XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2010/06/29/a-xiii-kerulet-a-dinamikus-fejlodes-utjan/

Témák A-Z

A XIII. kerület a dinamikus fejlődés útján

ARCHÍV | 2010. június 29. - Frissítve Városfejlesztési hírek

A gazdasági válság hatásai a kerületi lakás és irodaépítésekre is hatottak. Ez elsődlegesen a lakásértékesítések visszaesésében és a tervezett beruházások megkezdésének elmaradásában mutatkozott meg.

Ennek ellenére a XIII. Kerületi Önkormányzat a 2006-2010 közötti időszakban tizenöt szerződést kötött a beruházókkal. Településrendezési megállapodás keretében valósult meg a Foka öböl környékének jelentős költséggel járó közművesítése és új utak építése. Elmúlt években 1,2-1,5 Mrd Ft értékű közcélú fejlesztést hajtottak végre a magánbefektetők, a hazai és külföldi cégek egyaránt.

A 88 db kerületi szabályozási terv jelenleg a közigazgatási terület 70%-át fedi le. A 2006-2010. közötti években 24 KSZT-ről alkotott rendeletet a képviselő-testület. Ezek többsége lakás- és irodaház-építést irányzott elő kiszámítható építésjogi helyzetet kínálva az önkormányzati és magánfejlesztők által tervezett beruházások számára.

A kerületben jelenleg 1.279 lakás kivitelezése zajlik és 3.044 lakás építésére adott ki engedélyt a hatóság. A lakásépítés következtében a kerületben lakó fiatal felnőttek, a középkorúak száma nőtt. Évente 1.100-1.200 gyermek születik, néhány éve ez a szám éppen csak meghaladta a hatszázat. Az elkészült lakások száma kimagasló eredmény, mind fővárosi, mind országos szinten. Az önkormányzat lakásépítési beruházásai egyedüliek, példaértékűek. A kerületben megépült lakó- és irodaépületekre joggal lehet büszke minden lokálpatrióta. A fejlődés dinamikája az ingatlanpiac recessziója következtében csökkent, ugyanakkor a kerület tőkevonzó képességét sikerült megőrizni.

A kerületi önkormányzat a lakás és helyiséggazdálkodási koncepcióban elfogadott elvek alapján az elmúlt négy évben is folytatta az új lakóépületek építését. Cél volt, hogy ebben a ciklusban 200 db új önkormányzati lakás megépítésére kerüljön sor. Az új lakásokat a lépcsőzetes lakáshoz jutás biztosítása érdekében az önkormányzati lakással rendelkező pályázók részére hirdettük meg, költségelvű lakbér és sikeres pályázat esetén lakásleadási kötelezettség vállalásával.

A pályázat nyertesei által visszaadott lakások egy részét már lakással rendelkezők, további részét lakással nem rendelkező pályázók részére hirdettük meg. Ezzel az eljárással azt biztosítottuk, hogy egy új lakás felépítésével kb. 2-3 család lakásproblémáján tudtunk segíteni.Az önkormányzati ciklus végéhez közeledve elmondható hogy a fenti elvek mentén 247 lakás, önkormányzati lakás mintegy 700 családnak biztosított új, vagy a korábbinál jobb lakhatási feltételt.

A XIII. Kerületi Önkormányzat az építési törvényben előírt településrendezési feladatait kiemelkedő szinten látta el, melyet az elért eredmények is igazolnak. Az önkormányzat tudatos, tervszerű és összehangolt városfejlesztési koncepciókkal határozta meg a kerület fejlesztését. A fejlődés dinamikája az ingatlanpiac recessziója következtében csökkent, ugyanakkor a kerület tőkevonzó képességét sikerült megőrizni. Ebben meghatározó szerepe volt a magas szintű szakmai előkészítő munkának és a tudatos városfejlesztésnek. A születő és az átalakuló városrészekben a jelen és a jövő generációinak kívánunk értékes, élhetőségi feltételeket teremteni.

Vissza

Díjaink, elismeréseink