XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2016/04/11/engedjuk-be-hazunkba-a-muzsat/

Témák A-Z

Engedjük be házunkba a Múzsát!

2016. április 11. Kulturális hírek

A Himnusz elhangzását követően Téri Sándor színész köszöntötte az egybegyűlteket, ünnepi alkalomra írott beszédében közelebbről is megvizsgálva a költészet fogalmának jelentését, értelmezési lehetőségeit és társadalmi szerepét.

A szónok a magyar költészet legnagyobb alakjaitól vett idézetekkel bizonyította, hogy a költészet semmi mással nem pótolhatóan gazdagítja az egyént és a közösséget, Weöres Sándorral szólva angyali nyelv és logika, amelynek célja a lélek szolgálata, a lélek tréningje. Téri Sándor a továbbiakban előadta Kiss Jenő Folyók című versét, majd felidézte azoknak a költőknek az alakját, akiknek életében jelentős szerepet kapott a XIII. kerület: szólt Radnóti Miklósról, Ady Endréről, Hatvany Lajosról, Szép Ernőről, Kosztolányi Dezsőről, Kassák Lajosról, és Faludy Györgyről, szót ejtve a megidézettek életútjának egy-egy helyi vonatkozásáról. Ezt követően  interaktív szavalatra került sor. Téri Sándor úgy adta elő József Attila: Születésnapomra című költeményét, hogy a versszakok utolsó két sorát nem ő, hanem az ünneplő sokadalom kiáltotta el, közösségi élményt szerezve  az esemény valamennyi résztvevőjének.

Az ünnepi beszéd végén Somlyó György gondolatai hangzottak el: „A Múzsa kint áll előttünk az utcán, / Engedjük be a házunkba, / És ne csak ezen a napon, / Az év mindegyik napján.”

Az ünnepi beszéd elhangzását követően került sor József Attila szobrának megkoszorúzására. Elsőként dr. Tóth József polgármester helyezte el a szobor talapzatán a XIII. kerületi önkormányzat koszorúját, majd Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő koszorúzott.

Ezt követően a kerületi társadalmi és civil szervezetek, a kerületben működő pártok, az önkormányzat intézményei helyezték el koszorúikat József Attila szobránál, majd a pedagógiai intézmények növendékei és a lakosság megjelent képviselői díszítették virágaikkal a költő emlékművét. Az ünnepi esemény a Szózat elhangzásával ért véget.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj