XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/2011/09/09/az-eddigi-uton-halad-tovabb-az-angyalzold-program-megvalositasa/

Témák A-Z

Az eddigi úton halad tovább az AngyalZöld program megvalósítása

2011. szeptember 09. - Frissítve Környezetvédelmi hírek

Hun utcai játszótérA XIII. kerületi képviselő-testület megállapította, hogy az „AngyalZÖLD” stratégia megvalósítása sikeres, a környezeti feltételekhez való rugalmas és folyamatos alkalmazkodásra, valamint széleskörû együttmûködésre épül. A zöldterületekkel foglalkozó program szerves részévé vált a városfejlesztési stratégiának, hitelét az eddig elvégzett munka adja. Nívós zöldfelületek alakultak ki. A kialakított gyakorlat eredményeként kerületünk a fõvárosi átlagnál tisztább, zöldterületeink rendezettebbek, megfelelõ infrastruktúrával ellátottak.

400 játszószer – 2135 fa ültetése

Az eltelt idõszak jellemzõje, hogy a XIII. kerület közparkjai és közkertjei jelentõs rekreációs, környezeti és ökológiai értékkel rendelkeznek. Összesen egyébként nagyságuk hozzávetőlegesen 260 ezer négyzetméter.

A legnagyobb beruházás a Gyermek tér komplex felújítása volt az elmúlt időszakban, de komoly fejlesztések történtek a Kassák–Lõportár, a Dráva és a Bulcsú parkban, valamint a Wein János téren. Jelentõs közterületi fejlesztések valósultak meg a Béke–Tatai, az Árpád hídfõ és a Tahi utcai lakótelepeken, és a lakosság intenzív bevonásával a szakemberek elkészítették az Országbíró lakótelep környezetének megújítási koncepcióját.

A kerület 54 játszóterén több mint 400 játszószer várja a gyermekeket, mindegyik európai uniós szabvány szerint. A legjelentõsebb fejlesztések a Hun–Tüzér utcai, a Béke téri, a Petneházy utca 19–27. melletti és a Gyöngyösi sétány menti játszótereken történtek. Újdonság a szökõkútprogram, amelynek keretében a Gyermek térre, a Hollán Ernõ utcába és a Dagály parkba telepítettek egy-egy mûalkotást.

A közterületek szebbé, otthonosabbá váltak a sétáló- és forgalomcsillapított utcák kialakításával. Megújult a Hollán Ernõ utca egy szakasza és a Ditrói Mór utca.

Összesen 171 virágos oszlopot helyeztek ki, jelentõsebb mennyiségben az Ipoly, a Kresz Géza, a Visegrádi, a Hegedûs Gyula és a Tisza utcában. Az AngyalZÖLD program keretében 2008 és 2011 között 2135 fát ültettek a kerületben, messze a legtöbbet a fõvárosban.

A házaknál történõ szelektív hulladékgyûjtési mintaprogram kibõvült Újlipótváros egészére.

Örvendetesen növekszik a helyi polgárok aktivitása: a Lakossági Zöldfelület Védnökségi Pályázatra 2008-ban 79, 2009-ben 89, 2010-ben 105, idén pedig már 117 lakóközösség jelentkezett.

Vonzó zöldfelületek, szökőkutak

A városrész következõ négy év fejlesztéseit a Közösen a XIII. kerületért program fogalmazza meg. A dokumentum az AngyalZÖLD stratégia folytatásának fontosságát emeli ki, egyben új kezdeményezések indítását szorgalmazza. A 2011–2014. közötti idõszak feladatait hat stratégiai program határozza meg.

Ugyanakkor a lakosság igényei folyamatosan növekednek, ami a XIII. kerületi önkormányzat számára fokozott kihívást, az eddiginél jelentõsebb erõfeszítéseket jelent. A közpark-, közkertfejlesztési program keretében a kerületi közparkok, közterek és lakótelepi zöldfelületek vonzó, biztonságos közösségi terekké történõ alakítása, új közparkok létesítése a cél egyedi arculat kialakításával, színvonalas zöldfelületekkel, képzõmûvészeti alkotásokkal.

Az Országbíró sétány és a kapcsolódó zöldterületek felújítása a tervek szerint két év alatt valósul meg.

Megújul az Árpád hídfõ lakótelepi terület és a Vizafogó lakótelep komplex zöldterülete is. Fejlesztése során új játszószerekkel bõvül a Béke téri, a Gyöngyösi sétány, valamint az Indóház mögötti és a Bárka parki játszótér. Szökõkút épül a Dráva parkban, a József Attila téren, a Debrecen parkban és a Kárpát utcában.

Zöldfolyosó, sportudvar

A zöldfolyosó, zöldsétány programban közhasználatú zöldfolyosók kialakítása szerepel a Dunapart és a Rákos-patak mentén, elõször a Göncöl utca–Béke utca déli önkormányzati tulajdonú területen.

Megkezdõdik a kerületi zöldsétányok rendszerének kialakítása. Sor kerül a kertvárosi fasorok rekonstrukciójára évente 300 fa ültetésével – a Cimbora, a Mosoly, a Sógor és a Szomszéd utcákban – egységes megjelenésû, várostûrõ fajok és fajták telepítésével.

A Vizafogó fasorban, a Karikás Frigyes, a Népfürdõ, a Hegedûs Gyula és a Visegrádi utcákban, továbbá az angyalföldi részen az Üteg, a Csata, a Petneházy, az Ambrus, a Dolmány és a Frangepán utcákban várhatók még telepítések.

Az újlipótvárosi utcaszakaszon a közmûvek miatt fasortelepítésre nincs mód, helyette 50 új virágos oszlopot telepítenek. A XIII. kerületi fenntartású intézmények udvarainak felújítása, a neveléshez, játékhoz szükséges, kreativitást serkentõ terek és eszközök kialakítása az intézményudvar programban szerepel. Közösségi sportudvarrá alakul a Vizafogó Általános Iskola udvara.

Az Országbíró lakótelep részben használaton kívüli iskolaudvarának felújítása során labdapályával, szabadtéri torna- és edzõpályával, korszerû testedzõ gépekkel bõvül. A terv szerint megújulhat a Csupa-Csoda és a Napsugár Óvoda, a Hegedüs Géza, az Eötvös József Általános Iskola és az Ady Endre Gimnázium udvara.

Virágzó kerület, több zöldfelület

A kerületi zöldfelületek fenntartási színvonalának, a közterületek tisztaságának és közbiztonságának javítása a környezetgazdálkodási program fõ célkitûzése. Az intézményudvarokon lévõ fák, fasorok rendszeres fapótlása, a területek udvari játszószereinek fenntartása, javítása. A virágzó kerület programban évelõ, egy- és kétnyári virágágyak kialakítása. A köztisztasági akciók során az érintett közterület teljes egészén (faltól falig) történõ összehangolt takarítási akció, az illegális hulladéklerakások felszámolása, roncsautók elszállítása.

Az újlipótvárosi szelektív hulladékgyûjtési programban a „Házhoz menõ” szelektív hulladékgyûjtési rendszer fokozatos kiterjesztése. A közparkok, fasorok, játszóterek állapotára, a fejlesztési tervekre, azok megvalósulására vonatkozó információk közzététele a kommunikációs és partnerségi program feladata, míg a szabályozói program a zöldfelületek, a zöldhálózat állapotát befolyásoló jogi, igazgatási környezet áttekintését kapta célul, a hiányosságok megszüntetését, újszerû, hatékony mechanizmusok bevezetését.

Az önkormányzat településrendezési szerzõdések keretében arra törekszik, hogy az ingatlanfejlesztések során a határos közterületek, zöldfelületek is megújuljanak. Támogatja mind a saját beruházásai, mind a kerületben megvalósuló magánberuházások esetében a többlet zöldfelület kialakítását, a zöldtetõk, zöldhomlokzatok létesítését.

Szemléletváltás, civil kurázsi

Borszéki Gyula alpolgármester kiemelte t a lakossági szemléletváltás fontosságát:  – A zöldfelületek fenntartásának minõségijavítását, az együttmûködés és a kooperáció szélesítését tűztük ki célul. Különbözõ mozgalmakkal segítjük, támogatjuk, ösztönözzük a lakosság részvételét a közvetlen lakóház környékén lévõ zöldfelületek fenntartásában való közremûködésre. Hosszú évek óta jelentõs összeget, évente 1 milliárd Ft-ot fordít az önkormányzat a parkokra, zöldterületekre, fákra. Ez a törõdés meglátszik a XIII. kerületen. Az anyagiak hatékonyabb felhasználásához és a jobb eredményekhez a lakossági részvételt, a lakossági törõdést szeretnénk továbbfejleszteni. Ez a civil kurázsi, ami valahogy úgy fogalmazható meg: közöm van hozzá, ezért számon kérhetem az önkormányzatunkat, és közöm van hozzá, mert tehetek érte és teszek is érte. Ezzel a szemléletváltással, ha úgy tetszik pénz nélkül is, sokat tehetünk környezetünk tisztaságáért, környezetünk rendjéért – hangsúlyozta.

Jusztusz Gábor összeállítása a XIII. kerületi Hírnökben jelent meg.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj