XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2012/05/21/surure-font-szocialis-halo-a-xiii-keruletben/

Témák A-Z

Széleskörű szolgáltatások és folyamatos fejlesztés a szociális ellátásban

2012. május 21. - Frissítve Egyéb

– A képviselő-testület minden évben visszatérően napirendjére tűzi a Szociális szolgáltatástervezési koncepció időarányos teljesítését, valamint a helyi szociális intézményhálózat működéséről szóló tájékoztatót. Miért?

– A testület tagjai számon tartják, hogy mi történik ezen a nálunk oly kiemelkedően fontosnak tekintett területen. Érzékenyen figyelik, hol tart a szolgáltatástervezési koncepció megvalósítása, és hogyan működik a szociális rendszerünk.

– És hogyan működik?

– A tények azt mutatják, hogy szociális rendszerünk az elmúlt egy évben is rugalmasan alkalmazkodott ahhoz, hogy minden ez irányú tevékenységünk a rászorulók terheinek csökkentése, a családok életminőségének javítása érdekében történjen. A szükséges anyagiakat ehhez döntően az önkormányzat biztosítja, és van egy jól működő intézményrendszerünk, benne az ott dolgozókkal, szociális munkásokkal, akik színvonalas munkájukkal segítik terveink megvalósítását. A Szociális Osztályon az elmúlt évben iktatott iratok száma meghaladta a 137 ezret. A benyújtott kérelmek száma az előző évhez képest több mint 15 százalékkal nőtt. Növekedés figyelhető meg a lakhatási támogatások (16 százalék), az átmeneti segélyek (10 százalék), a közgyógyellátás (64 százalék) és az aktív korúak ellátása esetében. A kérelmezők 20-25 százaléka a munkahelyek elvesztése miatt „újként” jelent meg az ellátórendszerben.

– Milyennek ítélte az önkormányzat szociális tevékenységét a testület?

– Jónak. Ezt az is jelzi, hogy a képviselő-testület áprilisi ülésén 21 szavazattal egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót is és a tájékoztatót is. E mögött az rejlik, hogy tavaly a szociális szolgáltatások területén nemcsak minden kötelező és önként vállalt feladatot elvégeztünk, de azokat is teljesítettük, amelyeket a jogszabályváltozások kivettek az önkormányzatok ellátási kötelezettségéből. A szociális infrastruktúra fejlesztése, intézményeinek felújítása folyamatosan zajlik. Ennek köszönhetően a kerületben lakó rászorultak barátságos környezetben vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

– Mi a jellemzője az e területen folyó munkának?

– Az évek során sűrűre fontuk a szociális hálónkat. Szolgáltatásainkat a felmerülő lakossági igényeknek megfelelően folyamatosan bővítjük. A szociális intézményhálózat a képviselő-testület által elfogadott szakmai program szerint működik, és az önkormányzat, mint fenntartó, magas szinten biztosítja a rendszer működéséhez szükséges szabályozási, személyi, tárgyi és egyéb előírások feltételeit. Ezáltal valósul meg az a célkitűzésünk, hogy az ellátórendszer segítséget nyújtson a rászorulóknak, akik betegség, fogyatékosság, munkaképességük megváltozása, munkanélküliség okán, esetleg a családi körülmények kedvezőtlen változása, a család hiánya, szenvedélybetegségek miatt társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdenek.

– Az utóbbi két évben született törvények sora nehezíti a szociális rendszer működését, például akadályozza, vagy egyenesen tiltja a méltányossági elbírálást. Erről hogyan vélekedik?

– Rövidlátó politika az, amelyik nem látja, vagy nem akarja látni, hogy a szociális ellátórendszer leépítése milyen társadalmi feszültségeket indukálhat. Ma a korábbiaknál nagyobb szükség van egy kiszámítható és sokszínű szociális rendszerre, egy szociális intézményhálózat működtetésére. A napi valóság az, hogy az általánosságban tapasztalható reális, megalapozott rászorultság növekedése mellett az állami normatíva ma már csak a kerület összes szociális költségének mindössze 31 százalékához ad fedezetet.

– Mit tud tenni ebben a helyzetben az önkormányzat?

– A 31 százalék fölötti részt önkormányzatunk biztosítja, saját erőből kipótolja. Igyekszünk rugalmasan és rövid időn belül reagálni az egyre szigorodó szabályokra, és helyi eszközökkel támogatjuk a valamilyen okból hátrányos helyzetű lakosainkat, gyermekeket, időseket, fogyatékkal élőket és a családokat. A csökkentett normatív finanszírozás ellenére bővítettük a támogatások körét. A teljességre való törekvés nélkül kiemelnék néhányat. A bölcsődei férőhelyeinket közel 160 hellyel 1039-re bővítettük. A gyesen lévők pályázhattak közösségi közlekedési költségükhöz való hozzájárulásért. Új ellátás a 62. életévet betöltöttek esetében az egyhavi fűtésszámla átvállalása 15 ezer forintig. Helyi rendelet, hogy indokolt esetben méltányossági alapon havi 7000 forint lakásfenntartási támogatás adható. 2350 új „kerületi kártya” került kiadásra. Ebből gyermeket nevelő család 1021 volt, akik a csatlakozó szervezetek által nyújtott szolgáltatás igénybevételére használták. Ilyen a játszóház, a kismamák részére szervezett angol nyelvtanfolyam és igény szerint gyermekfelügyelet. 2011. évben 200 gyermek kapott HPV-ellenes ingyenes oltást. A nyári gyermekétkeztetés 54 munkanapon keresztül, 450 gyermek részére biztosított ellátást, összesen 24 300 ételadag került kiosztásra.

– A kerületben a bölcsődei ellátás eddig ingyenes volt. Egy az év elején életbe lépő kormányrendelet értelmében a bölcsődei elhelyezésért pénzt kell kérniük az önkormányzatoknak…

– Most polemizálhatnék azon, hogy amikor fogy az ország lélekszáma, inkább kiemelt támogatást kellene nyújtani a szülőknek a gyermekvállaláshoz, nem pedig újabb terhet rakni rájuk. Engedje meg, hogy anyaként, nagymamaként ne minősítsem a döntéshozók lépését! Arról nem is szólva, hogy a kormányrendelet alkalmazása egy rakás, teljesen felesleges adminisztrációval jár. A bölcsődékben külön meg kell határozni a térítési díjat a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. Figyelembe kell venni a család rendszeres havi jövedelmét is, és így együtt kiszámolni, hogy egy-egy kisgyermek után a szülőknek mennyit kell fizetniük.

– Most akkor mi a helyzet?

– Mi feloldottuk ezt a méltatlan helyzetet. Helyi rendeletet hoztunk, amelyben igen magas összegben állapítottuk meg a fizetéshez szükséges egy főre eső családi jövedelmet. Így gyakorlatilag megteremtettük annak a feltételét, hogy színvonalas bölcsődéinkben továbbra is ingyenes maradjon a teljes körű ellátás kerületi lakosaink gyermekei részére! Igaz, a szülőknek jövedelemigazolást kell benyújtaniuk, de csak egyet, amit nem használunk föl, csak egy esetleges ellenőrzés kedvéért tároljuk. Örömmel mondom: önkormányzatunk fejlesztései lehetőséget biztosítanak arra, hogy a pici babák azonnal, várakozás nélkül elhelyezhetők legyenek gyermekintézményeink valamelyikében, s ezért – újólag megerősítem – a szülőknek nem kell térítési díjat fizetniük.

Jusztusz Gábor

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj