XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2015/06/19/teljesult-az-eselyegyenlosegi-program/

Témák A-Z

Teljesült az Esélyegyenlőségi Program

2015. június 19. Szociális hírek

Az önkormányzat érvényesíteni kívánja az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőséget, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkrimináció- és szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, a köznevelés és a lakhatás területén.

A nyilvántartott álláskeresők az aktív korú lakosság 3,5%-a. Az elmúlt időszakban összesen 945 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban, a regisztrált álláskeresők 33%-a. Az önkormányzattól 8 ezer Ft-ot étkezési utalványban és havi bérlet hozzájárulásban részesültek.

A bérlakás-rendszer fontos szociális szempontja a hátralékosokkal való foglalkozás, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat. A lakásfenntartási támogatás 250 millió Ft volt, további 70 millió forintnyi támogatást adtunk kiemelt segély vagy adósságkezelés formájában. A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult 1636 család részére a közüzemi szolgáltatók felé több mint 71 millió Ft-ot utaltunk át. Ezt a támogatást egészíti ki a közüzemi kompenzáció és a fűtési támogatás. Havonta 2968 család a lakhatási kiadásait enyhítettük összesen 131 millió Ft értékben. Adósságkezelési eljárással 443 család esetében nyújtottunk segítségét a 6 hónapot meghaladó közüzemi hátralék rendezésében, több mint 52 millió forint értékben.

A háziorvosi ellátást praxisonként évente átlagosan 7204 fő veszi igénybe. A felnőtt fogorvosi alapellátásban az egy praxisra eső átlagos lakosságszám 7280 fő. Kerületünkben több mint 10 éve az egészségmegőrző szűrőprogramban a szülők a gyermek alkatára vonatkozó jellemzőkön túl tanácsot kapnak a helyes életmódra, választható sportágra. Az önkormányzat saját forrásból egészségügyi szűréseket szervez, 2014-ben 5 szakterületen, heti 6-6 órás kapacitással bővülve 755 fő vehette igénybe a szolgáltatást. Ebből 191 főnél (25,3%) állapítottak meg orvosi teendőt igénylő kórképet. Az Esküvő közi rendelőben sikeres volt a háziorvosok daganatos betegségeket szűrő programja. Az egy hónapig tartó szűréseken 1274 fő jelent meg. 115 főnél találtak kóros laborparamétereket. A két idősek klubjában működő távegészségügyi rendszer közel 300 idős rendszeres szűrését biztosítja.

Az önkormányzat folyamatosan szervezi, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint önként vállalt feladatot. Átvállalja a személyi térítési díj fizetését az Idősek klubjai szolgáltatásai, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei és a családi napközi szolgáltatásai esetében.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Szociális Szolgáltató Központ, a Gondozóház és a Prevenciós Központ biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A szociális intézmények működtetésére fordított önkormányzati forrás összesen 2,8 milliárd Ft. A szociális rászorultság mértékében átvállaltuk a nappali képzésben felsőfokú tanulmányokat folytatók internet előfizetési díját.

A közművelődési intézmények programjai közül jelentősek a közterületi rendezvények is (Vízimajális, Szent István parki koncertek, Életmódnap, Angyalföldi Utcabál. A „Tücsöktanya”, mint közösségi tér, a közösség igényeire építve, a közösség erejéből tartja fent magát. Az Angyalföldi Sportcsarnokban tornafoglalkozásokat szervezünk, kondícióedző, gyógytestnevelő vezetésével. A felkínált sportolási lehetőségeket hetente 120-150 nyugdíjas veszi igénybe.

A Gyermekjóléti Központ 861 kiskorú esetében látott el családgondozást, ebből 491 gyermek (349 család) alapellátásban, védelemben, nevelésben, ideiglenes hatállyal elhelyezve, illetve utógondozásban volt.

A gyermekek napközbeni ellátása térítésmentes volt, az önkormányzat átvállalta az étkezési és a gondozási személyi térítési díj fizetését, amely nagy segítséget jelentett a családok számára. A gyermekek napközbeni ellátására összesen 1029 férőhely áll rendelkezésre. 2014-ben minden igényt kielégített az önkormányzat, várakozó nem volt.

Az idősek klubjaiban alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokat nyújtanak: kirándulások, szeptemberben táborozás Velencén. Lehetőség van pedikűrös, masszőr, fodrász, gyógytornász rendszeres igénybe vételére, a klubban rendelkezésre álló napi, heti lapok, könyvek, kártya és társasjátékok használatára, műszaki készülékek használatára, a klub által szervezett szabadidős programokon való részvételre. Két-két telephelyen angol és német nyelvoktatás, informatikai képzés folyik. 278 idős vett részt valamilyen képzésben, informatikai képzésen eddig összesen 3277 idős vett részt. „Internetkávézó” működik a Napfény Idősek Klubjában (Visegrádi u. 96/b), az idősek részére térítésmentesen.

Az Angyalföldi Szociális Egyesület átlag 56 fő megváltozott munkaképességű személy részére szervez foglalkoztatást. Az ún. szobabérlők házában 9 fő részére biztosított az önálló lakhatás.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat legfontosabb célja a XIII. kerületben élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely

 • erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást,
 • kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára,
 • tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.
Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj