XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2015/03/04/az-onkormanyzat-ismet-megteremtette-a-kozfoglalkoztatas-felteteleit/

Témák A-Z

Az önkormányzat ismét megteremtette a közfoglalkoztatás feltételeit

2015. március 04. Szociális hírek

A regisztrált álláskeresők száma 2014-ben az előző évekhez képest csökkent. 72 579 fő aktív korúból a szeptemberben 4,87%, a novemberben 4,37% volt az arányuk. A regisztrált álláskeresők száma csökkent a közfoglalkoztatás folyamatossága miatt, valamint új közfoglalkoztatók jelentek meg a kerületben.

A foglalkoztatás továbbra is közfeladat-ellátásra irányult, a munkakörök elsősorban a kerületi közterületek tisztántartását szolgálják, mint az önkormányzat kezelésében lévő zöld területek kaszálása, a közterületen lerakott illegális szemét összegyűjtése és elszállítása. Gondoskodtak a szelektív gyűjtő szigetek környékének tisztántartásáról. Takarítási munkát végeztek a kerület bölcsődéiben és a Prevenciós Központban. 2014 novemberétől ismét elindult a kulturális közfoglalkoztatás.

Az elmúlt időszakban összesen 945 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban, ez a regisztrált álláskeresők 33%-a. A ténylegesen dolgozó 605 fő több mint a fele újrafoglalkoztatott volt. A közfoglalkoztatást 247 fő nem vállalta, mert:

 • foglalkoztatás-egészségügyi vélemény szerint az adott munkakörben nem volt foglalkoztatható (68%);
 • nem vállalta a munkát. Esetükben a foglalkoztatás helyettesítő támogatás folyósítását megszüntettük (32%).

A több éves tapasztalat, hogy a jogosultak jelentős hányada nem kész a munkára. Ennek okai elsősorban egészségügyi, másodsorban mentális állapotukhoz, harmadsorban életkörülményeikhez kötődnek. A közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai összesen 158.739.922 Ft volt, ebből az önkormányzati forrás: 27 millió Ft. Az önkormányzati önrész mellett a bér kiegészítéseként 8.000 Ft + 35,7% járulék értékű étkezési utalványt biztosítunk.

A képviselő-testület a téma tárgyalásánál megállapította, hogy hátrányosan érinti a tartós munkanélkülieket, a munkáltatókat, hogy a közfoglalkoztatás időtartama nem kiszámítható. Az egy éven belüli többszöri megszűntetés és jogviszony keletkeztetés szubjektív döntés lehetőségét veti fel. A munkáltató oldaláról felesleges adminisztrációt jelent, az érdemi munkától elvéve az időt. A rendszer működése egyszerűbb és tervezhetőbb volt, amikor önkormányzati feladatként történt a szervezés.

Kerületünk kisebb létszámot kap, mint amelyet szeretnénk, ezért vannak a rendszerből kieső tartós munkanélküliek. Egy főnek, egy éven belül előfordulhat, hogy 3-4 személyi anyaga is keletkezik annak ellenére, hogy a dátum változásán kívül minden ugyanaz.

A közfoglalkoztatás lehetőségét 2015. évben is biztosítja az önkormányzat, megteremtve a helyi közfoglalkoztatás pénzügyi és szervezeti lehetőségét 660 fő számára. A létszámtervben 400 közfoglalkoztatott státusz 10 hónapos kiadásait és bevételeit 315 millió Ft-ban terveztük meg. A szükséges önkormányzati önrész igény: 95 millió Ft, melyet a költségvetés tartalmaz, csakúgy, mint a közfoglalkoztatottak 8.000 Ft-os havi étkeztetési utalvány dologi költséget.

Továbbra is fenntartjuk az eddigi munkaköröket. Az általános iskolai végzettségűek és a szakmunkások esetében lehetséges feladatok: közterületen köztisztasági munka, parkgondnok, intézményi takarító, közterületi segédmunka. Közép vagy felsőfokú végzettségűeknek adminisztrációs, festő és mázoló munkakört ajánlunk, valamint végzettségüknek megfelelően foglalkozásokat szervezünk. Új munkáltatóként belép az Egyesített Óvoda, ahol kisegítő munkakörökben alkalmaznak tartós munkanélkülieket.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj