XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2016/08/26/bovult-a-tanevkezdesi-tamogatas/

Témák A-Z

Bővült a tanévkezdési támogatás

2016. augusztus 26. Szociális hírek

Ebből a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 6000 Ft. értékű önkormányzati utalványt kapnak (1351 gyermek, összege: 8 millió forint). Beiskolázási utalványt adunk, települési támogatásként (6000 Ft), ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 000 Ft.-ot. A megjelölt üzletekben lehet beváltani, (összege: 1,4 millió forint, a kérelmezők várható száma: 400-450 fő).

Átvállaljuk a gyermekétkeztetés teljes költségét, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 000 Ft.-ot. A magasabb jövedelműek esetében, méltányosságból a költségnek egy részét vállaljuk át (összege: 23 millió forint).  Új ellátásként: az 5-8. osztályos gyermekek esetében egy idegen nyelvi tankönyv árát az önkormányzat átvállalja. Feltétele: XIII. kerületi lakcím és életvitelszerű itt lakás. Adatlap kitöltésével és a szükséges igazolás csatolásával igényelhető. (A támogatott gyermekek száma 1800 -2000, összege: 10 millió forint).

Az adatlapot eljuttatjuk az iskolákba, az önkormányzati honlapon megtalálható és elektronikusan is benyújtható.

Az iskolai épületek felújítására a nyári karbantartás során közel 100 millió forintot fordítottunk. Ezenkívül 196 millió forintból jelentős felújításként elkészült:

Csata utcai Általános Iskola, tetőfelújítás (64 millió forint)

Eötvös József Általános Iskola (Futár utca 18.) tetőszigetelés felújítása (123 millió forint)

Hunyadi Ált. Isk. aula tető felújítása (9 millió forint)

 

A nyári szünidő alatt (2016. július 11. – augusztus 12.) támogatás 10,8 millió Ft összegben. Ebből

–       a nyári étkeztetésre átlag 140 fő részre, a költségek 90 %-át önkormányzati forrásból finanszíroztuk (2,3 millió Ft).

–       táboroztatás során átlag 130 gyermek ellátásról, szabadidő hasznos eltöltéséről gondosodtunk (5,5 millió Ft).

–       214 gyermek esetében járultunk hozzá a táboroztatás költségéhez (3 millió Ft).

 

Központi támogatások: Ingyenes tankönyv az 1-4 osztályosok és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére;

Ingyen gyermekétkeztetés

  • 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették;
    • középiskolai gyermekek esetében, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

    50%-os normatív kedvezményt kell biztosítani

  • középiskolában járó gyermeknek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
  • az 1-8. és középiskolában járó gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy tartósan beteg, fogyatékos gyermek;
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére 5800 Ft/gyermek értékű beiskolázási „Erzsébet” utalvány.
Vissza

Díjaink, elismeréseink