XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2017/03/06/felhivas-partnersegi-egyeztetesre/

Témák A-Z

Felhívás partnerségi egyeztetésre

2017. március 06. Városfejlesztési hírek

A dokumentumok a kerület teljes közigazgatási területére készülnek.

A településképi arculati kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készül. Feltárja és ismerteti a településen belül elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi rendelet

–          az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

–          a településképi szempontból meghatározó területekre,

–          a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

–          a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

 

A készülő dokumentumokhoz előzetes javaslatokat 2017. március 31-ig a partnerségi szabályzatnak megfelelően írásban lehet a Főépítészen keresztül a Polgármesterhez eljuttatni a foepitesz@bp13.hu e-mail címre, vagy postai úton a Hivatal címére (1139 Budapest, Béke tér 1.) a Főépítésznek címezve.

Vissza

Díjaink, elismeréseink