XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2015/10/06/idosek-napja-a-keruletben/

Témák A-Z

Idősek Napja a kerületben

2015. október 06. Szociális hírek

A 60 év felettiek ünnepén dr.Tóth József polgármester emlékeztetett, hogy a XIII. kerületben már tíz éve 30 ezer fő az idősek száma, akik közül 53% egyszemélyes háztartásban él. Az idősek kiadásai ¾-ét a lakásfenntartásra, élelmiszerre és a gyógyszerre költik, ezért a képviselő-testület a szociális rendeletben a támogatásokat ezen szempontok figyelembevételével alkotta meg. A polgármester köszöntőjében beszélt az egyéb szolgáltatásokról, a klubhálózatról, az étkezésről, a gondozóházról. Beszéde végén nyugodt békés megélhetést kívánt, amelyhez az önkormányzat további segítségét is megígérte.

2014-ben az önkormányzat szociális segélyezésre közel 900 millió forintot fordított, az összeg több mint fele az idősek részére megállapított juttatás volt. Étkeztetésben 1409 idős korú részesült, a házi segítségnyújtást folyamatosan 302 fő vette igénybe. A jelzőrendszeres segítséget, mint önként vállalt önkormányzati feladatot 279 fő részére biztosította az önkormányzat. Rendszeresen közel 5000 szépkorút lát el az intézményrendszer, 500-an a rendszeres sportolási mozgási lehetőséget veszik igénybe.

A képviselő-testület 2015-2019. évekre szóló „Lendületben a XIII. kerület” programja is kiemelten foglalkozik az idősekkel. Minden önkormányzati program, ágazati koncepció figyelembe veszi az aktív időskor alapelveit. Fontos, hogy folyamatosan érvényesüljenek az időskorúak jogai (függetlenség, társadalmi részvétel, méltóság, gondoskodás, önkiteljesedés). Az idősek érdekében tett intézkedések többsége a prevenciót és az integrációt szolgálja. Jellemző az idősbarát megközelítés, a településfejlesztés minden egyes közszolgáltatás szervezése során is.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj