XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2017/05/22/100-milliard-felett-a-vagyon/

Témák A-Z

100 milliárd felett a vagyon

2017. május 22. Lendületben a XIII. Kerület

A működtetés színvonalát sikerült megőrizni, néhány területen növelni. A közterületek megújultak és bővültek. Az önkormányzat ingatlan vagyona 2,3 milliárd forinttal, a mérleg szerinti vagyon 5,3 milliárd forinttal növekedett, közel 106 milliárd Ft.

Az Egyesített Óvoda 3,3 milliárd forintos kiadási keretének felhasználása 96,5%-os. Az óvodai férőhelyek száma 3573-ról 3769-re bővült, az intézmény engedélyezett létszáma 533 főről 562 főre emelkedett. A tagóvodákban havonta átlagosan 3094 gyermek étkezett, kedvezményben több mint 50%-uk részesült.

A szociális intézmények kiadása 2,9 milliárd (90,4%) volt, mely a szolgáltatási színvonal zavartalan fenntartását biztosította. A Szociális Szolgáltató Központ biztosította a széles körű szociális védelmet, közel 1500 rászoruló részére szervezett szociális étkeztetést. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülékeit 705 fő vette igénybe. Az Idősek Klubja hálózat 10 telephelyen 1010 férőhellyel működött. A Nappali Melegedő 2016-ban 197 fő új igénybevevőt regisztrált.

A Prevenciós Központ a gyermekek napközbeni ellátását is szervezi. Az intézményt 673 fő kereste fel, több, mint 8000 alkalommal. A családi napközi hálózat férőhelye 98 fő, a bölcsődékkel együtt 1078 gyermeket tudtak befogadni. A bölcsődékben a gyermekek élelmezésére 104 millió Ft-ot fordítottunk, melyből az önkormányzat saját forrása 41 millió Ft volt.

A Közterület-felügyelet kiadásainak fedezetére az önkormányzat 2016-ban 240 millió Ft-ot biztosított, ami év közben 272 millió Ft-ra módosult. A térfelügyeleti rendszer működtetési kiadásai a rendszer üzemeltetését, az informatikai, technikai feltételek biztosítását, járőrszolgálatot foglalták magukban. 2016-ban is támogattuk a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XIII. kerületi Tűzoltóság és a XIII. kerületi Angyalföldi Polgárőr Szervezet munkáját.

A kerületi Intézményműködtető és fenntartó központ 2016. évi működésével összefüggő módosított kiadási előirányzat több mint 2,5 milliárd Ft, teljesítése 91,3%-os volt. Működtetési helyein 2016-ban közel 5000 gyermek étkezett, kedvezményben 1956 fő (az étkezők 39%-a) részesült. 2016-ban a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt az iskolai bankkártyás befizetések aránya. Januárban a szülők 34%-a, az év végén 58%-a élt a lehetőséggel. Az étkezési kiadás 694millió Ft-ot tett ki, melyből a szülői befizetéseken (227 millió Ft) és a központi támogatáson (283 millió Ft) felül 184millió Ft-ot finanszírozott önkormányzatunk.

Az önkormányzat felújítási munkálatokat végzett a Csata Utcai, a Hunyadi Mátyás, az Eötvös József Általános Iskolákban. A Gárdonyi Géza Általános Iskola Kresz Géza utcai épületrész óvodai funkcióiból iskolai funkcióra történő visszaalakításának költségeit, az épület berendezését forráshiány miatt az állam nem vállalta. A szükséges munkálatokra az önkormányzat biztosította az előirányzatot. 

Parkokra, játszóterekre, zöldfelületekre 1,7 milliárd Ft-ot, az éves keret 65%-át költöttük. 2016-ban 1942 fát telepítettünk, a Bessenyei utcai pihenőpark és játszótér fejlesztésével Újlipótváros területén hoztunk létre megújult, közvilágítással ellátott vonzó közösségi teret, a Gidófalvy lakótelep pihenőparki fejlesztésével a lakótelep felújításának harmadik ütemét fejeztük be. A Papp László tér kialakításával és a szobor felállításával egykori parkoló helyén hoztunk létre új zöldterületet. A Váci út 134. játszótér felújításával megnövelt területen egyedi karakterű színes gumiburkolatokkal ellátott játszóteret hoztunk létre.

A köztisztasági, kerületüzemeltetési feladatok teljesítése közel 158 millió Ft, 86%-os. A napi és heti zöldterületi takarítás mellett 2016-ban öt alkalommal tartottunk átfogó köztisztasági akciót.

Hét útszakaszt, 14 járdaszakaszt újítottunk fel, két parkolót átépítettünk. A Parkolási Ágazat 21 535 közterületi parkolóhelyen végezte  tevékenységét. Új várakozási övezetek bevonásával (Marina part, fővárosi területek) az év végére 23 235 közterületi parkolóhelyre bővült az üzemeltetési terület. Az önkormányzati lakásokra és helyiségekre 2,8 milliárd Ft-ot, lakóházépítésre 128 millió Ft-ot fordítottunk. Megkezdődött a Klapka lakó- és szolgáltatóház és a Kartács utca 14. alatti (23 lakásos lakóépület) kivitelezése.

A 2016. évi költségvetés biztosította a szociális ellátórendszer magas színvonalú és eredményes működtetését. A pénzbeli és természetbeni támogatásokra fordított kiadás közel 490 millió Ft, a módosított előirányzat 99%-a volt, melyet részben települési támogatás, részben pályázati formában nyújtottunk. 2016 az első teljes év volt, amikor a segélyezésre fordított támogatások teljes fedezetét az önkormányzatnak kellett biztosítania. Több mint 90 ezer szociális ügyirat keletkezett, a hozott határozatok száma meghaladta a 30 ezer darabot. Rendszeres támogatásként lakhatás költségének részbeni átvállalását havonta átlag 1828 fő, gyógyszerköltséghez való hozzájárulást havonta átlag 1634 fő részére folyósítottunk. Ápolási célú támogatást átlag 102 fő kapott. Az egyszeri települési támogatások különféle élethelyzetekben nyújtottak segítséget, összesen 10 598 alkalommal, közel 6500 állampolgár részére.

A kerületi közművelődési programok, feladatok támogatása programsorozatain művészeti előadások, rendezvények várták a látogatókat. 2016-ban tizenkét emléktáblát, emlékkövet állítottunk. A közművelődési terület kiadása közel 600 millió Ft volt az elmúlt évben. 2016-ban 5388 közművelődési programot szerveztünk. Látogatóink száma közel 453 ezer fő volt.

A kerületi egészségügyi feladatokat  256 millió Ft-tal támogatta az önkormányzat,. A járóbeteg-szakellátásban 376 956 esetet láttak el az év folyamán. Az egynapos sebészeten 2016-ban 1213 műtétet végeztek. Az önkormányzat 2016-ban is finanszírozta az ingyenes szűrővizsgálatokat a kerületi lakosok részére mammográfia, hasi ultrahang, szemészet, urológia, bőrdaganat valamint nyaki verőér szűrés területén. Az elmúlt évben megkezdődött a a CT/MR készülékek beszerzésének és a Visegrádi utcai szakrendelőben kialakítandó CT/MR centrum kialakításának előkészítése.

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj