XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2017/01/03/koltsegvetes-2017/

Témák A-Z

Költségvetés 2017.

2017. január 03. - Frissítve Lendületben a XIII. Kerület

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 24 910 405 ezer Ft (közel 25 milliárd), amely az idei eredeti előirányzatnál 2,4%-kal magasabb. A tervezett bevételek 13,2%-a származik központi költségvetési támogatásból. A felhalmozási kiadások aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 24,0%. Jelentős változás lesz, hogy az iskola-államosítás után az intézmények működtetését is átveszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

A rendelet 2017-ben is biztosítja az önkormányzatunk működésében, fejlődésében hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:

–     pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,

–     kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása,

–     szociális érzékenység, hátrányos helyzetűek, rászorulók, társadalmilag fontos célok támogatása, felmerülő új feladatok esetén a saját források biztosítása,

–     közterületek értékének, színvonalának megőrzése,

–     vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

Az önkormányzat intézményeinek működéséhez tervezett kiadási előirányzat közel 9 milliárd forint. Ezen belül az Egyesített Óvoda kiadási előirányzata 3 243 957 ezer Ft, 9,9%-kal magasabb az előző évinél.

A Gondozóház kiadási kerete 212 862 ezer Ft (+9,7%). A Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzata 1 028 039 ezer Ft, 8,2%-kal magasabb a 2016. évinél. A Prevenciós Központ összességében 20,5%-kal magasabb, 1 478 056 ezer Ft-os keretből gazdálkodhat. A Közterület-felügyelet működésével kapcsolatos 2017. évi költségvetési keret 296 187 ezer Ft (+23,2%). Az IMFK kiadási előirányzata 1 246 198 ezer Ft, 46,6%-kal alacsonyabb a 2016. évinél, az iskolák üzemeltetési feladatainak megszűnése miatt.

Az önkormányzati tulajdonú, fenntartású közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata 4 555 359 ezer Ft (+23,4%). Ebből a parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartása és felújítása több mint 2 milliárd Ft, 28,3%-kal magasabb az idei eredeti előirányzatnál. A jövő év legjelentősebb beruházásai a Tahi utcai lakótelep komplex közparki fejlesztése, a Szent László utcai udvarok felújítása (Futár utca – Rokolya utca közötti szakasz), és a Dráva parki interaktív szökőkút kialakítása.

A köztisztaság, kerületüzemeltetés címen ötödével tervezzük megnövelni a kiadási keretet. A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladataink ellátására 650 876 ezer Ft kiadást terveztünk, ez 3,3%-kal magasabb az elmúlt évi összegnél.

A lakás- és vagyongazdálkodási feladatokra 2017-re tervezett kiadás 5,5 milliárd Ft. Ebből az önkormányzati lakások és helyiségek fenntartásához, működtetéséhez szükséges több mint 3 milliárd Ft. A lakóház-felújítási keret nagysága az elmúlt évvel megegyezően 400 millió Ft. Szanálási terveink között szerepelnek a Csángó utca 10. és 12., a Lomb utca 9., a Kartács u. 27., a Zsinór u. 41. és a Jász u. 72. épületek.

Lakóházépítés címen 1 milliárd Ft-ot meghaladó kiadást terveztünk. Az előirányzat nyújt fedezetet a Klapka lakó- és szolgáltatóház, beruházásának 2017. évi ütemére és újabb önkormányzati lakóház tervezési-előkészítési feladataira.

Intézményeink felújítására 342 469 ezer Ft, fejlesztésére 1 074 992 ezer Ft-ot terveztünk. Közte: Mese Tagóvoda (Esküvő köz), Prevenciós Központ (Tüzér utca) épület, homlokzat felújítása, hőszigetelése. További három óvodában, két bölcsődében, két szociális, hat egészségügyi, tíz közművelődési és sport intézményben tervezünk felújításokat, beruházásokat.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális feladatok tervezett kiadása 791 300 ezer Ft. Az előirányzat növekedése 5,3%-os. A pénzbeli szociális ellátásokra továbbra sem kapunk központi támogatást. A pénzbeli támogatás továbbra is a lakhatási költségek, a gyógyszertámogatás és az alacsony jövedelem miatt indokolt. A pályázati formában biztosított támogatások a prevenció mellett az esélyegyenlőséget, a tehetséges gyermekekre való odafigyelést szolgálják. Keretét közel a felével megnöveltük. A közfoglalkoztatás előirányzatát az elmúlt évhez hasonlóan 100 millió Ft összegben terveztük. A Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatója részére nyújtandó támogatás előirányzata 34 millió Ft.

Az egyéb önkormányzati feladatok kiadásaira 3 200 155 ezer Ft-ot terveztünk (+41,5%). Ezen belül az oktatási, kulturális és sport tevékenység címcsoport 1 327 737 ezer Ft-os előirányzattal szerepel (+3,6%). A közbiztonsági feladatok ellátásához 180 310 ezer Ft áll rendelkezésre. A térfelügyeleti rendszer működtetésére és vagyonvédelmi kiadásokra tervezett előirányzatunk 144 310 ezer Ft, mely az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 25,3%-kal magasabb. 2017-ben 5 kamerás bővítést tervezünk, a meglévő hálózatot korszerűsítjük.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok javasolt támogatási előirányzata 38,5 millió Ft. Az Informatika cím kiadási előirányzataként 178 millió Ft-ot terveztünk. A 2017-es jelentősebb beruházások: elektronikus ügyintézés és WiFi hozzáférési pontok fejlesztése-bővítése. Az önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok előirányzata 247 871 ezer Ft.

Önkormányzatunk gazdasági stabilitását, kiemelkedő teljesítőképességét mutatja, hogy saját forrásokból, hitelfelvétel és egyéb külső forrás nélkül biztosítjuk a műszakilag indokolt felújítások és megkezdett, vagy 2017-ben induló jelentős beruházások, felhalmozási kiadások fedezetét, melyek az önkormányzati szolgáltatások valamennyi területét érintik, biztosítva ezzel a kerület további kiegyensúlyozott fejlődését.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj