XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2015/07/20/mentalhigienes-es-drogstrategia-a-kabitoszerugyi-egyezteto-forummal/

Témák A-Z

Mentálhigiénés és drogstratégia a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal

2015. július 20. Egészségügyi hírek

A drogokkal összefüggő problémák megelőzésének és szakszerű kezelésének területén aktív munkát végeztek a KEF tagjai: az önkormányzati fenntartású intézmények, a civil szervezetek, az egyházak, a Gyermekjóléti Központ, a HÍD Családsegítő, a Rendőrség, a Polgárőrség, a Drogambulancia, a Védőnői Szolgálat. A több mint 40 tagszervezet képviselőiből álló Fórum alapvető küldetése: a helyi szinten megfogalmazott stratégia megvalósításának koordinálása, összhangteremtés a helyi szereplők között.

Az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatásával a KEF az elmúlt négy évben is sokrétű, színvonalas tevékenységet folytatott. A KEF a tagszervezetein keresztül folyamatos tájékozódási és beavatkozási lehetőséget nyújtott a káros szenvedélyek kialakulását megelőző és az ártalomcsökkentő erőfeszítésekhez. Célunk továbbra is, hogy az itt élő állampolgárok felelősséget érezzenek és vállaljanak saját környezetük és mindennapjaik alakításáért, a prevenció eszközével.

A Gyermek- és ifjúságvédelem területén szociális intézményhálózatunk szorosan együttműködik az óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelősökkel, a gyermekvédelmi munkacsoporttal, az óvoda- és iskolapszichológusokkal, a Gyámhivatallal, napi kapcsolatban áll a kerületi Rendőrkapitánysággal, a Kerületi Védőnői Szolgálattal, a gyermekorvosokkal. Kidolgozták és működtetik a gyermekvédelmi jelzőrendszert, amely gyors intézkedéseket tesz lehetővé. A családgondozói tevékenység során, szociális-mentálhigiénés esetkezelést, az ügyintézésben segítséget, információkat, tanácsadást, különféle terápiákat nyújtanak a családgondozói tevékenység során.

Az egészségmegőrző, prevenciós tevékenység során folytatjuk és bővítjük a tanítási órákon és azon kívül a helyes életmódra nevelést, a személyiség sokoldalú fejlesztését. Kerületünkben 1999 óta folyamatos az egészségmegőrző szűrőprogram. Óvodáinkban és általános iskolákban házi gyermekorvosokkal és iskolai védőnőkkel szervezzük az ellátást. Az óvodákban audiológiai, szemészeti szűrést is végeznek. Az iskolafogászati ellátás ingyenes.

A Prevenciós Központ munkatársai 2015-től önkéntes iskolai szociális munkát végeznek kerületünk általános és középiskoláiban. Fogadó órákon az egészséges életmód megőrzéséről, a káros szokásokról, szenvedélybetegségek megelőzéséről, illetve felismeréséről tájékoztatnak, szexuális felvilágosítást nyújtanak. Tevékenységi körükben önismereti csoportot, kortárssegítő képzést, különböző prevenciós programokat szerveznek. A rendezvények sorában kiemelkedő a Védőnői Szolgálattal közösen szervezett Családi Nap.

A táboraink a szorgalmi időn túli ellátást biztosítják. A Prevenciós Központ hátrányos helyzetű gyermekek nyári napközis táboroztatását végzi, a velencei tábor szorgalmi időben erdei iskolai, nyári szünetben üdülő tábori funkciót lát el.

 

A kerületi Mentálhigiénés és Drogstratégiájának 2015-2019. elkészítésével, az abban szereplő célok és feladatok megvalósításával bízunk abban, hogy sikerül a kerületünkben egy olyan helyzetet kialakítani, melyben a kábítószer-fogyasztásban és a mentálhigiénés problémákban további javulás áll be. A kerület fiataljai még nagyobb biztonságban érezhetik magukat, és képessé válnak arra, hogy szembe nézzenek a különböző kísértésekkel, és helyes döntést hozzanak a különböző legális és illegális szerekkel szemben.  A meglévő komplex segítői rendszer és az együttműködés tovább erősödjék, segítve a veszélyeztetett fiatalokat.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján változatlanul szükség van a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumra. A KEF fontos feladata a tagszervezetek együttműködésének tovább erősítése és bővítése. A prevenciós programokat már az óvodában el kell kezdeni. A megelőzésbe szükséges a gyermek, az egész család és a helyi közösségek bevonása. A legális és az illegális szerek használata esetében is a szükségletekre és igényekre reagáló prevenciós tevékenységet kell végezni, amelyek megfelelő alternatívát nyújtanak a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, valamint családjaik számára.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj