XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2017/03/01/a-nevelesben-rejlik-a-jovo-zaloga/

Témák A-Z

„A nevelésben rejlik a jövő záloga…”

2017. március 01. Kulturális hírek

A József Attila Művelődési Központ  zsúfolásig telt nézőterén  az önkormányzat, és a kerületi szociális intézmények és iskolák képviselői, az Egyesített Óvoda tagóvodáinak munkatársai, a szülők meghívott reprezentánsai mellett ott voltak a kerület testvérvárosainak, és Csíkszeredának a delegátusai is.

Az Eszékről, Csíkszeredáról, Szovátáról és Kassáról érkezett szakemberek nem csak az Óvodapedagógiai Napok nyitó eseményén vettek részt, hanem a következő napon bemutató foglalkozáson is a Napraforgó tagóvodában, majd látogatást tettek az Európában egyedülállónak számító, a múlt évben átadott passzívház Meséskert Tagóvodában is.

A nyitó rendezvény az Egyesített Óvoda Filoména kórusának műsorával kezdődött, majd az Óvodapedagógiai Napok fővédnöke, Holopné Schramek Kornélia alpolgármester köszöntőjét hallgatták meg az egybegyűltek.  

– A gyermekek harmonikus fejlődésének és esélyegyenlőségüknek a biztosítása kiemelt feladatunk. Valljuk, hogy a nevelésben rejlik a jövő záloga – mondotta Holopné Schramek Kornélia, majd Csíkszentmihályi Mihály gondolatait idézte: „Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket”. Az alpolgármester végezetül jó munkát, eredményes szakmai feltöltődést kívánt a rendezvény valamennyi résztvevőjének.

Az Egyesített Óvoda igazgatója, Molnár Miklósné a szakmai konferenciát megnyitó bevezetőjében arra hívta fel a jelenlévő szakemberek figyelmét, hogy az idei Óvodapedagógiai Napok programjának vezérfonala a kreatív alkotófolyamatok, a művészeti kifejezőkészség fejlesztése és a kreativitás kibontakoztatása köré épül. Az elhangzottaknak megfelelően a továbbiakban Eplényi Anna PhD tájépítész, egyetemi adjunktus, a GYIK Műhely vezetője, dr. Habil. Gyarmathy Éva PhD klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, majd Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadásaival folytatódott a közös munka, amit március 9-ikéig, a kerület tagóvodáiban sorra kerülő workshopok és bemutató foglalkozások követnek.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj