban egy újabb csarnokrésszel egészült ki. A folyamatos kihasználtság miatt vált szükségessé új öltözőblokk kialakítása.

A női és férfi öltözőblokk és az edzői öltöző mellett tetőteraszra nyíló rekreációs helyiséget is kialakítanak. Az új szárny alaprajzilag szervesen kapcsolódik a jelenlegi funkcionális térsorhoz. Az új épületrész az energiahatékonyság jegyében fog megépülni, a jelen kor energetikai követelményeinek megfelelő homlokzati hőszigeteléssel és nyílászárókkal.

Megújul a Csata Csarnok

A sportcsarnok komplex felújítása indokolt az építés óta eltelt idő és a szerkezeti károsodások miatt. A tornacsarnok 1995-ben történt építése óta a tetőszigetelés cseréjén és a főépülettel összekötő átjáró újjáépítésén kívül jelentősebb felújítás nem történt. A tönkrement burkolatok, válaszfalak és belső nyílászárók cseréje esedékes, melyre 255 millió forintot fordít az önkormányzat.

A képviselő-testület januári ülésén elfogadta a Tomori köz és Ifjúság kútja menti területek közlekedési és zöldfelületi rendezése, zöldterületek megújításának 2. üteme; az Árpád hídfő lakótelep komplex megújítása; a Kassák Lajos lakótelep sporttér és zöldfelületek közparki felújítása és a közvilágítási berendezések bővítése; valamint a Hajós játszótér felújítása beruházási célokmányát is. A kerület lakótelepein folytatódik a közterületek rekreációs célú megújítása. A közparki zöldterületek  fejlesztése során azoknak a területeknek a megújítására kerül sor, amelyek  minősége elmarad a közparki minőség átlagától.

A Tahi utcai lakótelep (Tahi u. – Madarász Viktor u. – Fiastyúk u. – Göncöl u.)

A terület komplex közparki fejlesztésével, a Rákos-pataktól északra lévő területen folytatódik a rehabilitáció. A Tomori köz és a lakótelep fogadóterét alkotó Ifjúság kútja környezetének, forgalomtechnikai rendezése, zöldfelületi megújítása valósul meg 324 millió forint összegben. A terület reprezentatív közösségi térré alakul, a közterületi parkolás rendezetté válik.

Az Árpád hídfő lakótelep (Váci út – Róbert Károly körút – Esztergomi út – Dagály u.)

A 245 millió forintba kerülő, a lakossági vélemények figyelembevételével készülő beruházás célja a lakótelep korábbi megújításának folytatásaként a lakótelep zöldterületeinek átfogó fejlesztése. Részeként a talajvizes öntözőhálózat telepítése, elegáns sétány kialakítása a Váci út és az Esztergomi utca között, a pihenési, rekreációs lehetőségek fejlesztése, a zöldfelület gazdagítása, a közvilágítási hálózat bővítése. A beruházás fontos eleme Göncz Árpád szobrának felállítása.

A Kassák lakótelep fejlesztése (Kassák Lajos u. – Déryné köz – Angyalföldi u. – Apály u.),

Cél a pihenőparki területek felújítása, a zöldfelületek és a közvilágítás fejlesztése, a labdapálya, játszótér felújítása. A beruházás révén a lakótelep közterületeinek arculata rendezettebbé, nívósabbá, egységesebbé válik. A zöldterület rekreációs szolgáltatásainak száma és színvonala emelkedik, szebb és vonzóbb környezet teremtődik a kikapcsolódásra. Költsége 125 millió forint. A közbiztonság és a gyalogosok érdekében a Dózsa György út és a Klapka utca közötti szakaszon mindkét oldalon a járdavilágítást is kiépítjük (60 millió forint).

A Tahi utca 44 a-b épület és Fiastyúk utca 39-45 épületek közötti Hajós játszótér megújításával a 3000 m2, gyermekek által kedvelt játszótér funkciói bővülnek. Gyermek kerékpáros pályát alakítunk ki, a játszótér szomszédságában fitnesz teret létesítünk. A gyöngykavics burkolatot részlegesen gumiburkolatra cseréljük, a játszótér melletti zöldsávot fejlesztjük, a közvilágítást megújítjuk. A 80 millió forintba kerülő fejlesztésnél a terület több korosztály számára kínál majd rekreációs lehetőséget. A terület közvilágításának fejlesztése révén a területhasználók biztonságérzete javul.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj