XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2016/07/13/folytatodik-a-mentalhigienes-es-drogstrategia-vegrehajtasa/

Témák A-Z

Folytatódik a Mentálhigiénés és Drogstratégia végrehajtása

2016. július 13. Egészségügyi hírek

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a tagszervezetein keresztül folyamatos tájékozódási és beavatkozási lehetőséget nyújtott a káros szenvedélyek kialakulását megelőző és az ártalomcsökkentő erőfeszítésekhez.

Jelenleg több mint 35 tagszervezet képviselői alkotják a Fórumot. Alapvető küldetése a Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéseinek alkalmazása a helyi szinten megfogalmazott igényekre, elvárásokra, a helyi stratégia megvalósításának koordinálása, összhangteremtés a helyi szereplők között. A szervezet folyamatos tájékozódási és beavatkozási lehetőséget nyújt a káros szenvedélyek kialakulását megelőző erőfeszítésekben. Az önkormányzatunk támogatja, hogy a KEF továbbra is lássa el a prevenciós tevékenységét, folytassa koordinációs munkáját a tagszervezetek között. Célja, hogy a megelőzés területén nyújtott szolgáltatások még eredményesebbek legyenek, igazodjanak a felmerülő szükségletekhez.

A konkrét prevenciós tevékenység során kérdőív kitöltésével átfogó képet kapunk a drogok, az alkohol és a dohányzás jelenlétéről a kerületi diákok életében. A kerületi általános és középiskolákban az iskolai szociális munka során ismertetik a „jó gyakorlatok”-at. Megalakult az ifjúságra fókuszáló polgárőr csoport. A Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központjának utcai és lakótelepi szociális munkása főállásban, heti 40 órában látja el feladatkörét.

2015-ben jóváhagyott Mentálhigiénés és Drogstratégiája 2019-ig határozta meg a feladatokat. A helyi stratégiában a kábítószer-problémák mellett az alkohol-, a gyógyszer- és egyes viselkedési függőségeket érintő, illetve a mentálhigiénés intézkedésekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Média megjelenésekkel, ellenkampányokkal hívjuk fel a szülők és gyermekek figyelmét a kártékony szerek fogyasztásából származó veszélyekre.

A teljes körű megelőzés szakmai hálózat segítségével történik. Fő színtere család és a fiatal által választott közösség. Önkormányzatunk anyagilag is támogatja a KEF munkáját, amely az elmúlt időszakban is sokrétű, színvonalas tevékenységet folytatott. A területen dolgozó szakembereknek folytatni kell prevenciós szemléletű mentálhigiénés tevékenységüket, a kerületi gyermekek, fiatalok és a lakosság érdekében. Folyamatosan zajlik a működési tapasztalatok átadása kerületi, fővárosi KEF részére.

 Közös célunk, hogy az itt élő állampolgárok felelősséget érezzenek és vállaljanak saját környezetük, és mindennapjaik alakításáért. Személyiségük úgy megerősödjön, hogy a konfliktusokat tudják kezelni, hogy a legnehezebb helyzetben se nyúljanak kábítószerekhez.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj