XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2017/03/29/betartsuk-e-a-hatalyos-jogszabalyokat/

Témák A-Z

Betartsuk-e a hatályos jogszabályokat?

2017. március 29. Közterület felügyelet hírek

Bár Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet nem kíván nyilvános polémiát folytatni a szakirányú tevékenységét szabályozó jogszabályok értelmezését illetően, biztosítja a kerület lakosságát, hogy a szervezet különös figyelmet fordít a feladatait és a működési rendjét meghatározó állami és önkormányzati normák, a törvények és más jogszabályok betartására. A felügyelet honlapján (https://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet) a közterület-felügyeletre, illetve a tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályok megtalálhatók, letölthetők, tartalmukat bárki megismerheti. Fontos, hogy a közterület-felügyelet a különböző, kompetenciájába tartozó szabályszegési és szabálysértési ügyekben nem hoz határozatot. A közterület-felügyelők által kivetett bírság meg nem fizetése esetén az adott ügy iratait feljelentéssel továbbítják az illetékes hatósághoz, ahol a bírságolt személynek lehetősége van jogorvoslatra, és méltányossági kérelem benyújtására is.

A napvilágot látott, téves híreszteléssel szemben a közterület-felügyelet a hatályos jogszabálynak megfelelően kezeli és használja eljárása során a térfelügyeleti rendszerbe integrált  közlekedési ellenőrző berendezés alkalmazása során keletkezett, jogsértésre utaló, azt bizonyító adatokat. Az a sejtetés, amely szerint a közterület-felügyelők érdekeltek a bírságok mértékének növelésében, a jogszabályok ismeretének hiányán alapul. A közterület-felügyelők köztisztviselők, akiknek bérezését a köztisztviselőkről szóló törvény előírásai határozzák meg, arra a kivetett bírságok mennyiségének semmiféle hatása nincs. A lakosságban nagy zavart okozó, a közterület-felügyelettel szemben meglévő bizalom csorbítására alkalmas híreszteléseket követően az eredetileg jogsértő gyakorlatot emlegető megszólalók már jogszabály módosítás szükségességéről beszélnek, lényegében elismerve kritikai felvetéseik alaptalanságát. A közterület-felügyeleteken dolgozók belső fórumokon maguk is évek óta jelzik egyes jogszabályok módosításának szükségességét, ennek elmaradása azonban nem szolgáltathat alapot a közterület-felügyeletek munkájának megbélyegzésére, a szervezet kriminalizálására.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet vezetése és a szervezet munkatársai kérik a kerület lakosságának további bizalmát és jóindulatú támogatását, amelynek eddigi munkájuk során és a jövőben is – a kerület közrendjének és közbiztonságának javítása, a közterületek nyugalmának és élhetőségének fenntartása érdekében – igyekeznek maradéktalanul megfelelni.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink