XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2016/11/11/keruletek-kozott-is-vezeto-helyen/

Témák A-Z

Kerületek között is vezető helyen

2016. november 11. Szociális hírek

A programmal kapcsolatos intézkedések megvalósítása során a zöldterületi fejlesztések jelentős mértékben gazdagítják a kerület minőségét, a rekreációs szolgáltatások számát és színvonalát. Fontos, hogy színvonalas lakókörnyezet, gondozott közterek, parkok, az aktív közösségi élet, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló létesítmények működjenek. Új zöldterület jött létre a Kassák Lajos utca Huba utca – Botond utca közötti szakaszán, jelentős fejlesztés valósult meg a Váci út – Bessenyei utca – Visegrádi utca – Tutaj utca által határolt területen, elkészült a Váci út 134. mögötti játszótér, mely a Karikás nevet kapta.

 

A családoknak és gyerekeknek nyújtott közszolgáltatások teljes körűek, elérhetőek és magas színvonalon működnek. Gondoskodtunk azokról a családokról, személyekről, akik valamilyen okból hátrányos helyzetűek. Közel 63 millió forintot fordítottunk az ünnepek előtti támogatásokra, könnyebbé téve az ünnepi készülődést.

 

A Képviselő testület tervszerűen újítja és bővíti gyermekintézményeit. A beszámoló évében megújul az Ugri-Bugri bölcsőde a Vizafogó sétányon, a Hétszín Tagóvoda játszóudvara a Gogol utcában. A Prevenciós Központban befejeződött egy pelenkázó szoba és gyermeketető helyiség kialakítása. Az óvodai férőhelyek száma 196-tal bővül, eredményeként valamennyi óvodáskorú gyermek elhelyezése biztosított. Az Újlipótvárosi Tátra utcában 3 telephelyű, összesen 21 férőhelyes családi napközi kezdi meg működését, bővítve a hálózatot. Szeptembertől fogadja a kisgyermekeket a kerület legkorszerűbb passzívház óvodája.

 

A lakással nem rendelkezőknek szóló lakáspályázatokon a lakások 10%-át 35 év alatti fiatalok körében hirdetjük meg. A beszámolási időszakban 20 lakás bérbeadásával támogattuk a fiatalok önálló életkezdését, melyből hat a Passzívházban található. A fecskelakásban élő fiatal pároknak lehetőséget biztosítunk a lakás elő-takarékosságuk felhasználásáig a lakásban maradásra. Megindítottuk a Kartács utcai 23 lakásos lakóépület építési engedélyezési eljárását. A Klapka Szolgáltatóház épületében a két kereskedelmi szint fölé tervezett 33 bérlakás engedélyezési eljárása folyamatban van.

 

A foglalkoztatáspolitika terén a Prevenciós Központ a tartós munkanélküliek részére személyiségfejlesztő tréninget szervezett, önéletrajz írást tanítottak 47 fő részére. A szociális ügyekkel foglalkozó bizottság 18 álláskereső részére pénzbeli támogatást nyújtott képzésben való részvételhez.

Szeptemberben a kismamák, a részükre szervezett ECDL vizsgát tanúsító bizonyítványokat kapták meg. Az országosan egyedülálló programban eddig összesen 136-an végeztek. A résztvevőket a Tücsöktanyán gyermekfelügyelet biztosításával is segítettük. Ősszel 15 fővel kezdődött a 11. tanfolyam, melynek újdonsága, hogy a kismamák kérésének megfelelően a + 3 modul elsajátítására is lehetőség nyílik.

A szociálpolitika területén a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet hatását, hatékonyságát felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat megtettük. Eredményeként rendkívüli települési támogatás állapítható meg a GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő kisgyermekeseknek a Havi-Budapest bérlet megvásárlására.

 

Az egészségügy területén elsősegély – és újraélesztés bemutatót, fogászati szaktanácsadást és egészségügyi méréseket szerveztünk a látogatóknak. Az Életmód napon idén is az egészségé és az ökotudatos életmódé volt a főszerep. Egészségügyi központok, stúdiók és intézetek kitelepüléseivel, házipatikával, masszázzsal, véradással, dietetikai-, homeopátiás-, szájápolási tanácsadással, látás vizsgálattal és mentálhigiénés tanácsadással vártuk látogatóinkat. Az önkormányzat finanszírozta az Egészségügyi Szolgálat 8 hónapon át folyó szakorvosi szűrővizsgálatait. A két idősek klubjában működő táv-egészségellenőrzési rendszer közel 300 idős rendszeres szűrését biztosítja.

 

A szülők, gyermekek, sportszakemberek körében méltán népszerű az egészségmegőrző szűrőprogramban során a vizsgálatokat az általános iskolák 5.-6. osztályos tanulóinál végeztük el, összesen 625 fő részvételével. Pályázati formában a HPV oltássorozat költségének 90%-át átvállaljuk.  A rotavírus védőoltás költségeinek 70%-át fedezzük, melyet 411 fő vett igénybe.

 

Szabadidős programokat kínálunk a Vízimajálison, Nyáresti koncerteken, a Lakóközösségi Napok, az Életmódnap, az Angyalfolki Utcabál és a Szent Mihály Napi Búcsú rendezvényein. A kulturális programokat kiegészítik a civil szervezetek, egyházak közművelődési rendezvényei. Térítésmentes további programok a „mindenki karácsonya”, az ingyenes kézműves foglalkozások, a Családi Nap, a Sportnap, a farsangi mulatság, az Idősek Napja.

 

Az Angyalföldi Sportközpontban heti négy alkalommal a kerület 16 óvodája vesz részt a testtartásjavító és labdás foglalkozásokon. A létesítmény használatán kívül biztosítjuk a testnevelő pedagógusokat, az eszközöket és autóbusszal szállítjuk a gyermekeket. A Nővér utcai és a Radnóti Miklós utcai tanuszodában a kerületi köznevelési intézmények óvodásai és alsó tagozatosai sajátítják el az úszás alapjait. Otthont adnak az iskolai gyógyúszásnak a két helyszínen hetente 33 csoportban, 950-990 fő gyermek részére.

 

Az esélyegyenlőség érdekében a program alapvető célja, hogy diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet miatt. A partnerség jegyében támogatjuk a közös célok megvalósulását szolgáló helyi közösségek létrejöttét, szerveződéseiket. Együttműködünk szakmai és civil szervezetekkel.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj